Beeld: Typetank

Onderwijspersoneel wil duidelijke cao-afspraken over werkdrukverlaging

Onderwijsmedewerkers in het voortgezet onderwijs willen duidelijk in de cao vastleggen hoe het geld uit het Onderwijsakkoord -300 miljoen euro structureel- voor werkdrukverlaging wordt ingezet. 97 procent van de geënquêteerden geeft dit in een peiling aan. Ze willen bijvoorbeeld heldere afspraken over hoeveel lessen ze geven en over het aantal taakuren.

Dat laat de peiling van de AOb – die op dit moment door ruim 2100 onderwijsmedewerkers is ingevuld – duidelijk zien. De helft van de medewerkers ervaart een zeer hoge werkdruk en 43 procent een ‘redelijke hoge’ werkdruk. Bijna 80 procent van degenen die de peiling invulden, werkt meer uren dan in het contract staat. Eén op de drie zegt dit zelfs ‘zeer veel’ te doen en structureel. Bijna 20 procent zegt niet meer uren te werken dan in het contract is aangeven.

Op 20 mei kondigde AOb-bestuurder Jelmer Evers een grote actie aan op 8 juni in het voortgezet onderwijs. Over de 300 miljoen euro voor werkdrukverlaging in het voortgezet onderwijs die is vrijgekomen in het Onderwijsakkoord moeten de bonden namelijk samen met de VO-raad goede afspraken maken. Alleen dat overleg schiet niet erg op. Evers: ‘Wij laten het extra geld van het kabinet voor verlaging van de werkdruk niet weg rommelen door de werkgevers.’

‘Wij laten het extra geld van het kabinet voor verlaging van de werkdruk niet weg rommelen door de werkgevers’

Cao-afspraken

De AOb wil dat er heldere afspraken in cao komen over het verlagen van de werkdruk. Bijvoorbeeld voor elke docent en ondersteuner 60 keuze-uren per jaar en een maximum van 24 lessen per week die op termijn naar 20 worden verlaagd. De werkgevers zien het geld liever naar de onderwijsteams gaan, die vervolgens over de besteding ervan overleggen. De AOb ziet dat niet zitten, omdat de teams op middelbare scholen groot zijn met verschillende jaarlagen en disciplines waardoor het overzicht kwijtraakt. Daarom een actie op 8 juni waarbij onderwijspersoneel wordt opgeroepen om het gesprek aan te gaan met collega’s, bestuurders en schoolleiders.

97 procent van de geënquêteerden wil concrete afspraken in de cao

De geënquêteerden zijn het eens met de bond: 97 procent wil concrete afspraken in de cao. Docent Engels Nakita Ubels van scholengemeenschap Newton in Hoorn is één van de invullers van de peiling. Ze kent de hoge werkdruk. “Die is er zeker met piekmomenten. Gelukkig hebben mijn leerlingen vmbo-basis en -kader digitale toetsen die ook digitaal worden nagekeken. Ik ben op dit moment blij dat ik niet in de schoenen sta van mijn collega’s wiskunde en Nederlands die veel nakijkwerk hebben nu. Ook denk ik vaak: ik moet niet ziek worden of een les missen, want dan kom ik in de knel.”

Ubels zou best het aantal lessen vastgelegd willen hebben. Bijvoorbeeld als je een baan hebt van 0,8 fte dat je dan 21 lesuren hebt en 24 lessen bij een voltijdbaan. Ook kleinere klassen zouden helpen. “Ik had een roosterwijziging omdat mijn klassen niet fysiek in de lokalen pasten laatst. We moesten verhuizen naar een ander lokaal. Er zouden niet meer dan 27 leerlingen in een klas moeten zitten, want dan heb je als docent ook de aandacht voor iedereen.”

Vaak komen er ook taken bij, merkt Ubels. “Dan zeggen ze, nu met de NPO-gelden, ‘O, doe je een bijles erbij’. Maar dat gaat ten koste van je eigen pauzetijd. Of we zouden met ons team Engels eens rustig boeken willen lezen die op de leeslijst kunnen en leuke projecten bedenken, maar daar kom je vaak niet aan toe.”

Veel collega’s geven in de peiling aan dat ze een hoge werkdruk ervaren. ‘Steeds nieuwe collega’s #flex, extra druk door het NPO en taakbeleid is een papieren werkelijkheid’, schrijft een docent. Een andere docent meldt: ‘Veel te veel taken naast lesgeven, lesgeven is bijzaak geworden. Ik werk 0,8 maar ben zeker 6 dagen per week kwijt om mijn werk af te krijgen. Ik ervaar veel stress en vermoeidheid.’ Of: ‘Veel verborgen werk. Ken bijna niemand die nog fulltime werkt.’

Geënquêteerde: ‘Veel te veel taken naast lesgeven, lesgeven is bijzaak geworden. Ik werk 0,8 maar ben zeker 6 dagen per week kwijt om mijn werk af te krijgen’

Loon

Naast werkdruk is loon een belangrijk thema in de cao-onderhandelingen. Bas Penris, ict-medewerker op het Carmel College in Twente en lid van de medezeggenschapsraad, vindt dat een manier om het beroep aantrekkelijker te maken. “Ikzelf heb minder last van de werkdruk, want heb een vrijemarkt ict-mentaliteit, maar de overheid zou de lonen altijd met de inflatie mee moeten laten stijgen”, zegt hij aan de telefoon. “Het valt of staat met het salaris, helemaal in de laagste salarisschalen 1, 2 en 3. Die collega’s hebben echt een stuk maand over vanwege duurdere boodschappen.” Penris zou best een hele maand willen staken. “En steeds meer mensen in de school denken er zo over”, verzekert hij.

Ga naar de actie-pagina voor meer informatie over de actie op 8 juni. Doe mee, samen staan we sterker.

Meer nieuws