De rechter vindt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof in vakanties gecompenseerd moet worden.
De rechter vindt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof in vakanties gecompenseerd moet worden.

Beeld: Flickr

AOb wint rechtszaak over zwangerschapsverlof voortgezet onderwijs

Werkneemsters in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, moeten hiervoor worden gecompenseerd. Dat besliste de Utrechtse kantonrechter in een zaak die de AOb aanspande namens één van zijn leden.

Stel: je bent werkneemster in het voortgezet onderwijs, en jouw zwangerschaps- of bevallingsverlof valt gedeeltelijk of geheel in een schoolvakantie. In dat geval kan je door je zwangerschap of bevalling geen gebruikmaken van je vakantie-aanspraken. En dan moet je je ‘gemiste’ vakantiedagen later kunnen inhalen, zo besliste de rechter.

Gemiste dagen

Tot nu toe konden gemiste dagen alleen worden ingehaald als die in de zomervakantie vielen. Bij gemiste dagen in andere vakanties stonden werkgevers dat vaak niet toe, omdat de cao dat zo bepaalde.

“Met het niet compenseren van vakanties voor vrouwen maakt de werkgever echter onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van geslacht”, zegt advocaat Joost Aarts van de AOb. “En dat is verboden. Verder is het niet compenseren van de vakantiedagen in strijd met de Wet arbeid en zorg.” De kantonrechter nam die redenering over. “Een mooie overwinning”, oordeelt Aarts. De tegenpartij – een schoolbestuur – kan nog wel een hoger beroep gaan.

‘Met het niet compenseren van vakanties voor vrouwen maakt de werkgever onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van geslacht’

Gevolgen

De uitspraak heeft grote gevolgen voor werkneemsters in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- en bevallingsverlof opnemen. “Ben je in de afgelopen periode niet gecompenseerd voor vakantie tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlof, dan raad ik je aan contact op te nemen met je werkgever”, zegt Aarts. In het basisonderwijs is het voor vrouwelijke werknemers al mogelijk om compensatie op te nemen voor gemiste vakantiedagen nadat ze een kind hebben gekregen.

Meer nieuws