Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet richting de fusie van de Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen.
Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet richting de fusie van de Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen.

Beeld: Typetank

Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Er ligt sinds gisteren een onderhandelaarskakoord voor het hele voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De vier schoolbesturen en de bonden hebben onder meer afspraken gemaakt over een sociaal statuut, de voorloper van een sociaal plan, en over de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vanwege krimp fuseren vanaf komend schooljaar de vier Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen: het Zwin College, De Rede, het Zeldenrust-Steelantcollege en Stichting Katholiek VO Hulst (Reynaertcollege en de Praktijkschool Hulst). Samenwerken moet om het onderwijs in de regio te redden en te zorgen voor een breed onderwijsaanbod. Op dit moment zijn de schoolbesturen in overleg met de medezeggenschapsraden om instemming voor de fusie te krijgen.

Dezelfde arbeidsvoorwaarden

Het is voor de fusie nodig dat alle vo-docenten en ondersteuners van de vier verschillende schoolbesturen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen en dat er één sociaal statuut is. Menger: “In het sociaal statuut staat hoe er wordt omgegaan met het verlies van werkgelegenheid. Het is een soort routeboekje en voorloper van een sociaal plan.”

Uitgelekt plan

Op de website van de regionale zender Omroep Zeeland wordt over gedwongen ontslagen gesproken om alle bezuinigingen te realiseren. De omroep baseert zich op een uitgelekt plan. Maar volgens AOb-rayonbestuurder Menger gaven de bestuurders tot nu toe aan dat er komende vier jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen. “Het ministerie van Onderwijs heeft een budget 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een sociaal plan”, zegt Menger. “Het moet dus mogelijk zijn om voldoende medewerkers vrijwillig te stimuleren om elders werk te vinden.”

De tunnel

In het onderhandelaarsakkoord zijn verder vooral afspraken gemaakt over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding waarin ook de tol wordt vergoed voor de tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en het bovengelegen schiereiland Zuid-Beveland. Daarnaast krijgt het onderwijspersoneel compensatie als ze op een andere locatie moeten werken. “Onze insteek was dat niemand er op achteruitgaat, dat is met dit akkoord gelukt”, zegt Menger.

Stand-by tijdens vakantie

De rayonbestuurder is tevreden met de compensatie voor onderwijsondersteuners (oop-ers). “Omdat zij hun vakanties moeten opnemen in de dure schoolvakanties krijgen zij daarvoor extra vrije dagen. Ook het stand-by staan tijdens vakanties in verband met calamiteiten, wordt vanaf augustus 2018 uitbesteed. Soms moesten ze een week stand-by staan en kregen ze drie uur uitbetaald.”

Menger legt het onderhandelaarsakkoord positief voor aan de leden. Op 17 april is er een bijeenkomst in Terneuzen. “Bij instemming geldt het akkoord vanaf volgend schooljaar.”

Meer nieuws