“Dat de pensioenen van werkenden en gepensioneerden eindelijk geïndexeerd kunnen worden is goed nieuws
“Dat de pensioenen van werkenden en gepensioneerden eindelijk geïndexeerd kunnen worden is goed nieuws", zegt Douwe van der Zweep van de AOb.

Beeld: Typetank

ABP verhoogt pensioenen met bijna 12 procent

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, gaat flink indexeren. Vanaf januari 2023 krijgen ongeveer drie miljoen overheids- en onderwijsmedewerkers er 11,96 procent bij.

“Dat de pensioenen van werkenden en gepensioneerden eindelijk geïndexeerd kunnen worden, is goed nieuws”, reageert Douwe van der Zweep van de AOb. “Zeker voor de voor de collega’s die al langer met pensioen zijn, is deze verhoging noodzakelijk om de vaste lasten enigszins betaalbaar te houden.” Voor werkenden die pensioengeld afdragen aan ABP, betekent het dat hun uitkering als ze met pensioen gaan beduidend hoger is.

In juli dit jaar werden de ABP-pensioenen voor het eerst in bijna vijftien jaar tijd verhoogd met 2,39 procent. Op de site van het fonds gaan de indexatiecijfers terug tot 2009. Alleen in 2010 zijn de pensioenuitkeringen eenmalig met 0,28 procent verhoogd. De andere jaren ‘konden we uw pensioen helaas niet verhogen’, aldus ABP. De aow werd overigens in die periode wel jaarlijks verhoogd, vertelt Van der Zweep. Komend jaar zal de aow, net als het minimumloon, met 10 procent stijgen.

In kas

Dat het nu wel lukt om de inflatie grotendeels te compenseren heeft twee oorzaken. De rente is gestegen waardoor het ABP minder in kas hoeft te hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. En daarnaast mag het fonds – dankzij een vorig jaar aangenomen motie van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) – het geld tijdelijk eerder uitgeven.

Dat heeft met het huidige pensioenstelsel te maken. Om te mogen indexeren moet de zogeheten dekkingsgraad*De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (het vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die het fonds moet betalen precies één euro in kas is. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Is het bijvoorbeeld 110 procent, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden 1,10 euro in kas. De dekkingsraad fluctueert, wordt maandelijks vastgesteld en is sterk afhankelijk van de rentestand. hoger zijn dan 110 procent. En dat halen de meeste fondsen al een decennium niet meer. “Pensioenfondsen die hebben aangegeven over te stappen op het nieuwe systeem mogen – door de motie-Van Dijk – indexeren vanaf 105 procent”, aldus Van der Zweep.

‘De rekenregels van het huidige pensioenstelsel houden onnodig veel geld op de plank’

Vanaf januari verdwijnt deze ruimte weer. Minister voor Pensioenen Carola Schouten besloot dat vanaf 2023 de originele, strenge indexatie-regels weer gelden, schreef de Volkskrant eerder deze maand. Tenzij het nieuwe stelsel door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Daarin komen de dekkingsgraadregels te vervallen.

De AOb hoopt onder meer daarom dat het nieuwe pensioenstelsel snel een feit wordt. “Anders gaat het slot er weer op, is de verwachting”, zegt Van der Zweep. “De rekenregels van het huidige pensioenstelsel houden onnodig veel geld op de plank.”

Soepele overgang

Gisteren bracht pensioenfonds BPFBouw (800.000 deelnemers) naar buiten dat het de pensioenen opschroeft met 14,52 procent. En eerder deze maand indexeerden ook het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT, met 1,4 miljoen deelnemers) en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW, met 2,7 miljoen deelnemers) per volgend kalenderjaar. PMT deed dat met 4,2 procent en PFZW met 6 procent. De Volkskrant stelde dat PFZW ook met 10 procent had kunnen verhogen, maar dat dit fonds onder andere ‘geld achter de hand [houdt] voor een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel’.

Ter vergelijk: de laatst genoteerde dekkingsgraad van BPFBouw is 140,9 procent. PFZW staat op 116,8 procent en PMT 111,5 procent. De actuele dekkingsgraad van het ABP ziet er ook gunstig uit. Op 31 oktober 2022 was dat 125,5 procent.

Premieverhoging

Om de pensioenopbouw gelijk te houden, verhoogt ABP per januari 2022 de premie met 2 procent. Zoals gebruikelijk wordt die premie voor 70 procent door werkgevers betaald en voor 30 procent door werknemers.

Ben je met pensioen en wil je graag aangehaakt blijven bij wat de AOb doet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief postactieven.
De AOb is met drie werkende en twee gepensioneerde collega’s vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het ABP.

Meer nieuws