Beeld: Typetank

Weer minder hbo-docenten in hogere salarisschaal

Steeds minder hbo-docenten zitten in salarisschaal 12, waarin ze beter betaald krijgen omdat ze meer verantwoordelijkheid zouden dragen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Volgens de cao zijn de loonschalen in het hbo gebaseerd op de taken van medewerkers: ze krijgen meer salaris voor complexer werk. Vroeger waren er ongeveer evenveel docenten in schaal 11 als 12, maar inmiddels niet meer. De kloof wordt steeds wijder.

De gevolgen voor hbo-docenten zijn aanzienlijk. Aan de top van schaal 12 verdienen ze bijna 700 euro meer dan hun collega’s in schaal 11. Het scheelt ruim 1.400 euro met het maximumsalaris in schaal 10.


© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Aantal docenten in fte.

Gemiddeld zit 11 procent van de docenten in schaal 10. Het overige onderwijzend personeel in lagere schalen (zoals instructeurs) en in schaal 13 en hoger (bijvoorbeeld lectoren) laten we buiten beschouwing.

Verschillen hogescholen

Maar de verschillen tussen hogescholen zijn enorm. Windesheim heeft bijna niemand in salarisschaal 10, terwijl de Hogeschool Leiden een op de vier docenten in die schaal houdt.

Van de grote hogescholen heeft Leiden ook nog altijd de minste docenten in schaal 12, namelijk 22 procent. Overigens is Leiden bezig met een inhaalslag: de verdeling was daar tot voor kort nog schever.


© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Gerekend in fte.

Overigens zegt de salarisschaal niet alles over het salarisstrookje van de docenten, want de schalen overlappen. Het maximum in schaal 10 is bijvoorbeeld hoger dan het minimum in schaal 11.

De trend dat steeds minder docenten in schaal 12 zitten, is al langer zichtbaar. De hogescholen wezen afgelopen september op de vergrijzing. Ze moesten nieuwe docenten aannemen die nog niet de taken van schaal 12 vervullen, terwijl oudere docenten met pensioen gingen.

Stijging schaal 11

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep valt vooral de stijging naar salarisschaal 11 op. “Dat is een succes van de cao-hbo, want daarin staat dat docenten in schaal 11 komen als er een masterniveau wordt gevraagd. Ik zie hiervan effect.”

Desondanks blijft de AOb docenten oproepen om kritisch te kijken naar hun taken en de waardering daarvoor. “Wees daarin vooral niet te bescheiden en ga het gesprek aan met jouw leidinggevende. De AOb helpt leden die hun inschaling willen laten controleren”, zegt Van der Zweep. Meld je daarvoor eerst aan voor de webinar die gepland is over dit onderwerp in september. Dat er minder docenten doorstromen naar salarisschaal 12 is ‘zorgelijk’. “Het lijkt erop dat ontwikkeltaken bij een steeds kleinere groep docenten komt, terwijl je dat natuurlijk breed in de organisatie wilt hebben zitten.”

Hoewel er nu een stijging te zien is naar salarisschaal 11 en hogescholen volgens afspraken hun docenten altijd in deze schaal moeten belonen, doen ze dat niet altijd. Eerder overwogen de vakbonden overwogen zelfs juridische stappen.

Onlangs is er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het hbo afgesloten. Lees meer over dit akkoord via de cao-pagina

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER