Als het aan de AOb ligt is Nederland een stapje dichterbij klassen van maximaal 21 leerlingen.
Als het aan de AOb ligt is Nederland een stapje dichterbij klassen van maximaal 21 leerlingen.

Beeld: Pixabay

Petitie voor kleinere klassen 44 duizend keer ondertekend

Afgelopen weekend bereikte de petitie ‘Kleinere klassen’ meer dan 40 duizend ondertekenaars. Daarmee is de Tweede Kamer verplicht om het onderwerp te bespreken. Stap één richting structureel kleinere klassen in primair en voortgezet onderwijs, aldus de AOb.

Bijna twee maanden geleden initieerde onderwijsvakbond AOb een petitie die de noodzaak van klassen met maximaal 21 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs duidelijk moest maken. Twaalf andere organisaties voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel sloten aan. Samen haalden zij in de afgelopen weken meer dan 44.000 handtekeningen op. Vandaag is de petitie-uitslag door middel van een filmpje aangeboden aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer.

 

 

Eugenie Stolk, voorzitter van de AOb: “Normaalgespoken zouden we naar Den Haag afreizen om de petitie persoonlijk aan de bewindsvoerder te overhandigen. In corona-tijd kiezen we voor deze oplossing. Bovendien richten we ons bij dit onderwerp niet op het huidige kabinet, maar op het volgende. We willen dat kleinere klassen onderdeel worden van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet in 2021.”

Langgekoesterde wens

Klassen verkleinen is een langgekoesterde wens van de AOb-achterban. Aan het begin van dit millennium ontstond onder wetenschappers even twijfel over het nut ervan, maar inmiddels onderschrijven onderzoekers wereldwijd dat kleine klassen gunstig zijn. Zowel voor de leerprestaties van de leerlingen op korte termijn, als voor de economie op langere termijn.

Ook het CPB raakt in 2016 overtuigd, en onderstreepte afgelopen zomer weer dat de kleine klas rendeert. In een recente enquête door het Lerarencollectief – medeaanjager van de petitie – laat 90 procent van de 2500 respondenten weten dat kleine klassen helpen bij passend onderwijs geven. De Kinderombudsman noemde kleine klassen dit najaar expliciet als verbeterpunt in haar onderzoek naar passend onderwijs onder leerlingen. Het zou ‘voor alle kinderen fijn zijn als de klassen kleiner zijn’, schreef kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

“Het is realistisch om te verwachten dat de werkdruk afneemt in kleinere klassen”

Wat significant kleinere klassen doen met de werkdruk en het werkplezier van onderwijspersoneel, is nog niet goed onderzocht. Stolk: “We weten wel dat het gros van onze achterban dit heel graag wil. En totdat onderzoekers meer weten over de effecten op personeel, denken wij dat het heel realistisch is om te verwachten dat de werkdruk afneemt in kleinere klassen. Als je dat vertaalt naar een lager ziekteverzuim en dus minder vervanging, dan valt met deze maatregel zoveel winst te behalen.”

De petitie staat vandaag nog open. De AOb bedankt iedereen die haar ondertekend heeft!

Meer lezen?

Toen dit voorjaar in verband met corona de klassen op zijn minst halveerden, maakte het Onderwijsblad een cover-verhaal over de kleine klas, met reacties van leraren op het lesgeven in kleinere groepen.

In dit artikel legt Eugenie Stolk uit hoe de petitie te rijmen valt met het lerarentekort en waarom bijvoorbeeld voor een maximum van 21 leerlingen is gekozen.

Begin jaren negentig werd al eens heel fors geïnvesteerd in kleinere klassen. Dit geld is uiteindelijk verdampt. Check de longread.

 

Meer nieuws