AOb-rayonbestuurder Perry van Liempt spreekt de zaal met 175 OGVO-docenten toe tijdens de bijeenkomst onder lestijd.
AOb-rayonbestuurder Perry van Liempt spreekt de zaal met 175 OGVO-docenten toe tijdens de bijeenkomst onder lestijd.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Docenten eisen gesprek met bestuur in Venlo

Het onderwijspersoneel van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) wil snel met leidinggevenden in gesprek over het taakbeleid, de angstcultuur en naleving van de cao. In een speciale personeelsbijeenkomst na lestijd willen de docenten de noodzaak tot verandering bespreken.

“Aan die bijeenkomst met de toezichthouders, het college van bestuur en de locatiedirecteuren hangen we een ultimatum”, zegt AOb-rayonbestuurder Perry van Liempt. “Zijn ze niet aanwezig of komt het bestuur de eisen niet genoeg tegemoet, dan beraden we ons op verdere acties.” Dat is de uitkomst van de bijeenkomst die de AOb vandaag met de andere bonden hield in Venlo om het over het dreigende conflict op de school te hebben.

Signaal

In theater De Maaspoort waren ongeveer 175 docenten aanwezig die werken op de drie locaties van OGVO. Hun lessen vielen vandaag uit, want de bijeenkomst was door de bonden onder lestijd gepland. Van Liempt: “We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat de docenten klaar zijn met het beleid van de scholengroep.”

Begin dit schooljaar meldde het bestuur dat docenten een uur per week meer moeten lesgeven, omdat er financiële problemen zijn. Volgens de collegevoorzitter Peter Badoux ging het om een tijdelijke maatregel om de begroting op orde te krijgen.

Afwentelen

Tijdens de bijeenkomst blijkt dat het niet alleen gaat over het taakbeleid en het uur meer werken per week. Vier docenten, werkzaam op de verschillende locaties, willen anoniem hun verhaal doen over wat er aan de hand is. “Het komt erop neer dat iedere drie jaar de financiële problematiek van de scholengroep wordt afgewenteld op het personeel”, zegt een docente.

Haar collega vult aan: “Wij merken dat voor de klas: de groepen zijn groter waardoor differentiëren lastig is, er zitten collega’s in een speciale ‘steunstichting’ (een soort uitzendconstructie) en die komen niet in vaste dienst. Wij moeten steeds opnieuw mensen inwerken. Het gaat echt ten koste van de onderwijskwaliteit. Daarom ben ik vandaag hier, voor de leerlingen.”

‘Ze moffelen de financiële problemen weg onder het mom van de cao. Wij zitten op de blaren, maar onze billen zijn niet verbrand’

Het niet naleven van de cao is een ander pijnpunt. “En als je daar iets van zegt stuit je op een dichte muur bij zowel het bestuur als de raad van toezicht.” Volgens de docenten probeert de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad wel afspraken te maken, maar die worden vervolgens niet uitgevoerd. “Ze moffelen de financiële problemen weg onder het mom van de cao. Wij zitten op de blaren, maar onze billen zijn niet verbrand.”

Een startende leerkracht vertelt over de onzekerheid in arbeidscontracten. “Ik zat de eerste jaren in de steunstichting. Dan kreeg je in mei een ontslagbrief en moest je maar zien of er voor het volgende schooljaar genoeg uren waren. Dan zit je in onzekerheid. Ook bouwde ik geen ww-rechten op, maar dat wist ik toen niet. Het gaat ook om die mentaliteit van het bestuur. De manier waarop je wordt behandeld. Ik kwam binnen van de opleiding met ideeën, maar werd neergesabeld.”

Raddraaier

Docenten benoemen het wantrouwen vanuit het bestuur en de angstcultuur. “Er zijn collega’s met tijdelijke contracten die in de steunstichting zitten en niet durven te komen. Als je het er niet mee eens bent wordt je als raddraaier weggezet. Het doet pijn dat de lessen nu uitvallen, maar dit doe ik voor de lange termijn en voor de leerlingen.”

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat het personeel een gesprek wil met de bestuurders, toezichthouders, locatiedirecteuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook stelden ze eisen op. AOb-rayonbestuurder Van Liempt: “Een eis is bijvoorbeeld dat het bestuur de cao-vo gaat naleven en dat er iets aan de angstcultuur wordt gedaan. We gaan dit nu vastleggen en op de bijeenkomst met het bestuur bespreken. We staan pas aan het begin. De beweging komt nu op gang. Vandaag durfden docenten te benoemen wat er mis is. Wij gaan zeker door.”

Reactie bestuur

Collegevoorzitter Peter Badoux van OGVO geeft aan dat hij graag aan tafel wil voor een gesprek. Hij vindt het jammer dat hij niet voor de bijeenkomst van vandaag was uitgenodigd. “Ik zou allereerst graag met de bonden op een zakelijke manier het gesprek willen voeren over de problemen. Nu komen er veel kreten langs waarin ik mij niet herken en wat niet de lading dekt.”

Het extra uur werken is een noodmaatregel, benadrukt Badoux. “Dat is tijdelijk en nodig vanwege de financiën. Over de steunstichting heb ik al aangegeven dat deze per 1 augustus 2019 wordt opgeheven. In plaats van stemming te maken en kreten te horen heb ik behoefte om te overleggen over hoe wij het probleem van de werkdruk en de onderwijsorganisatie kunnen aanpakken in combinatie met het taakbeleid. Daarin ligt de structurele oplossing voor de werkdruk binnen OGVO.”

Begin volgende week wordt de datum bekend voor de bijeenkomst met het bestuur, de toezichthouders en de locatiedirecteuren.

Lees ook: OGVO wil docenten meer uren inplannen voor les

Meer nieuws