Jaarverslag AOb: 2019 was succesvol actiejaar

Twee grote acties en een groei van ruim 850 leden: 2019 was een succesvol jaar voor de Algemene Onderwijsbond. De acties deden een groot beroep op de weerstandskas van de bond, zo blijkt uit het jaarverslag 2019, maar die kan het aan om langdurig te knokken voor een betere beloning en minder werkdruk.

Het jaar 2019 was opnieuw een actiejaar. Op de – gedenkwaardige – 15 maart ging het hele onderwijs plat. Maar liefst 40 duizend actievoerders uit alle sectoren kwamen naar een modderig Malieveld om te tonen hoe desastreus het uitblijven van investeringen in het onderwijs uitpakt.

In het najaar, op 6 november, gingen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs wederom dicht. Er waren manifestaties in het hele land. Het leverde zowel in de landelijke als in de regionale media veel aandacht op voor de noodzaak te investeren in het onderwijs. Door de enorme inzet van kaderleden en werkorganisatie was de opkomst groot.

Cao

Intussen draaide de rest van de AOb-organisatie gewoon door en sloten we op de valreep van 2019 een akkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs, onze grootste sector. Daarin werden een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus voor het onderwijspersoneel afgesproken. Ook kwamen we overeen de functiebeschrijvingen voor onderwijsondersteuners en schooldirecteuren te actualiseren.

De AOb vertegenwoordigt nu ook werknemers op universiteiten en onderzoeksinstellingen: we zijn actief van basisonderwijs tot en met universiteit.

Ledenontwikkeling

In 2019 is de AOb gegroeid: er zijn in het lopende boekjaar in totaal 863 leden bijgekomen. Op de eerste dag van 2020 kwamen er nog eens 1.573 leden bij, als gevolg van de fusie met de Vawo, de Vakbond voor de wetenschap. Hierdoor startte de AOb op 1 januari 2020 met 84.064 leden. De AOb vertegenwoordigt dus nu ook werknemers op universiteiten en onderzoeksinstellingen: we zijn actief van basisonderwijs tot en met universiteit.

Vergeleken met de trend in ledenontwikkeling in vakbondsland, steekt de AOb daar al jaren positief bovenuit. In de periode 2003-2011 bleven de ledenaantallen bij alle vakbonden samen min of meer stabiel, maar de AOb groeide. In de periode 2012-2019 bleven de ledenaantallen bij de AOb met ups en downs stabiel, terwijl alle vakbonden samen fors inleverden.

Stakingskosten

De totale kosten voor de AOb van de verschillende acties kwamen in 2019 uit op 1,3 miljoen euro, waarbij tweederde deel voor rekening komt van de weerstandsreserve van de AOb en een derde deel voor rekening van de gezamenlijke weerstandsreserve van de FNV. De AOb is financieel gezond: onze weerstandskas kan het aan om langdurig te knokken voor een betere beloning en minder werkdruk.

Communicatie

De online communicatie van de bond is in 2019 verder versterkt. De website en nieuwsbrieven blijven een belangrijk middel om informatie en nieuws te delen met (potentiële) leden. Om een breder publiek te bereiken adverteren we en delen we berichten op sociale media. Zo is de AOb actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram.

Voor die laatste twee sociale media zijn dit jaar voor het eerst video’s en vlogs gemaakt, met de bedoeling nog dichter bij de leden te staan en op een laagdrempelige manier te communiceren.
Bij het Onderwijsblad verschenen cao-specials voor het mbo en het hbo. Het informatie- en adviesgedeelte van het blad werd uitgebreid. Ook werden er twee artikelen genomineerd voor de Nationale prijs voor Onderwijsjournalistiek.

De juridische dienst van de AOb heeft in 2019 succes geboekt met een actie voor toekomstige moeders die werken in het voortgezet onderwijs.

Voorzitter

Een domper op het jaar was het op 1 november gesloten convenant tussen bonden, werkgeversorganisaties en de minister. Dit zorgde voor grote boosheid onder de leden en enkele honderden zegden hun lidmaatschap op. Hierop trad voorzitter Liesbeth Verheggen af.

Telefoontjes

Door de medewerkers en kaderleden van het Informatie en Advies Centrum (IAC) werden 35.198 telefoontjes afgehandeld. De meeste telefoontjes gingen over de acties in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast was het taakbeleid in de cao-po een onderwerp waarover veel vragen werden gesteld.

Juridische dienst

De juridische dienst van de AOb heeft in 2019 succes geboekt met een actie voor toekomstige moeders die werken in het voortgezet onderwijs. Als hun zwangerschaps- of bevallingsverlof in een schoolvakantie valt, moeten zij voortaan worden gecompenseerd.

Download: Jaarverslag 2019 Algemene Onderwijsbond

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER