Als je in 2022 een loonsverhoging hebt gehad, ga je daarover pas in 2023 pensioen opbouwen en dus premie betalen.
Als je in 2022 een loonsverhoging hebt gehad, ga je daarover pas in 2023 pensioen opbouwen en dus premie betalen.

Pensioenverhoging leidt tot hogere premie

Vanaf begin deze maand krijgen ongeveer drie miljoen gepensioneerde overheids- en onderwijsmedewerkers er 11,96 procent bij. Waarom gaat ook de pensioenpremie omhoog?

Volgens AOb-pensioenspecialist Roelf van der Ploeg is het eigenlijk goed nieuws dat onderwijspersoneel vanaf dit jaar meer betaalt voor het toekomstige pensioen. “Jij gaat meer pensioen opbouwen.” Dat zit zo: de pensioenen van pensioenfonds ABP – waar onderwijspersoneel bij is aangesloten – gaan vanaf januari met 11,96 procent omhoog. Goed nieuws voor wie nu pensioen ontvangt, maar ook voor wie nu werkt, die ontvangt straks ook meer. Voor al het onderwijspersoneel heeft de verhoging impact. Maar om de pensioenopbouw gelijk te houden, verhoogt ABP per januari 2023 ook de premie met 2 procent. Zoals gebruikelijk wordt die premie voor 70 procent door werkgevers betaald en voor 30 procent door werknemers. De werknemerspremie stijgt met 0,6 procent van het pensioengevend loon. Let op: het pensioengevend loon daalt als gevolg van de sterk verhoogde aow. Dat komt doordat de aow bij de berekening van het pensioengevend loon niet wordt meegeteld.

Loonsverhoging

Maar dat is niet de enige reden dat je meer afdraagt voor je pensioen. Als je in 2022 een loonsverhoging hebt gehad, ga je daarover pas in 2023 pensioen opbouwen en dus premie betalen. Met name in het primair onderwijs, waar de lonen fors gestegen zijn, zal je dat zien op je loonstrook. Hierdoor draag je in 2023 netto meer af, maar je bouwt met deze verhoging meer pensioen op en je werkgever betaalt hier 70 procent van. Overigens zal je netto-inkomen in totaal niet lager zijn dan in 2022, iedere werkende gaat er in 2023 netto op vooruit vanwege lagere heffingen.

Ben je met pensioen en wil je graag aangehaakt blijven bij wat de AOb doet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief postactieven.
De AOb is met drie werkende en twee gepensioneerde collega’s vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het ABP.

Meer nieuws