De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het hbo zijn vandaag begonnen.
De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het hbo zijn vandaag begonnen.

Beeld: Typetank

Onderhandelingen cao-hbo: bonden zetten in op koopkrachtbehoud

De bonden en de werkgeversorganisatie hebben vanmiddag hun cao-inzet uitgewisseld. De AOb-onderhandelaars zetten onder meer in op koopkrachtbehoud voor de hbo-werknemers, een inkomensverzekering voor collega’s met long covid en een duidelijkere functiewaardering.

“Wij gaan voor koopkrachtbehoud, de medewerkers in lagere schalen hebben moeite om rond te komen”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. De uitwisseling betekent de start van het nieuwe onderhandelingstraject voor een nieuwe cao. De huidige cao loopt af op 1 april 2023.

Loon

De looneis van de bonden komt neer op koopkrachtbehoud voor de hbo-medewerkers. In de toekomst willen de bonden een afspraak maken dat de lonen automatisch met de prijzen meestijgen. In deze ronde is de looneis 14 procent en dat komt overeen met de jaarinflatie over de periode oktober 2021 tot en met oktober 2022. “De inflatie was aanzienlijk, wij willen compensatie voor de hogere kosten”, zegt AOb-sectorbestuurder Huub de Heiden die aan de cao-tafel zit. Daarnaast moeten de hogescholen hun bedragen opplussen voor woon-werkverkeer, dienstreizen en een minimumbedrag voor dagen op thuiswerken.

In deze ronde is de looneis 14 procent, dat komt overeen met de jaarinflatie tussen oktober 2021 en 2022

Inschaling

Een ander groot punt in de inzet is de inschaling van collega’s. In de praktijk blijkt dat de verschillen tussen hogescholen en collega’s onevenredig groot zijn. Er moeten daarom betere afdwingbare afspraken komen in de cao, vinden de bonden. “De downgrading van onderwijzend personeel moet stoppen”, aldus Van der Zweep. Er moeten daarom functies komen waarin het onderscheid tussen een docent in schaal 11 en 12 duidelijk is en regels komen hoe je automatisch kan doorstromen naar een hogere functie. Schaal 11 moet bovendien de laagste schaal zijn voor docenten, schaal 10 is niet passend.

Long covid

Een passende verzekering om het inkomen te beschermen van collega’s met long covid is voor de AOb ook een belangrijk punt in de inzet. De bond roept al een tijdlang op om een passende maatregelen voor deze groep mensen en wil dan ook dat alle hbo-werkgevers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor het personeel zodat ze geen inkomensval maken bij ziekte.

Werkdruk en sociale veiligheid

De werkdruk blijft in het hbo een groot thema. De onderhandelaars willen dat de hogescholen goede regelingen maken voor starters, oudere collega’s en de middengroepen. Zo wil de bond dat de hbo-medewerkers 200 uur ‘vrije ruimte’ krijgen – naar rato van het dienstverband – om te zorgen voor meer lucht.

De AOb zet daarnaast in op een externe ombudsman op hogescholen om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Werknemers kunnen dan daar – zonder angst voor repercussies – een melding doen als de veiligheid in het geding is. De ombudsman doet dan onderzoek en kijkt welke maatregelen hogescholen kunnen nemen om de werksituatie te verbeteren.
Ook willen de AOb-onderhandelaars dat de afspraken over vitaliteit worden uitgevoerd. Het gaat dan om afspraken voor werknemers in verschillende leeftijdsgroepen om hun werk goed vol te houden.

De hele cao-inzet van de bonden vind je in deze bijlage. Ook vind je in de bijlage de technische punten die de bonden aangepast willen hebben. De werkgevers hebben hun inzet ook bekendgemaakt: lees de inzet van de Vereniging Hogescholen via deze link.

Word lid! Samen bereiken we meer aan de onderhandelingstafel.

CHECK ALLE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Meer nieuws

Autonomie staat onder druk

De vrijheid om je werk op eigen wijze te kunnen doen, staat op veel scholen onder druk. Personeel in het onderwijs heeft het gevoel vooral... LEES VERDER