Schoolbesturen krijgen tot 1 november de tijd om de functiebeschrijvingen van ondersteuners te actualiseren en te herwaarderen.
Schoolbesturen krijgen tot 1 november de tijd om de functiebeschrijvingen van ondersteuners te actualiseren en te herwaarderen.

Beeld: typetank

Schoolbesturen krijgen meer tijd voor updaten functies ondersteuners

Schoolbesturen krijgen meer tijd om alle functies van onderwijsondersteuners onder de loep te nemen. Aanvankelijk moest dit voor 1 augustus op orde zijn, maar vanwege de coronacrisis is de datum verzet naar 1 november. “Het is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren, daarom krijgen scholen meer tijd”, vertelt AOb-sectorbestuurder Anton Bodegraven.

Het is één van de afspraken uit de laatste cao primair onderwijs, die in december vorig jaar werd afgesloten. Schoolbesturen moeten verplicht de functiebeschrijvingen, waarin alle taken en verantwoordelijkheden van ondersteuners staan, onder de loep nemen en actualiseren. De cao-onderhandelaars stelden verschillende soorten voorbeeldfuncties *Als het aan de cao-onderhandelaars ligt worden er drie type assistenten onderscheiden: A, B en C. Assistent A (schaal 4) verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning die vooraf is afgestemd met de leraar. Type B (schaal 5) doet hetzelfde, maar stelt zich proactief op door verbeter-voorstellen te doen. En onderwijsassistent C (schaal 6) is weer een tikkeltje meer autonoom door de handelen naar eigen inzicht en mee te werken aan de vormgeving en planning van leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten.
Leraarondersteuners krijgen in de voorbeeldfuncties schaal 7 (type A) en 8 (type B) toebedeeld. Een bestuur bepaalt welke ondersteunende functies worden opgenomen in het functiehuis en of -en onder welke voorwaarden- het mogelijk is deze functies te bekleden.
op die besturen kunnen gebruiken en die meer recht doen aan veel taken die complexer zijn geworden.

Het moet ervoor zorgen dat ondersteuners beter kunnen doorgroeien, vaak zitten ze nu ‘vast’ in salarisschaal 4, maar in de voorbeeldfuncties zijn ook de schalen 5 en 6 opgenomen. Met de afspraak hopen de onderhandelaars dat ondersteuners kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen, omdat ze in de praktijk vaak al die taken uitvoeren die bij deze functiebeschrijvingen passen.

‘Stel je wordt vanaf 1 november ingeschaald in een hogere functie en krijgt meer salaris, dan krijg je dat met terugwerkende kracht alsof het in augustus is ingegaan’

Geen afstel

Voor het hele proces krijgen scholen nu meer tijd. “Door de coronacrisis hebben scholen veel andere dingen aan hun hoofd gehad”, zegt de AOb-sectorbestuurder. “Het betekent zeker geen afstel, maar dit is iets wat zorgvuldig moet gebeuren. De medezeggenschapsraad moet meedenken en instemmen, er moeten gesprekken worden gevoerd met de ondersteuners. Dat is allemaal lastiger nu.” Veel scholen begonnen voortvarend en hadden het functieboek al geactualiseerd en ook al aan de medezeggenschapsraad voorgelegd wat verplicht is. “Maar, zij hadden het dan nog niet altijd met de oop’ers zelf besproken. Bij andere besturen hoorden we dat de mr nu mede door corona geen tijd heeft om bij elkaar te komen.”

Terugwerkende kracht

Belangrijk is wel dat de ondersteuners niet de dupe worden van de verschoven deadline. “Stel je wordt vanaf 1 november ingeschaald in een hogere functie en krijgt meer salaris, dan krijg je dat met terugwerkende kracht alsof het in augustus is ingegaan”, zegt Bodegraven.

Voor ondersteuners is het goed om hun werkzaamheden op te schrijven en bij te houden en dan vooral uit te gaan van de taken van vóór de coronacrisis. “Deze afspraak is echt een opdracht aan de schoolbesturen, maar mocht er geen beoordeling plaatsvinden dan is het goed om aan de bel te trekken of om de mr in te schakelen”, zegt Bodegraven.

Tips voor assistenten die een schaal omhoog willen

  • Houd een paar maanden een logboek bij met data en opgedragen werkzaamheden die je verricht.
  • Neem je een klas over? Stuur je leidinggevende dan een mailtje dat je op zijn verzoek een klas overneemt en bewaar dat mailtje.
  • Ga met collega’s het gesprek aan over inschaling. Als groep sta je sterker als je een functiebeschrijving en -waardering wilt aanvechten.
  • Dien bij je werkgever een verzoek tot functieonderhoud in. Dan kun je tijdens een gesprek aangeven dat je vindt dat je functie overstijgende taken verricht.
  • Wees reëel: veel assistenten denken een schaal omhoog te kunnen gaan omdat ze hun werk goed doen. Bij functiewaardering gaat het om de verrichte en opgedragen taken; de kwaliteit van iemands werk speelt geen rol.
  • Handig! Download deze flyer met tips voor een hoger salaris. 

Deze tips stonden in het Onderwijsblad van afgelopen maart. AOb-leden ontvangen het blad elke maand thuis. 

Meer nieuws