AOb-bestuurder Henrik de Moel:
AOb-bestuurder Henrik de Moel: "Docenten en ondersteuners zijn degenen die het dóen: zij zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit."

Beeld: Pixabay

AOb: ‘Als je mbo belangrijk vindt, neem dan ook het mbo-personeel serieus’

De minister moet dezelfde kwaliteitseisen stellen aan het mbo als aan de andere onderwijssectoren, vindt de AOb. Zo zouden ook in het mbo alleen daarvoor bevoegde leraren taal- en rekenlessen mogen geven. Ook moeten mbo-docenten het salaris krijgen waar ze recht op hebben.

Nu is het zo dat een zestienjarige in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Nederlands kan krijgen van een leraar die daar geen opleiding voor heeft gevolgd. Terwijl een docent Nederlands van een havist of gymnasiast in dezelfde leeftijdscategorie wel bevoegd moet zijn. “Als je het mbo belangrijk vindt, neem dan ook het mbo-personeel serieus”, aldus Henrik de Moel, AOb-bestuurder voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Werknemer centraal

Vooruitlopend op het Tweede Kamerdebat over het mbo op woensdag 9 november stuurden de AOb, drie andere vakbonden en BVMBO, de beroepsvereniging voor opleiders in het mbo, een brief naar de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. De bonden willen dat minister Robbert Dijkgraaf zijn plannen voor de sector aanpast. In het mbo moet, net als in het primair en voortgezet onderwijs – en naast de student, de werknemer centraal komen te staan.

De Moel: “Docenten en ondersteuners zijn degenen die het dóen: zij zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit. We missen het perspectief van onze collega’s in de plannen van de minister.”

De Moel vindt het onlogisch dat er twee zogeheten werkagenda’s zijn: een voor het primair en voortgezet onderwijs en een voor het mbo. “De praktijk is dat lerarenopleidingen opleiden voor lesgeven in het voortgezet onderwijs en in het mbo. Er werken mensen met een pabo-bevoegdheid in het mbo en er zijn vo-scholen die onder een mbo-instelling vallen.”

‘De brede inzetbaarheid is demotiverend en frustrerend’

De AOb signaleert bovendien dat de inzetbaarheid van docenten in het mbo tot problemen leidt. De Moel: “Er zijn legio voorbeelden van leraren die vanuit efficiency worden ingezet op andere vakken dan waarvoor zij zijn opgeleid. Vaak ook zonder dat zij zich voldoende kunnen voorbereiden. Puur met als doel het rooster dicht te krijgen. Dit is demotiverend en frustrerend voor veel docenten.”

Ook voor studenten is de brede inzetbaarheid onwenselijk. De Moel: “Het kan niet zo zijn dat een zestienjarige op de havo les krijgt van een bevoegde docent, terwijl dat in het mbo – voor de algemeen vormende vakken – niet hoeft.” De bonden willen daarom dat de minister gaat onderzoeken of het bevoegdhedensysteem van het voortgezet onderwijs ook kan gaan gelden voor het mbo.

Functiemix

Daarnaast moeten er harde afspraken komen over de verdeling van docenten over de salarisschalen in het mbo, de functiemix. In het mbo is het nog steeds niet gelukt om de afgesproken aantallen docenten in schaal LC te krijgen. “LC is nog steeds niet de standaardschaal. En de LD-functie wordt nauwelijks aan docenten vergeven”, zegt De Moel. “Daarom moet het geld hiervoor geoormerkt worden en willen we landelijke afspraken over minimumpercentages in de salarisschalen LC en LD.”

Lees de brief aan de Tweede Kamer en de alternatieve werkagenda voor het mbo

Lees hier het bericht over de Inzet werkagenda mbo van het kabinet

En check hoe ook mbo-personeel vaak jarenlang probeert om in de juiste schaal terecht te komen.

 

Meer nieuws