Vermindering van de werkdruk is een belangrijk punt in de cao-onderhandelingen.
Vermindering van de werkdruk is een belangrijk punt in de cao-onderhandelingen.

Beeld: Typetank

Onderhandelingen cao-vo verlopen moeizaam

De onderhandelingen voor de nieuwe cao voortgezet onderwijs lopen moeizaam. “Ik bespeur bij de werkgevers te weinig animo om tegemoet te komen aan onze eisen”, zegt AOb-onderhandelaar Jelmer Evers. “Als dat zo blijft, volgen er acties.”

Speerpunten in de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn, wat de AOb betreft, het aanpakken van de werkdruk en het verhogen van de lonen. Op beide punten komen de werkgevers te weinig tegemoet aan de wensen van de AOb, zegt onderhandelaar Jelmer Evers. “We naderen het punt waarop de loonruimte een breekpunt wordt in de onderhandelingen.”

‘Als AOb gaan we geen handtekening onder een slecht cao-akkoord zetten. Dat pikken onze leden niet – en terecht’

Het tweede belangrijk punt in de onderhandelingen is het aanpakken van de werkdruk, door wijzigingen aan te brengen in het taakbeleid. Voor een verlaging van de werkdruk is er vanuit het Onderwijsakkoord, afgesloten met het kabinet, 300 miljoen euro beschikbaar. Om te zorgen dat deze investeringen niet vervallen, is het nodig dat werkgevers en vakbonden voor 15 juli cao-afspraken maken over de besteding.

Teams

De werkgevers willen dit graag volledig overlaten aan de teams, maar daar zijn de AOb-leden geen voorstander van. Zij zien meer in individuele afspraken en kaders. “In het voortgezet onderwijs zijn de teams vaak groot, met verschillende vakgroepen en jaarlagen”, zegt Evers. “Als die grote teams de verdeling van de werkdrukmiddelen zelf moeten regelen, raken er al snel personen of groepen ondergesneeuwd.”

‘Iedereen ondervindt nu de gevolgen van de stijgende prijzen, dus een loonsverhoging kan niet te lang op zich laten wachten’

Ook is er op veel scholen nog geen veilig klimaat voor eigen onderhandelingen over het taakbeleid. Evers: “Daarom zijn er kaders en procedure-afspraken nodig waarop iedereen een beroep kan doen.”

Verlengd

De huidige cao liep tot 1 januari jongstleden, maar is stilzwijgend verlengd. Evers hoopt nu snel tot een onderhandelaarsresultaat te komen. “Vanaf april en mei wordt het nieuwe schooljaar ingericht, met formatie en taken. De afspraken in een nieuw af te sluiten cao moeten dus vóór juli duidelijk zijn om nog effect te hebben voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast ondervindt iedereen nu de gevolgen van de stijgende prijzen, dus een loonsverhoging kan niet te lang op zich laten wachten.”

Acties

Als de werkgevers geen duidelijke handreiking doen om aan de vakbonden tegemoet te komen, volgen er acties. Evers: “Als AOb gaan we geen handtekening onder een slecht akkoord zetten. Dat gaan onze leden niet pikken – en dat snap ik helemaal.”

Wil jij meepraten over het voortgezet onderwijs? Neem contact op het met het sectorbestuur voortgezet onderwijs.

 

Meer nieuws