Schaduwonderwijs heeft door de NPO-gelden een enorme vlucht gekregen.
Schaduwonderwijs heeft door de NPO-gelden een enorme vlucht gekregen.

Beeld: Typetank

Onderwijsminister Wiersma wil bijlesindustrie aan banden leggen

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil dat scholen private bijlessen, eindtoets- en examentrainingen en huiswerkbegeleiding ontmoedigen, in plaats van promoten zoals nu regelmatig gebeurt. Via de school reclame maken voor particulier aanvullend onderwijs mag straks niet meer. Wiersma: 'Betaald aanvullend onderwijs leidt tot kansenongelijkheid en zou niet nodig moeten zijn.'

In Nederland groeit het particuliere aanvullend onderwijs al jaren hard. Een rapport van SEO Economisch Onderzoek uit 2019 maakt duidelijk dat meer dan een kwart van de leerlingen op basis- en middelbare scholen gebruik maakt van betaald schaduwonderwijs. De Onderwijsraad wees een half jaar geleden op de risico’s en drong aan op wetgeving om publiek onderwijs beter te beschermen. Wiersma zet nu de eerste stappen in die richting.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat veel scholen een goede afweging maken over de inzet van private bureaus, maar hij kent ook voorbeelden van scholen die hun website of open dag inzetten voor reclame voor bijlessen, huiswerkbegeleiding, dan wel eindtoets- of eindexamentraining: ‘Dit soort situaties zijn onwenselijk.’

Wiersma vindt dat iedere leerling toegang moet hebben tot goed onderwijs. ‘Betaald aanvullend onderwijs, zoals hierboven omschreven, leidt tot kansenongelijkheid en zou niet nodig moeten zijn’, schrijft hij.

Reclame voor schaduwonderwijs op scholen ‘wekt de indruk dat bijles of huiswerkbegeleiding noodzakelijk of vanzelfsprekend is’

De minister voert hiermee onder andere de aangenomen motie van SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld uit 2020 uit tegen reclame voor schaduwonderwijs via scholen. Wiersma: ‘Het wekt voor ouders de indruk dat bijles of huiswerkbegeleiding noodzakelijk of vanzelfsprekend is. En het vervaagt tevens de grens tussen privaat en publiek aanbod in het onderwijs.’

Portemonnee

De redactie van het Onderwijsblad signaleerde begin dit jaar dat de bijlesindustrie door de 8 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs enorm is gegroeid. Thijs Roovers, bestuurder voor de AOb: “Hoe goed onderwijs je als kind krijgt, hangt steeds meer af van hoe dik de portemonnee van je ouders is. We zijn blij dat de minister zich uitspreekt, maar nog liever zien we dit soort commerciële praktijken helemaal verdwijnen. De mensen die voor deze private bedrijven werken zijn van harte welkom om leraar of schoolleider te worden. We zullen ze met open armen ontvangen.”

Wiersma gaat een keurmerk voor privaat aanvullend onderwijs onderzoeken en wil de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht stellen voor personeel van private onderwijsaanbieders. De Tweede Kamer krijgt dit najaar het resultaat te horen van gesprekken tussen de minister en de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, de PO- en de VO-Raad. Ook gemeenten worden betrokken bij gesprekken om de bijlesindustrie aan banden te leggen. In het najaar moet ook meer duidelijk zijn over hoe wetgeving en normen eruit kunnen zien.

Begin 2023 verwacht Wiersma nieuw onderzoek naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs, de ontwikkelingen in de markt en de relatie tussen particuliere aanbieders en bekostigde scholen.

 

Meer nieuws