Bij besmettingen hoeven hele klassen straks niet meer in quarantaine.
Bij besmettingen hoeven hele klassen straks niet meer in quarantaine.

Beeld: Typetank

Onderwijs bijna weer terug naar ‘normaal’

De mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs komt te vervallen, net als de verplichte quarantaine voor hele klassen. “Het is logisch dat we meegaan in de versoepelingen”, reageert AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Het is wel echt een probleem dat de ventilatie op veel scholen nog niet op orde is.”

Vanaf 25 september gaat de samenleving weer behoorlijk terug naar normaal, bevestigde demissionair minister-president Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie.

In navolging van het mbo en hoger onderwijs wordt de anderhalvemeter-maatregel ook in andere onderwijssectoren losgelaten. Leerlingen, collega’s en ouders hoeven straks niet meer anderhalve meter afstand te bewaren tot de leraar. En in het mbo en hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 studenten. Hoorcolleges voor grote groepen kunnen straks weer. “Wanneer de samenleving in haar geheel verder open gaat, is het logisch dat het onderwijs daarin meegaat”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Besmettingen

Bij een onderzoek op Amerikaanse basisscholen bleek het openen van ramen en deuren ongeveer een derde van de besmettingen te schelen. Vandaar dat de AOb er al geruime tijd op hamert: zorg voor goede ventilatie. De subsidies die daarvoor al verstrekt zijn, zijn ontoereikend. Van Gelder: “Dat is niet alleen vanwege de mogelijke besmettingen een probleem; schoolgebouwen zouden sowieso behoorlijk geventileerd moeten zijn.”

Quarantaine

In navolging van het OMT-advies hoeven bij besmettingen straks ook niet meer hele klassen in quarantaine, maar alleen nauwe contacten van met covid besmette leerlingen of onderwijspersoneel. Dit gaat al in per 20 september. “Hopelijk geeft dat scholen wat rust”, zegt Van Gelder. “Het steeds weer overschakelen van fysiek naar online was voor leerkrachten en leerlingen verre van ideaal. Wel moet er strikt gemonitord worden of de besmettingen in het onderwijs niet uit de hand lopen.”

Mondkapjesplicht

In het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs is het vanaf 25 september niet langer verplicht om in de gangen een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht blijft nog wel bestaan voor het leerlingvervoer. Per 26 juni 2021 verviel de mondkapjesplicht al in publieke ruimten. Het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs waren hierop nog een uitzondering.

Lees ook: ‘Wordt jouw lokaal goed geventileerd?’

Handreiking ventilatie funderend onderwijs
Handreiking ventilatie mbo en hoger onderwijs

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER