De Heilig Hartkerk in Deventer.
De Heilig Hartkerk in Deventer.

Beeld: Redactie Onderwijsblad/AOb

Voor 20 miljoen beslag gelegd op schoolgebouwen SvPO

Er is voor bijna 20 miljoen euro beslag gelegd op gebouwen en percelen waar vier Scholen voor Persoonlijk Onderwijs zijn gehuisvest. Deze panden vallen onder een private stichting in handen van een van de SvPO-oprichters. Het beslag is gelegd door het huidige interim-bestuur van de scholen.

De Amsterdamse rechtbank heeft het ‘conservatoir beslag’ vorige week vrijdag toegekend. Dat blijkt uit documenten die het Onderwijsblad bij het Kadaster heeft opgevraagd. Het betreft de voormalige kerk en pastorie in Deventer, het gerenoveerde pand in Hoorn en de nieuwbouw van de SvPO-scholen in Hurdegaryp en Geldermalsen.

Deze schoolgebouwen zijn door het vorige schoolbestuur grondig verbouwd of nieuw gerealiseerd. Volgens de Onderwijsinspectie is er bijna 16 miljoen euro aan onderwijsgeld onrechtmatig in de vier vastgoedprojecten gestoken. Daarnaast zijn er ook ouderbijdragen – bedoeld voor taalreizen en schoolkosten – aangewend voor financiering van de huisvesting.

Dit publiek gefinancierde vastgoed staat op naam van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Dat is een privaat vehikel opgezet door SvPO-oprichter Misha van Denderen om de scholen te faciliteren. Deze stichting incasseerde ook de ouderbijdragen. Jarenlang was Van Denderen zelf voorzitter van deze stichting. Sinds augustus wordt de stichting bestuurd door zijn vrouw, Suzan Polet, die mede-oprichter is van de scholen. Door de huisvesting daar onder te brengen, is deze stichting volgens de inspectie ‘verrijkt’.

Rechtszaak

Conservatoir beslag is een manier om bezittingen van (rechts)personen tijdelijk veilig te stellen (te ‘bevriezen’) in afwachting van een rechtszaak. Uit de Kadaster-stukken blijken ook de vier vorderingen die de basis voor het beslag vormen. Daaruit valt op te maken dat het interim-bestuur van de scholen in totaal 19.967.500 euro eist van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs.

Het interim-bestuur bevestigt desgevraagd dat ze een juridische procedure is gestart, maar wil daar verder niks over kwijt.

Het vijfkoppige interim-bestuur trad afgelopen juni aan op voordracht van onderwijsminister Dennis Wiersma om orde op zaken te stellen, nadat Van Denderen onder druk van een aanwijzing opstapte. De minister besloot in te grijpen nadat de inspectie concludeerde dat er sprake was van financieel wanbeheer.

Wiersma kwam over de brug met 1,2 miljoen euro aan extra financiële steun voor het nieuwe schoolbestuur om veranderingen door te voeren. Deze week riep de Tweede Kamer nog met een motie op ‘alle mogelijke juridische stappen’ te verkennen om onrechtmatig uitgegeven geld terug te vorderen.

Eerder dit schooljaar werd duidelijk dat de SvPO-scholen verder gaan onder een andere naam: Scholen voor Persoonlijk VO.

Het Onderwijsblad reconstrueerde in maart hoe het publiek gefinancierde vastgoed van de vier scholen in private handen terecht kwam. Lees ook andere artikelen over dit onderwerp op deze site.

Meer nieuws