Het soort contract is van belang voor je inkomen tijdens de corona-crisis.
Het soort contract is van belang voor je inkomen tijdens de corona-crisis.

Beeld: Typetank

Hoe zit het met mijn inkomen in tijden van corona?

Naast de zorgen om je gezondheid en al het werk om afstandsonderwijs te organiseren, snappen we dat jouw inkomenssituatie niet op de voorgrond staat. Toch is het goed om hier bij stil te staan. Jouw inkomenssituatie hangt af van het soort contract en het karakter van de arbeidsrelatie. Twijfels? Neem contact op met de AOb. Mail: info@aob.nl

1. Ik val onder één van de onderwijscao’s en heb een vast dienstverband

Jouw schoolbestuur moet het loon doorbetalen voor de overeengekomen arbeidsomvang. Je dient beschikbaar te blijven voor werkzaamheden voor zover je niet ziek bent en het werk moet passen binnen de richtlijnen van het RIVM.

Soms staat er geen vaste uren-omvang in het contract, dit is bijvoorbeeld het geval bij een nulurencontract of een min-maxcontract. Je hebt dan de mogelijkheid om een beroep te doen op het wettelijk rechtsvermoeden van arbeidsomvang, indien je langer dan drie maanden in dienst bent. Als dit beroep wordt goedgekeurd, moet jouw werkgever het gemiddeld ontvangen salaris doorbetalen, ondanks het uitblijven van werk-oproepen.

2. Ik val onder één van de onderwijscao’s en ik heb een aflopend dienstverband

Je kunt een wettelijke uitkering bij uitkeringsinstantie UWV aanvragen en een bovenwettelijke uitkering bij WWPlus (primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs), Loyalis (hoger onderwijs) of Raet (onderzoeksinstellingen en universiteiten). Je moet wel aan de voorwaarden voor toekenning voldoen. Let vooral ook op het bovenwettelijke gedeelte dat zowel uit aanvullende als aansluitende onderdelen bestaat. Jouw werkgever kan geen beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De bekostiging van de Rijksoverheid loopt immers door.

3. Ik val onder een uitzend- en detacheringscao (ABU/NBBU)

Bij het wegvallen van werkzaamheden voor de opdrachtgever, kan jouw werkgever in veel gevallen het contract beëindigen. Wel moet de werkgever rekening houden met de opzegtermijn. Indien je in fase C of 4 zit, ligt dit anders en moet de werkgever eerst toestemming vragen aan het UWV of de kantonrechter.

Tip: attendeer jouw werkgever op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers mogen hier een beroep op doen als ze een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten. De regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Zolang jouw werkgever een beroep doet op deze nieuwe regeling mag je niet ontslagen worden en heb je recht op volledige loondoorbetaling. Je verspeelt bovendien geen WW-rechten.

4. Ik ben zzp’er in het onderwijs

Afhankelijk van de gemaakte contractuele afspraken kunnen opdrachtovereenkomsten in het algemeen relatief makkelijk worden opgezegd. Wel dient de opzegtermijn gerespecteerd te worden. Na afloop kun je bij de gemeente een aanvraag doen voor tijdelijke bijstand op grond van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Er gelden soepelere voorwaarden, zo is er geen vermogens- of partnertoets en hoef je de uitkering na afloop niet terug te betalen.

Heb je vragen over je inkomen? Neem dan contact op met de AOb. We helpen je graag verder. Bekijk ook onze veelgestelde vragen van onderwijspersoneel over de corona-crisis via deze link. 

Meer nieuws