Minister van Financiën Wopke Hoekstra bereidt het koffertje voor met daarin de Miljoenennota.

Beeld: Valerie Kuypers/Rijksoverheid

Het koffertje met daarin de Miljoenennota 2020.

Beeld: Valerie Kuypers/Rijksoverheid

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) op weg naar de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag 2019.

Beeld: Martijn Beekman/Rijksoverheid

De Miljoenennota 2020

Beeld: Valerie Kuypers/Rijksoverheid

Prinsjesdag brengt geen extra investeringen voor onderwijs

De onderwijsbegroting brengt geen extra investeringen voor het onderwijs. Aan de nijpende lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs geeft het kabinet ook in 2020 niks extra’s uit. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is ‘ongelofelijk zwaar teleurgesteld’.

“Het mooiste vak van de wereld verdient een goede beloning, en minder werkdruk, maar dit kabinet houdt halsstarrig vol dat extra geld niet nodig is om meer leraren te krijgen”, zegt Verheggen. “Alle kinderen in Nederland hebben recht op goed onderwijs, onbegrijpelijk dat de politiek dit niet ziet.”

De onderwijsbegroting waarin het kabinet de plannen voor 2020 bekend maakt, brengt geen extra geld voor onderwijs. Ondanks eerdere stakingen en de roep van de onderwijsbonden en werkgevers om een noodpakket.

Zo blijft de eerdere aangekondigde ‘doelmatigheidskorting’, een bezuiniging waar alle onderwijssectoren mee te maken hebben, gewoon staan en loopt dit bedrag vanaf 2020 op van 137 miljoen naar 183 miljoen euro vanaf 2021.

AOb-voorzitter Verheggen: ‘Het mooiste vak van de wereld verdient een goede beloning en minder werkdruk, maar dit kabinet houdt halsstarrig vol dat extra geld niet nodig is om meer leraren te krijgen’

Zij-instromers

Het kabinet trekt net als in 2019 voor zij-instromers volgend jaar 21,3 miljoen euro uit om nieuwe leerkrachten voor de klas te krijgen. 4 miljoen euro daarvan is speciaal voor de zij-instroom van docenten voor bèta en techniekdocenten in het mbo aan wie een groot tekort is. Ook dit is geen extra investering, maar was eerder bekendgemaakt. In het persbericht van het ministerie noemt de minister nogmaals de regionale aanpak om het lerarentekort te bestrijden, maar ook dit was al bekend.

Het enige waar het kabinet in 2020 wel eenmalig geld voor uittrekt is de ‘tegenvaller’ van de studentaantallen, die hoger uitvallen dan gedacht. Alleen dit jaar zullen hogescholen en universiteiten daarvoor gecompenseerd worden, waardoor ze geen last hebben van het hogere studentaantal. Voor de jaren daarna ligt dat niet vast.

Actie

De AOb voert al maanden actie voor meer investeringen in het onderwijs. Ook staakten 40 duizend leraren afgelopen maart nog op het Malieveld en is er bij de start van het schooljaar door de bond aandacht gevraagd voor het lerarentekort. Verheggen: “We gaan onze leden peilen om te kijken hoe het staat met de actiebereidheid nu het kabinet het onderwijs weer laat zitten.”

Uit de grote stapel begrotingsstukken blijkt verder dat het zittenblijven in het onderwijs toeneemt, maar dat ‘stapelen’ afneemt. Zo gaan er minder jongeren van vmbo naar havo, en minder van havo naar vwo.

Voorafgaand aan Prinsjesdag werd onderwijs nog wel genoemd als onderwerp dat ook aanspraak zou kunnen maken op een aandeel in het ‘groeifonds’. Maar daar gaat het in de Miljoenennota niet meer over. Het gaat om ‘projecten ten bate van het verdienvermogen op lange termijn’ waarvoor bovendien een ‘strenge selectie’ zal gelden.

Deeltijdbanen

Het kabinet wil wel dat meer vrouwen langer gaan werken, onder meer in het onderwijs. In het najaar komt er een interdepartementaal beleidsonderzoek. Want al zijn Nederlandse vrouwen tevreden met hun deeltijdbaan, volgens de Miljoennota kan je dat ook zien ‘als onderbenutting van menselijk kapitaal en vrouwelijk talent’.

Lees ook: Commentaar: Optimisme en vooruitgang 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER