De Inzet werkagenda mbo noemt onderwijsminister Dijkgraaf de kers op de taart.
De Inzet werkagenda mbo noemt onderwijsminister Dijkgraaf de kers op de taart.

Beeld: Typetank

Minister doet geen concrete uitspraak over hogere inschaling mbo

Minister Robbert Dijkgraaf laat landelijke afspraken over de inschaling van mbo-docenten over aan de cao-partners. Ook over een verplichte bevoegdheid voor de vakken taal, rekenen en burgerschap doet hij nog geen concrete uitspraken. Dat bleek vandaag tijdens het debat met Tweede Kamerleden, dat volgende week vervolgd wordt.

Minister Robbert Dijkgraaf trapte zijn eerste debat over het mbo met de Tweede Kamercommissie vanmiddag af met de wens het beroepsonderwijs te versterken. Nog voor de zomer van 2023 zal hij met een visie komen als onderdeel van de toekomstverkenning waarin hij het hele stelsel van vervolgonderwijs onder de loep neemt. Om het imago te verbeteren vroeg BoerBurgerBeweging-voorzitter Caroline van der Plas om een andere benaming van het mbo.

“Het wordt ook wel eens Mega Belangrijk Onderwijs genoemd. Dat is een speelse wijze om er een andere invulling aan te geven”, antwoordde Dijkgraaf met een lach. “Maar ik ondersteun de gedachte volledig. Middelbaar lijkt te suggereren dat het alleen maar een opstap is naar het hbo, terwijl het een eigenstandige richting is met eigen kwaliteiten.” Hij verwacht in het eerste kwartaal volgend jaar met concrete voorstellen hiervoor te komen.

Taart

De Inzet werkagenda mbo noemt Dijkgraaf de kers op de taart. Er was echter te weinig tijd om alle punten op de agenda te behandelen. Over de functiemix was Dijkgraaf resoluut. Door hiervoor een specifiek budget van 142 miljoen euro per jaar af te bakenen, vindt hij dat hij voldoende kaders stelt. Volgens hem kunnen sociale partners hier goede afspraken over maken. Dit stuitte op veel kritiek bij de Kamerleden.

‘De functiemix leidde niet tot hogere schalen dus ik vind dat daar randvoorwaarden aan moeten worden gesteld’

GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht maakt zich zorgen over de vrijheid die bestuurders hebben en ziet het geld het liefst geoormerkt, iets wat de AOb wenst. Habtamu de Hoop (PvdA) wil – net als de AOb – hardere afspraken over het maximum percentage docenten in de salarisschaal LB en het minimum percentage in LC. “De functiemix leidde niet tot hogere schalen dus ik vind dat daar randvoorwaarden aan moeten worden gesteld en dat is aan deze minister.”

Dijkgraaf: “We maken de middelen beschikbaar voor alle roc’s, dus niet alleen voor die in de Randstad. In de werkagenda zal ik hier kaders voor stellen, maar meer dan een stimulerende rol zie ik voor mezelf niet weggelegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat sociale partners hier samen uitkomen.” Na aandringen van de Kamer zegde Dijkgraaf toe om volgende week in het debat nog even terug te komen op dit punt.

Verontrustend

Ook zegde hij toe dat er nader onderzoek komt naar de professionalisering van docenten voor taal, rekenen en burgerschap. Concrete afspraken over bevoegdheden is volgens hem nu niet aan de orde. Als duidelijk is wat de opleidingsachtergrond van de huidige docenten is, wil hij de bevoegdheden eventueel verder vormgeven. Een monitor moet vanaf volgend schooljaar de vaardigheden op taal, rekenen en burgerschap gaan meten. Dijkgraaf: “We zijn het erover eens dat het afnemen van de basisvaardigheden verontrustend is.”

‘Ook in het mbo is er een tekort aan docenten, dus alles wat we kunnen doen om hen voor het onderwijs te interesseren, is van belang’

Het hybride docentschap dat onder meer Stieneke van der Graaf (CU) aandroeg, ziet Dijkgraaf als een optie om meer docenten te trekken voor het mbo. Het percentage docenten dat een aanstelling heeft in zowel het onderwijs als bedrijfsleven bedraagt 11 procent. “Ook in het mbo is er een tekort aan docenten, dus alles wat we kunnen doen om hen voor het onderwijs te interesseren, is van belang.”

Stagediscriminatie

Een ander punt waar Dijkgraaf resoluut over is, is de aanpak van stagediscriminatie. Ondanks veel bezwaren van met name VVD-lid Zohar El Yassini zet Dijkgraaf in op de school als matchmaker tussen bedrijf en student. “We praten hier al heel lang over. We staan op de kant van het zwembad en niemand durft in het diepe te springen, maar dat gaan we wel doen. Dit voorstel is een allereerste stap waarin de school gaat kijken naar kwaliteiten en wensen van student en leerbedrijf. Het ‘hoe’ is iets waar we nog precies naar moeten kijken en nadere afspraken over zullen maken.”

Het debat wordt vervolgd op woensdag 16 november.

Zie ook: Kabinet trekt extra geld uit voor mbo of Haagse mbo schrapt laagste salarisschalen

Meer nieuws