Beeld: Typetank

Cao-akkoord voor scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs

Voor de scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) - 68 middelbare scholen in Brabant, 6800 werknemers - ligt er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. OMO heeft een eigen cao en de belangrijkste nieuwe afspraken zijn de introductie van een persoonlijk budget van 40 uur en aanvullende afspraken over het ouderschapsverlof.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij OMO werden tijdelijk uitgesteld omdat er eerst duidelijkheid moest zijn over de nieuwe cao voortgezet onderwijs. Dat akkoord kwam op 22 juni naar buiten. OMO heeft een eigen cao, maar de landelijke afspraken over het loon – een verhoging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan – gelden ook voor alle werknemers bij OMO.

Afwijken

Op andere onderwerpen kan de cao van de Brabantse scholengroep afwijken. In het onderhandelaarsakkoord staat dat alle werknemers bij OMO nu voor het eerst een persoonlijk budget krijgen van 40 uur bij een voltijdbaan. “Dat is een introductie van dit budget”, vertelt AOb-sectorbestuurder Herman Molleman. “Omdat werknemers bij OMO niet de 50 uur hebben zoals in de landelijke cao al eerder was afgesproken. Zij hebben in plaats daarvan minder lessen en wijken op dat punt af van de landelijke cao.”

Een ander punt is het ouderschapsverlof. Vanwege nieuwe landelijke wetgeving is het percentage van het betaald ouderschapsverlof (415 uur in totaal) opgeplust naar 75 procent. Werknemers moeten minimaal 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Anders dan bij de landelijke cao kunnen werknemers bij OMO het resterende betaalde verlof ook in latere jaren dan het eerste levensjaar van het kind opnemen tegenover het percentage van 75 procent.

Looptijd

AOb-sectorbestuurder Molleman legt het akkoord positief voor aan de achterban bij OMO. De nieuwe cao bij OMO loopt tot 1 mei 2023.

Het hele onderhandelaarsakkoord van Ons Middelbaar Beroepsonderwijs vind je via deze link. 

Meer nieuws