'De verscherpte maatregelen zijn nodig, maar het is voor docenten best zoeken naar hoe het onderwijsprogramma door kan gaan.'
'De verscherpte maatregelen zijn nodig, maar het is voor docenten best zoeken naar hoe het onderwijsprogramma door kan gaan.'

Beeld: Pixabay

Veel vragen in het mbo en hbo over de lockdown

Ook het mbo en hbo zijn overvallen door de lockdown tot en met 17 januari. Bij de AOb komen veel vragen binnen over examinering, praktijkonderwijs en kwetsbare studenten. AOb-bestuurder Tamar van Gelder: “Het is voor docenten zoeken hoe het onderwijsprogramma op een goede en veilige manier door kan gaan.”

Praktijkgerichte lessen mogen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs doorgaan. ‘Maar wat valt er onder praktijkgericht onderwijs?’ is een vraag die Van Gelder bijvoorbeeld vaak te horen krijgt.

Volgens haar zijn de woorden ‘veiligheid’ en ‘noodzakelijkheid’ de belangrijkste graadmeters hierin: “De praktijkgerichte lessen mogen doorgaan, mits dit noodzakelijk is en op een veilige manier gebeurt”, vertelt ze. “Daarbij moeten de coronamaatregelen natuurlijk in acht genomen worden. Het ligt soms ingewikkeld, maar eigenlijk kunnen opleidingen deze lessen op dezelfde manier geven als ze tot nu toe deden, waarbij de brancheprotocollen uitgangspunt waren. Studenten van een kappersopleiding mogen bijvoorbeeld nog steeds op school leren hoe ze een permanent moeten zetten.”

‘Docenten zijn bang dat als studenten geen fysiek les krijgen, ze ‘kwijtraken’ en ernstige achterstanden oplopen.’

Examinering is een ander punt: ook studenten die examens of tentamens moeten afleggen, mogen fysiek naar school. “In het servicedocument staat hoe je omgaat met examinering. Er is nu best veel ruimte om dit te organiseren. De vraag is natuurlijk wat de consequenties zijn als door de lockdown de examens weer opschuiven”, zegt Van Gelder.

Kwetsbaar

Ook de definitie van ‘kwetsbare studenten’ zorgt voor vragen. Hieronder vallen in elk geval studenten van opleidingen op mbo 1 en 2-niveau. Van Gelder: “Maar welke student nog meer onder kwetsbaar valt en wie dat mag bepalen, is de vraag. Het is aan de school zelf, en wij vinden dat het onderwijsteam hierin in elk geval een stem moet hebben.”

Achterstanden

Dé zorg van docenten is volgens Van Gelder de voortgang van het onderwijs in het algemeen. “Docenten zijn bang dat als studenten geen fysiek les krijgen, ze ‘kwijtraken’ en ernstige achterstanden oplopen. Daarnaast zijn docenten bang voor zowel het welzijn van studenten als die van henzelf. De verscherpte maatregelen zijn nodig om het corona-virus eronder te krijgen, maar het is voor docenten best zoeken naar hoe het onderwijsprogramma op een goede en veilige manier door kan gaan.”

Zie hier voor meer antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus. 

Lees ook: ‘Grote zorgen over gevolgen corona voor mbo en hoger onderwijs’

Meer nieuws