Een examendocent in regio Noord krijgt 1300 euro bruto.
Een examendocent in regio Noord krijgt 1300 euro bruto.

Beeld Typetank

Compensatie personeel voor extra werk eindexamens

Docenten en ondersteuners die dit jaar extra werk verrichten tijdens de eindexamens, worden hiervoor gecompenseerd. Dat zijn de vakbonden en de VO-raad overeengekomen.

De eindexamens in het voortgezet onderwijs vergen dit jaar meer werk dan normaal. Vanwege de corona-epidemie is er een extra tijdvak en in de regio Noord kan het nakijken van de eindexamens doorlopen tot in de zomervakantie.

Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om scholen, docenten en ondersteuners voor dat extra werk te compenseren. De AOb en de andere vakbonden hebben met de VO-raad afspraken gemaakt over de wijze waarop dat geld wordt ingezet.

‘Iedereen loopt op z’n tandvlees. Dan kun je mensen niet verplichten om aan het einde van het jaar nog langer door te werken’

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie in vakantieregio Noord en de rest van het land. “Voor vakantieregio Noord is het belangrijk dat we afgesproken hebben dat het werk in het derde tijdvak altijd op vrijwillige basis gebeurt”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Dat was voor ons een belangrijk punt. Want dit is natuurlijk een bizar onderwijsjaar, iedereen loopt op z’n tandvlees. Dan kun je mensen niet verplichten om aan het einde van het jaar door te werken in hun vakantie. En verder moet dat extra werk uiteraard netjes worden gecompenseerd. Dat is nu gelukkig geregeld.”

1300 euro

In de regio Noord krijgen docenten die zich in de eerste week van de zomervakantie beschikbaar houden voor werkzaamheden die voortvloeien uit het derde tijdvak van de examens, een vergoeding van 1300 euro bruto. Op verzoek van de werknemer kan dit ook een compensatie in tijd zijn, van vijf werkdagen. Daarnaast is er een compensatie voor andere bij het centraal examen betrokken medewerkers in de regio Noord.

Midden en Zuid

Docenten en ondersteuners in regio’s Midden en Zuid krijgen ook compensatie voor het extra werk dat voortvloeit uit de extra herkansingsmogelijkheid en de organisatie van het verlengde tweede tijdvak en het derde tijdvak. De hoogte van die compensatie wordt op schoolniveau bepaald.

Zie hier de volledige regeling.

 

Meer nieuws