Voor het eerst sinds jaren doet zich bij Meesterbaan een daling in het aantal vacatures voor.
Voor het eerst sinds jaren doet zich bij Meesterbaan een daling in het aantal vacatures voor.

beeld: Typetank

Minder onderwijsvacatures dan vorig jaar

De vacaturewebsite Meesterbaan telt dit jaar opvallend minder vacatures dan vorig jaar. Zelf denkt het platform aan corona als mogelijke oorzaak.

Meesterbaan publiceert van oudsher vooral vacatures voor docenten in het voortgezet onderwijs. Op verzoek van het Onderwijsblad vergeleek het bedrijf de nieuw geplaatste vacatures voor onderwijsbanen, in alle onderwijssectoren, van die jaar met vorig jaar:

 

2019 2020 verschil
april 3010 2663 -12 procent
mei 2754 1919 -30 procent
juli 1733 988 -43 procent

 

Tim Roos werkt als accountmanager voor Meesterbaan. Hij ziet sinds 2015 het aantal onderwijsvacatures toenemen. Dit is het eerste jaar dat zich een daling voordoet. Roos: “We hebben hier nog geen verklaring voor. Enkel de aanname dat corona een onzekere situatie met zich meebrengt, waardoor de prioriteit niet meer lag bij het werven van nieuwe leerkrachten. Scholen waren simpelweg te druk met andere zaken. We zijn natuurlijk bezig om dit verder te onderzoeken.”

Formatie rond

Met uitzondering van Rotterdam, verschenen deze zomer tot nu toe geen berichten in (lokale) media over schooldirecties die wegens personeelsgebrek met hun handen in het haar zitten. De besloten facebookgroep POinActie peilde vorige week haar volgers met de vraag: Hoe gaat het met de formatie? De reacties geven een indruk. Al is het onduidelijk of de stemmers representatief zijn voor de sector. En of wellicht meerdere personeelsleden van dezelfde school de poll hebben ingevuld.

 • Van de 2830 stemmers (op 24 augustus 2020):
  – hadden 2503 de formatie rond;
  – hadden 150 het team niet compleet, daar zijn klassen samengevoegd, of andere creatieve oplossingen gevonden;
  – hadden 90 de formatie niet rond;
  – zagen 83 mensen uitdagingen aankomen;
  – en gaven 4 personen aan dat uitzendkrachten nodig zijn.

Verborgen vacatures

Dat er minder vacatures zijn, herkent Arnold Jonk, bestuurder bij de Amsterdamse stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ). Hij vermoedt dat dit voorjaar minder leerkrachten zijn vertrokken. Jonk is geïnterviewd voor het nieuwe Onderwijsblad, dat begin september bij AOb-leden op de mat ligt. “Maar”, waarschuwt Jonk, “je moet voorzichtig zijn met het trekken van conclusies en heel goed kijken naar met name de verborgen vacatures. Je weet dat scholen altijd naar oplossingen zoeken, bijvoorbeeld door de klassen te vergroten of minder bevoegde leraren. Dat brengt kwaliteitsvragen met zich mee.”

‘Misschien moeten we het maar een keer laten klappen’

Dat ziet ook Cordula Rooijendijk. Zij hield een jaar lang een dagboek bij over haar ervaringen als schoolhoofd van Montessorischool de Amstel. In het Parool vertelde ze vorige week over scholen die het lerarentekort onzichtbaar oplossen. ‘Daar zouden we eens mee moeten ophouden, zodat het probleem echt zichtbaar wordt. Misschien moeten we het maar een keer laten klappen. (…) Het lastige is: iedereen die hart voor het vak heeft, wil het niet zo ver laten komen. Als je een klas naar huis stuurt, lijden kinderen uit gezinnen met een moeilijke thuissituatie daar het meeste onder. De kansongelijkheid tussen kinderen wordt zo steeds groter, en dat baart me ernstig zorgen. En ja, om dat te voorkomen doe je dan dus toch weer alles om een klas alsnog op school te houden.’

Het volledige interview met Arnold Jonk en alles over het lerarentekort lees je in het volgende nummer van het Onderwijsblad.

 

Meer nieuws