Hogeschool Utrecht-baas vertrok met extra jaarsalaris van 180 mille

Voormalig bestuursvoorzitter Geri Bonhof kreeg bij haar afscheid van de Hogeschool Utrecht in september vorig jaar een jaarsalaris mee van 182.900 euro. De instelling raakte eerder in opspraak omdat medewerkers vertelden dat ze onder druk gezet werden met een geringe vertrekvergoeding ontslag te nemen.

Volgens de Wet normering topinkomens geldt een maximale ontslagvergoeding van 75 duizend euro. Vertrekregelingen die vóór de wet al zijn vastgelegd, vallen onder een overgangsrecht en blijven buiten schot. Dat geldt volgens de HU ook voor Bonhofs regeling. Overigens zat haar derde benoemingstermijn er gewoon op.

Inclusief het reguliere salaris komt Bonhofs totale bezoldiging in 2015 uit op ruim 324 duizend euro

Zo blijkt uit de jaarrekening van de hogeschool. Bonhof gold tot haar vertrek als een van de best betaalde hbo-bestuurders en verdiende ruim meer dan een minister.

Ook declareerde Bonhof in haar afscheidsjaar ruim vijftienduizend euro aan ‘deskundigheidsbevordering’. Dat bedrag betreft met name een opleiding voor commissarissen in het bedrijfsleven bij de Nyenrode Business Universiteit, die de hogeschool betaalde.

Onrust

De hogeschool kreeg het afgelopen jaar te maken met veel onrust. Onder Bonhof haalde het college van bestuur managers uit het bedrijfsleven binnen – omschreven als “pakkenmannen” – om met ferme hand twintig procent te bezuinigen op ondersteunende diensten. HU-medewerkers trokken bij de AOb aan de bel aan omdat ze een vaststellingsovereenkomst kregen voorgelegd waarin ze voor een minimale vertrekregeling zouden instemmen met hun ontslag.

Wrang, vindt AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra Bonhofs vergoeding. “Een bestuurder die twee ton meekrijgt, terwijl medewerkers met minimale vergoedingen moesten vertrekken, dat is scheef. Zo’n vertrekpremie past niet in het huidige maatschappelijke klimaat, helemaal als je als bestuurder al die jaren al meer dan uitstekend bent beloond.”

Opleiding

Het Onderwijsblad vroeg de raad van toezicht waarom de hogeschool een commissarissen-opleiding heeft betaald die Bonhof een halfjaar voor haar vertrek volgde. Uit een interview met Bonhof in hogeschoolmagazine Trajectum komt naar voren dat het een voorbereiding betrof op haar loopbaanvervolg in advies- en toezichtfuncties.

In een reactie per e-mail stelt de toezichthouder: ‘De Raad van Toezicht stimuleert leden van het College van Bestuur een commissariaat als nevenfunctie te bekleden, als kwaliteitsimpuls voor het eigen functioneren als bestuurder. Het gevolgde scholingstraject is daarbij ondersteunend geweest – en daarmee in het belang van de HU. Voor mevrouw Bonhof paste het scholingstraject bij haar loopbaanfase.’

Dijkstra plaatst vraagtekens bij het belang van de opleiding voor de hogeschool. “Dat deze bestuurder een opleiding volgt voor haar eigen ontwikkeling, daar ben ik niet op tegen. Maar ‘gewone’ medewerkers krijgen dat niet honderd procent vergoed. Dit bedrag zou op z’n minst afgetrokken moeten worden van de vertrekpremie.”

Einde dienstverband

Bonhof (1954) had een ontslagvergoeding van anderhalf jaarsalaris vastgelegd in haar contract. De instelling benadrukt dat ze genoegen neemt met een jaarloon. ‘De Raad van Toezicht en mevrouw Bonhof zijn zich uiteraard bewust van het voortschrijdende maatschappelijke debat inzake normering van topinkomens in de publieke sector. De Raad van Toezicht constateert dat mevrouw Bonhof vrijwillig af heeft gezien van een half jaarsalaris, waarmee de vergoeding is teruggebracht tot één jaarsalaris’, aldus een HU-document.

Volgens het remuneratie-rapport had Bonhof recht op de premie ‘ingeval van een ontslag dat niet zijn voornaamste reden vindt in aan de persoon toe te rekenen verwijtbare omstandigheden’. Maar is er sprake van ontslag? Bonhof vertrok in september 2015 nadat ze haar derde termijn van vier jaar had uitgediend. Anders gezegd: het contract was afgelopen en werd niet verlengd.

Bij navraag blijkt de raad van toezicht deze lezing te bevestigen. De afvloeiingsregeling heet een ‘vergoeding wegens einde dienstverband’, zo mailt de instelling in een reactie aan het Onderwijsblad. ‘De arbeidsovereenkomst eindigde van rechtswege op 31 augustus 2015. Met ontslag wordt hier bedoeld het beëindigen van het dienstverband door het verstrijken van de benoemingstermijn en het niet herbenoemen. Volgens gemaakte contractuele afspraken heeft mevrouw Bonhof recht op een vergoeding wegens einde dienstverband.’ De afspraak dateert van twaalf jaar geleden en is bij het vernieuwen van het contract steeds gehandhaafd, aldus de verklaring.

Bonhof, toezichthouder bij Kennisnet en zorgorganisatie Careyn, is per 1 oktober benoemd als voorzitter van het College Perinatale Zorg. Ze kreeg afgelopen voorjaar een Koninklijke onderscheiding uitgereikt vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid in onbezoldigde nevenfuncties.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER