Actie voortgezet onderwijs op 8 juni: daag je bestuur uit!

Hoeveel lessen, loonsverhoging en vaste contracten moeten er in de cao voortgezet onderwijs worden vastgelegd? De AOb roept docenten en ondersteuners op om woensdag 8 juni het gesprek aan te gaan met hun bestuurders en schoolleiders.

Hoeveel lessen zou jij als docent per week maximaal willen geven? Welke loonsverhoging zou jij als docent of ondersteuner moeten krijgen? En moeten er in de cao afspraken worden gemaakt over meer vaste banen? De AOb roept docenten en ondersteuners op om op zoveel mogelijk scholen hierover in gesprek te gaan met elkaar, bestuurders en de schoolleiding op woensdag 8 juni tussen 14.00 en 15.30 uur.

“Daag je bestuur uit om te komen praten over wat er écht speelt op de werkvloer”

De onderhandelingen over de cao voorgezet onderwijs gaan stroef, een akkoord blijft uit. “Helaas”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers, “want voor een verlaging van de werkdruk is er 300 miljoen euro structureel beschikbaar vanuit het Onderwijsakkoord met het kabinet.”

Keuze-uren

De AOb wil dat geld graag gebruiken om elke docent en ondersteuner 60 keuze-uren per jaar te geven, die besteed kunnen worden aan werkverlichting en persoonlijke ontwikkeling. Ook zou er een maximum van 24 lesuren per week moeten worden ingesteld. “Afspraken hierover zouden een plek moeten krijgen in de cao”, zegt Evers, “net als een rechtvaardige loonsverhoging, die noodzakelijk is voor het aantrekkelijker maken van het beroep.”

De werkgevers willen de besteding van de 300 miljoen echter voor een groot gedeelte overlaten aan de teams, waardoor de kans volgens Evers levensgroot is dat het geld verdwijnt in de lumpsum. “Als we niet oppassen, wordt die 300 miljoen euro weg gerommeld en ziet het personeel er niets van terug in de vorm van een lagere werkdruk.”

Save the date: volg op 8 juni om 14.00 uur de livestream op YouTube, samen met je bestuurders en schoolleiding

De werkgevers hebben aangegeven de ‘professionele dialoog’ in de scholen te willen versterken. “Die handschoen pakken we graag op”, zegt Evers. “Vandaar dat we alle docenten en ondersteuners vragen om in gesprek te gaan met hun bestuurders en schoolleiding. Daag ze maar eens uit om écht met de werkvloer in gesprek te gaan, om te zien wat er leeft.”

YouTube

De aftrap voor dat gesprek wordt op 8 juni gegeven tijdens een YouTube-livestream van de AOb, van 14.00 tot 14.30 uur. Deze is te zien via de site van de AOb. Daarna gaan de teams onderling het gesprek aan, al dan niet met hun bestuurders en schoolleiding. Tijdens het gesprek kan een vragenlijst (deze staat open vanaf 8 juni om 11.00 uur) online worden ingevuld. Hierbij vast een preview.

Beroep

In de cao-vo wordt de mogelijkheid geboden om leden van de vakbond hiervoor vrij te roosteren. “Dat is artikel 15.5, lid 2”, zegt Evers. “Om deel te kunnen nemen aan het gesprek en de livestream kun je dus, als dat nodig is, een beroep doen op dit artikel uit de cao. Als collega’s besluiten lid te worden van de AOb kunnen zij zich ook op het artikel uit de cao beroepen.”

Alle informatie over de actie vind je op de actiepagina.

Meer nieuws