Op 9 november zal de Tweede Kamer de investeringen in het mbo bespreken.
Op 9 november zal de Tweede Kamer de investeringen in het mbo bespreken.

Beeld: Pixabay

Kabinet trekt extra geld uit voor mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt de komende vijf jaar 367 miljoen euro extra voor het bevorderen van kansengelijkheid, een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en voor kwaliteit, onderzoek en innovatie. In totaal krijgt het mbo ruim 4 miljard euro tot en met 2027. Een groot deel van dit bedrag was al aangekondigd.

Voor de zomer gaf minister Robbert Dijkgraaf al een overzicht van zijn ambities voor het mbo, vandaag presenteerde hij de inzet van het kabinet. “De gelijkwaardigheid van alle studenten staat voor mij voorop. We hebben alle vormen en talenten hard nodig en ze verdienen de waardering die hen zo toekomt”, aldus de minister.

De Inzet werkagenda mbo bevat dertien doelstellingen met acties voor de komende vijf jaar. Om studenten optimale kansen te bieden, moeten er bijvoorbeeld excellentieprogramma’s komen, niveau-2 studenten meer begeleiding krijgen en drempels tussen vmbo, mbo en hbo worden geslecht.

Stagediscriminatie

‘De aanpak van stagediscriminatie is voor mij topprioriteit, zowel voor het bevorderen van kansengelijkheid als voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt’, schrijft de minister in zijn werkagenda. Een ‘Stagepact’ moet voldoende stageplekken opleveren en de school krijgt een belangrijke rol als matchmaker tussen bedrijf en student.  

‘We zorgen ervoor dat het werken in het mbo aantrekkelijk is en blijft’

De twaalfde doelstelling luidt: ‘We zorgen ervoor dat het werken in het mbo aantrekkelijk is en blijft’ en bevat afspraken over werkdruk, carrièreperspectief en professionalisering. De minister wil met de sector concrete afspraken maken waardoor ‘onderwijspersoneel zich duurzaam aan het mbo bindt’. Elke school zal een plan van aanpak maken hoe zij het geld hiervoor gaan inzetten.

Carrièreperspectief

Binnen het bestaande instrument ‘Kwaliteitsafspraken’ bakent de minister hiervoor een specifiek budget van 142 miljoen euro per jaar af. “Goed onderwijs begint bij voldoende, gekwalificeerde docenten. In de huidige krappe arbeidsmarkt betekent dit, nog meer dan anders, dat mbo-docenten uitzicht moeten hebben op een goed carrièreperspectief”, aldus de minister.

Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor het mbo, noemt de AOb goed nieuws. “Dat de minister het belang van het mbo als sector inziet en extra investeert, juichen we natuurlijk toe”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “We gaan de aangekondigde plannen, met name die over het mbo als aantrekkelijke werkgever, goed bekijken en waar mogelijk concretiseren. Het geld moet op de goede manier op de goede plek terechtkomen. Wij hopen dat er bijvoorbeeld landelijke afspraken komen over het aantal aantal LB-, LC- en LD-functies op de instellingen.”

De nieuwe investeringen (367 miljoen) komen met de bestaande middelen voor de kwaliteitsafspraken (528 miljoen) neer op een totaal van 895 miljoen euro per jaar. Op 9 november zal de Tweede Kamer de inzet bespreken.  

Lees ook: Haagse mbo-instellingen schrapt laagste salarisschalen en Mbo nieuwe koploper met tijdelijke docenten

 

 

Meer nieuws

Autonomie staat onder druk

De vrijheid om je werk op eigen wijze te kunnen doen, staat op veel scholen onder druk. Personeel in het onderwijs heeft het gevoel vooral... LEES VERDER