AOb: 'Gezondheid en veiligheid staan voorop.'
AOb: 'Gezondheid en veiligheid staan voorop.'

beeld: Pixabay

Grote zorgen over volle klassen in januari

Ondanks de lockdown gaan groepen leerlingen maandag 4 januari en daarna weer ‘gewoon’ naar school. De onrust daarover neemt toe. De AOb dringt er bij het kabinet op aan de zorgen serieus te nemen. Eén ding is vandaag wel helder geworden: de basisscholen gaan echt niet eerder weer open dan 18 januari.

Terwijl sommige groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs sinds maandag 4 januari toch ‘gewoon’ op school worden ontvangen en een flink aantal basisscholen hun achtstegroepers vanaf maandag willen lesgeven op school, neemt de bezorgdheid onder onderwijspersoneel toe. “Er is veel onrust door de stijging van het aantal besmettingen, de nieuwe variant, of er nog plaats is in de ziekenhuizen en de onduidelijkheid hierover”, vertelt AOb-bestuurder Jelmer Evers. Hij benadrukt: “Gezondheid en veiligheid staan voorop.”

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs gaat ondanks de lockdown bijvoorbeeld gewoon door, net als het voortgezet speciaal onderwijs. Ook het ‘praktijkgerichte’ onderwijs op het vmbo moet op school plaatsvinden. Net als alle lessen voor examenleerlingen en de schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar.

‘Lesgeven in volle klassen kan in deze tijd niet’

De AOb heeft zojuist overleg gevoerd met Onderwijsminister Arie Slob en de zorgen die er leven over de veiligheid nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. “Het kabinet heeft besloten dat leerlingen in het praktijkonderwijs en eindexamenleerlingen wel gewoon les op school krijgen, maar het is daar soms fysiek niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Lesgeven in volle klassen kan in deze tijd niet”, stelt Evers. “Ook niet als het gaat om kwetsbare groepen of eindexamenleerlingen. Wij vinden dat er voor deze leerlingen andere oplossingen moeten komen: bijvoorbeeld leerlingen spreiden over het gebouw en lokalen zodat er voldoende afstand is, of online als het niet anders kan.”

Niet uit te leggen

Evers maakt zich ook zorgen om achtstegroepers in het basisonderwijs en hun leraren. “Met dertig leerlingen in een klaslokaal is in deze onzekere situatie niet uit te leggen. Het kabinet heeft besloten dat tot 18 januari overgeschakeld wordt op online onderwijs. Maar op sommige plaatsen gaan in ieder geval de groepen 8 gewoon open”, weet Evers. “Op een aantal scholen wordt er in goed overleg gekozen voor halve klassen en kan het personeel aangeven om toch thuis te werken en online onderwijs te geven, maar dat is niet overal zo.”

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vandaag bekend dat de basisscholen echt niet eerder dan 18 januari open zullen gaan. Eerder was daar wel sprake van, maar De Jonge schrijft nu: ‘De scholen en kinderopvang zijn alleen open voor kwetsbare kinderen en voor opvang van kinderen met een ouder met een cruciaal beroep. De uitzonderingen rond noodopvang, examenklassen, toetsen in de voorexamenklassen, praktijkgerichte vakken en kwetsbare kinderen blijven daarbij, conform het advies van het OMT, gehandhaafd.’ Rond 12 januari wordt dit besluit opnieuw gewogen.

Lees ook: ‘Veel vragen in het mbo en hbo over de lockdown’

Zie hier voor meer antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus 

Meer nieuws