Beeld: Pixabay

Geld tegen werkdruk komt eerder vrij

Een deel van de werkdruk-miljoenen voor het primair onderwijs komt al eerder naar de scholen toe. Dat heeft het kabinet vandaag met PO-front, de actiegroep waar ook de AOb in zit, afgesproken.

Vanaf komend schooljaar voegt het kabinet 237 miljoen euro toe aan de lumpsum voor scholen in het primair onderwijs. In het originele plan zou dit bedrag 155 miljoen zijn.

Bron: OCW

Uiteindelijk worden de miljoenen op basis van de schoolomvang over de scholen verdeeld. Deze bedragen worden jaarlijks openbaar gemaakt, belooft minister Arie Slob, voor ‘optimale transparantie, onder andere richting het personeel in de school en ouders’. Slob: “De investering die dit kabinet doet, in combinatie met acties die de sector zelf al onderneemt, geven mij het vertrouwen dat leraren in de klas het verschil gaan merken”, aldus de minister in een brief over het akkoord aan de Tweede Kamer.

Schoolteams

Het PO-front heeft met de minister afgesproken dat scholen op teamniveau gaan bedenken hoe ze het geld gaan gebruiken. Schoolteams moeten hun plannen voor het verlagen van de werkdruk op papier zetten en laten goedkeuren door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Ook is afgesproken dat diezelfde personeelsgeleding op de hoogte wordt gehouden over of de genomen maatregelen werken.

Staking gaat door

Voor de hand ligt dat scholen het bedrag inzetten voor extra ondersteuning in de klas, of voor klassenverkleining. Maar beiden zijn lastig te realiseren op het moment dat er te weinig leraren beschikbaar zijn voor het werk, zegt het PO-front – waaronder de AOb – in een reactie op deze nieuwe afspraken. Daarom gaat de geplande stakingsactie in de drie noordelijke provincies op 14 februari gewoon door.

 

Meer nieuws