Het RIVM raadt 'recirculatie' sterk af vanwege covid.
Het RIVM raadt 'recirculatie' sterk af vanwege covid.

Bron: Piqsels

Wordt jouw lokaal goed geventileerd?

Is de ventilatie in jouw lokaal in orde? Dat wordt komende herfst de grote vraag, nu duidelijk is dat we nog steeds niet van covid af zijn. Ventileren is cruciaal – maar gebeurt het ook?

De AOb heeft handreikingen gemaakt voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze handreiking biedt het onderwijspersoneel en medezeggenschapsraden handvatten om slechte ventilatie aan te kaarten bij de schoolleiding. Aan een handreiking voor het mbo en hoger onderwijs wordt gewerkt.

Een van de belangrijke punten uit de handreiking voor basis- en voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld dat ventilatiesystemen regelmatig moeten worden gecontroleerd. Is er een installatie-deskundige beschikbaar die deze controle kan uitvoeren? Of kan de school beschikken over CO2-meters om zelf de luchtkwaliteit in lokalen in de gaten te houden?

Heeft de school CO2-meters om de luchtkwaliteit in lokalen in de gaten te houden?

Verder is het oppassen met ‘recirculatie’. Hierbij wordt in het ventilatiesysteem de (warmere) binnenlucht geheel of gedeeltelijk gemengd met verse luchttoevoer. Op die manier kunnen stookkosten worden bespaard, maar vindt er veel minder luchtverversing plaats. Het RIVM raadt recirculatie sterk af vanwege covid.

Duidelijkheid

De handreiking biedt nog tal van andere aandachtspunten. Het belangrijkste advies van de AOb is om niet voetstoots de geruststellingen van het bestuur of de schoolleiding aan te nemen. Als er bij collega’s twijfels bestaan, kan een onderzoek door een onafhankelijke derde de gewenste duidelijkheid verschaffen.

Zorgen

Als jij vindt dat jouw lokaal niet voldoende geventileerd kan worden, kaart dit dan aan bij de MR. En ga als leraar het gesprek aan met je leidinggevende. Hoe kan jouw veiligheid worden gegarandeerd? Bijvoorbeeld door les te geven in een ander lokaal, of door tijdelijk weer van huis te werken? Je leidinggevende moet open staan voor jouw zorgen, want de directie of het schoolbestuur is verplicht om te zorgen voor een veilige – en dus goed geventileerde – werkplek.

Meer lezen? Ventilatiesubsidie lost achterstallig onderhoud niet op

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER