De Heilig Hart-kerk in Deventer.
De Heilig Hart-kerk in Deventer.

Beeld: Redactie Onderwijsblad

Justitie legt miljoenenbeslag bij stichtingen SvPO-oprichters

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar twee stichtingen die worden bestuurd door de oprichters van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs. Daarbij heeft justitie onder meer beslag gelegd op vier schoolgebouwen voor een bedrag van ruim 19 miljoen euro, blijkt uit documenten in handen van het Onderwijsblad.

Het gaat om de gerenoveerde panden in Deventer en Hoorn, en de nieuwbouw van de SvPO-scholen in Hurdegaryp en Geldermalsen. Deze vastgoedprojecten zijn betaald met onderwijsgeld en ouderbijdragen, zo constateerde de Onderwijsinspectie vorig jaar. Volgens de inspectie is er tussen 2018 en 2020 bijna 16 miljoen euro aan rijksbijdrage onrechtmatig in gestoken.

Deze publiek gefinancierde schoolgebouwen staan niet op naam van het schoolbestuur, maar zijn ondergebracht bij de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Dat is een private stichting opgezet en jarenlang voorgezeten door SvPO-oprichter Misha van Denderen om ‘persoonlijk onderwijs’ te faciliteren. Tot vorig jaar had de stichting een status als algemeen nut beogende instelling (anbi). Sinds augustus 2022 wordt deze stichting bestuurd door zijn echtgenote; samen stonden ze aan de wieg van de scholen met de kleine klassen.

Het vastgoed-beslag dient ‘tot zekerheid van verhaal voor de vordering (..) welke voorlopig is begroot op 19.193.364 euro’, zo meldt het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van eind februari.

Ook heeft justitie een tweede stichting in beeld, Frederikssoon. Via deze stichting verstrekte Van Denderen in het verleden hypothecaire leningen aan de twee zoons van het echtpaar. Het OM heeft voor beide woningen beslag gelegd op het recht van erfpacht. Verder ligt er beslag op bankrekeningen van de stichtingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Functioneel Parket, een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie. Volgens de Onderwijsinspectie werden beide stichtingen financieel bevoordeeld ten koste van de scholen. De inspectie concludeerde begin vorig jaar dat er sprake was van financieel wanbeheer en deed aangifte bij het OM.

Geen contact

Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt aan het Onderwijsblad dat justitie bezig is met een strafrechtelijk onderzoek. Over het onderzoek en het beslag worden geen mededelingen gedaan.

Advocaat Wouter Pors, die Van Denderen en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs al jaren bijstaat, gaf dinsdag een korte reactie. Volgens hem heeft het OM nog niet bekendgemaakt welke verdenking justitie onderzoekt. “Wij weten nog niks meer dan dat er beslag is gelegd. Mijn cliënt is niet op de hoogte gesteld van enige verdenking. Er is door het OM geen contact opgenomen. Dat vind ik een bijzondere gang van zaken, zeker als je bedenkt dat de aangifte door de Onderwijsinspectie al een jaar geleden is gedaan. Al die tijd hebben we niks gehoord.”

Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, die ook is ingeschakeld, wilde dinsdagmiddag niet reageren.

Roer

Van Denderen heeft de bevindingen en conclusies van de Onderwijsinspectie van meet af aan bestreden. Volgens hem moest er wel in gebouwen worden geïnvesteerd, omdat gemeenten geen geschikte huisvesting wilden verstrekken. Op de vraag waarom je schoolgebouwen in een aparte stichting zou willen onderbrengen, reageerde hij eerder: “Om te voorkomen dat het pand aan de gemeente of minister zou vervallen als een school zou moeten sluiten.”

Na grote politieke druk vertrok hij vorig jaar als bestuurder van de acht scholen. Het roer is sindsdien in handen van een interim-bestuur, aangedragen door onderwijsminister Dennis Wiersma.

Eind vorig jaar legde dat interim-bestuur ook al beslag op de vier schoolgebouwen. Voor het onderwijs op de scholen heeft de beslaglegging geen gevolgen.

Lees ook de reconstructie die het Onderwijsblad vorig jaar maakte: Hoe SvPO publiek vastgoed in private handen bracht, of andere artikelen over dit onderwerp op deze site. 

Meer nieuws