Manifest: Elk kind een bevoegde leraar in 2030

Elk kind moet in het jaar 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. Daaraan moet de Nederlandse regering zich committeren. Dat vinden de AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children.

‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs’, schrijven de AOb, Ouders & Onderwijs, Defence for Children en andere organisaties in een manifest. ‘En een bevoegde leerkracht voor de klas is daarbij essentieel. Daarom roepen wij de regering op om te zorgen voor voldoende bevoegde leraren.’

Mee eens? Teken het manifest!
Door het lerarentekort hebben duizenden leerlingen op dit moment niet elke dag een bevoegde leraar. “In de regio Den Haag zijn enkele scholen noodgedwongen al overgestapt op een vierdaagse schoolweek”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “En ik hoor van collega’s dat plofklassen met meer dan 35 leerlingen eerder de norm dan de uitzondering worden. Dit gaat ernstig ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. En dus van de kinderen.”

Onvoldoende

Een kwart van de 15-jarige scholieren kan inmiddels onvoldoende lezen om mee te kunnen draaien in de maatschappij. “Alle seinen staan op rood voor het onderwijs in Nederland”, zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. “Als er nu niets gebeurt, loopt het lerarentekort de komende jaren alleen maar verder op.”

Kinderrechten

Dat kan zo niet langer. “De Nederlandse regering heeft zich met het tekenen van het VN-Kinderrechtenverdrag gecommitteerd aan de rechten van het kind”, zegt bestuurder Mirjam Blaak van Defence for Children. “Daarmee erkent de regering dat elk kind recht heeft op onderwijs en op de zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Wij vinden het hoog tijd dat de regering zich houdt aan deze kinderrechten en toezegt dat in 2030 elk kind een bevoegde leraar heeft.”

Deadline

De AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children eisen in het manifest dat de regering zich committeert aan het jaar 2030 als deadline: in dat jaar moet elk kind een bevoegde leraar hebben. Verder moet de regering duidelijk maken hoe groot het probleem nu is en aangeven met welke maatregelen het wordt aangepakt.

Verantwoordelijk

“De regering is verantwoordelijk, maar om dit levensgrote probleem aan te pakken hebben we iedereen nodig”, zegt Roovers van de AOb. “De politiek, de werkgevers en wij: ouders, kinderen, de kinderrechtenorganisatie en de mensen die werken in het onderwijs. Natuurlijk zijn wij bereid om mee te helpen en mee te doen.”

Lees meer: Elk kind een bevoegde leraar in 2030

Meer nieuws