Manifest: Elk kind een bevoegde leraar in 2030

Elk kind moet in het jaar 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. Daaraan moet de Nederlandse regering zich committeren. Dat vinden de AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for Children.

‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs’, schrijven de AOb, Ouders & Onderwijs, Defence for Children en andere organisaties in een manifest. ‘En een bevoegde leerkracht voor de klas is daarbij essentieel. Daarom roepen wij de regering op om te zorgen voor voldoende bevoegde leraren.’

Mee eens? Teken het manifest!

Vrijdag 3 februari kwamen ongeveer 250 mensen naar het Amsterdamse standbeeld van Theo Thijssen om te protesteren tegen plannen van Amsterdamse schoolbestuurders. 

 

Voor juf Marjon van basisschool De Polsstok in Amsterdam-Zuidoost is de maat vol. Haar schoolbestuur Zonova was één van de drie schoolbesturen die in Het Parool uit de doeken deed hoe het onderwijs er volgens hen ten minste de komende vijf à tien jaar uit moet zien.

Om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden door het aanhoudende lerarentekort, schetsten drie bestuurders een beeld van nog meer lessen door vakmensen, die geen onderwijsbevoegdheid hebben. De noodplannen uit 2020 krijgen daardoor een structureler karakter.

Juf Marjon van basisschool Polsstok.

De plannen getuigen van minachting voor haar vak én voor de leerlingen, vindt Marjon. “Bestuurders hebben blijkbaar geen idee wat er voor nodig is om onze kinderen de nodige bagage bij te brengen. Ik wil niet niet nog meer concessies doen aan de kwaliteit. Het is nu al net aan. De kinderen staan op het spel. Dat gaat me ontzettend na aan het hart.”

Thijs Roovers, bestuurder voor de AOb, was tot voor kort ook leerkracht in de bovenbouw van een Amsterdamse basisschool. “Ik was schooladviezen aan het opstellen en wist dat ik deze kinderen een hoger advies had kunnen geven, wanneer zij de jaren ervoor een bevoegde leerkracht hadden gehad. Dat was het moment dat ik besloot: ik ga fulltime voor de vakbond werken. We mogen dit niet accepteren.”

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman was verrast door de plannen en laat tijdens de demonstratie weten: “Ik schrok van de plannen. Dit mag nooit het toekomstperspectief zijn.”

‘Het lerarentekort is geen crisis, maar een verwaarloosd probleem’

Moorman noemt het lerarentekort geen crisis maar een ‘verwaarloosd probleem’. “We wisten  al lang dat dit er aan kwam.” De zichtbare geëmotioneerde leerkracht Mohammed Guellaï vult aan: “Een noodplan móet een noodplan blijven. Er ligt een aangenomen Kamermotie die stelt dat lessen door onbevoegden geen onderwijstijd zijn. En dan nu dit. Ik wil een minister die de regie neemt! Als je structureel met onbevoegden gaat werken, gaat óf de kwaliteit eraan óf je brandt deze mensen op.”

Linda, Anissa en Guido van basisschool de Springplank.

Ook Guido is met twee collega’s naar de manifestatie gekomen. Hij geeft vijf dagen in de week les aan groep 3. Zijn school – De Springplank in Amsterdam-West – gaat sluiten. Omdat het leerlingaantal te laag wordt, maar ook vanwege het lerarentekort. “In ons team staan bevlogen zij-instromers voor de klas, geeft de onderwijsondersteuner les waardoor zij niet aan haar eigen werk toekomt en proberen we tegelijkertijd met man en macht de streefdoelen voor de kinderen te blijven halen. Het wringt enorm.”

Eén gezicht

Onderwijsminister Dennis Wiersma liet deze week zowel bij het tv-programma Goedemorgen Nederland als in de Tweede Kamer weten dat hij niets ziet in een toekomstscenario met meer onderwijs door mensen die daar niet de juiste opleiding voor hebben gevolgd. Wiersma: “Op school leg je de basis voor de toekomst. Ik heb echt de overtuiging dat die valt of staat met een goede en vaste leerkracht, met één gezicht dat je de basis bijbrengt. (…) Dat betekent niet een continu wisselende pool aan gezichten.”

Hij vervolgt: “En áls dat al een noodmaatregel is — want die is wel heel strikt en onder voorwaarden — dan is het überhaupt niet wenselijk dat die de standaard wordt.” De Volkskrant schreef vandaag nog dat het onduidelijk blijft of het klassieke onderwijsbeeld met één leerkracht voor de klas in Amsterdam — volgens de Amsterdamse bestuurders — daadwerkelijk zal verdwijnen: ‘De bestuurders willen niet op nadere vragen van de Volkskrant reageren.’

Lees uit ook het interview in dagblad Trouw met Thijs Roovers, waarin hij onder andere uitlegt wat er wél moet gebeuren. “Als dit zo blijft, komen er grotere acties. De regering is verantwoordelijk, maar om dit levensgrote probleem aan te pakken hebben we iedereen nodig”, zegt Roovers van de AOb. “De politiek, de werkgevers en wij: ouders, kinderen, de kinderrechtenorganisatie en de mensen die werken in het onderwijs. Natuurlijk zijn wij bereid om mee te helpen en mee te doen.”

Meer over: Elk kind een bevoegde leraar in 2030

 

Meer nieuws