Op vrijdag 19 juni houdt de AOb een personeelsbijeenkomst voor de medewerkers van het Hoenderloo College.
Op vrijdag 19 juni houdt de AOb een personeelsbijeenkomst voor de medewerkers van het Hoenderloo College.

Beeld: Typetank

Bijeenkomst bij Hoenderloo College: ouders en personeel furieus

De bonden houden aanstaande vrijdag een uitgebreide personeelsbijeenkomst bij het Hoenderloo College. De onderwijsmedewerkers en de ouders zijn furieus over de scholensluiting die nu gepland staat op 1 augustus dit jaar. “Het is in en in triest dat dit zo gaat”, zegt AOb-rayonbestuurder Philippe Abbing.

De maat is vol voor de bonden. “Na zestien keer onderhandelen over een fatsoenlijk sociaal plan komen we niet verder”, zegt Abbing. Het bod van Pluryn -de werkgever waar het Hoenderloo College onder valt- is ‘minimaal’. “Er is zolang gewacht dat van werk-naar-werk begeleiden amper kan, omdat de zomervakantie al voor de deur staat. Het personeel zit enorm in onzekerheid. We kunnen niet instemmen met het sociaal plan, omdat het vele malen minder is dan de transitievergoeding voor de meeste werknemers. ”

‘Na zestien keer onderhandelen over een fatsoenlijk sociaal plan komen we niet verder’

Op het Hoenderloo College en de locatie Deelen zitten ruim tweehonderd leerlingen en er werken meer dan zeventig medewerkers. Het is de onderwijstak binnen Pluryn, die internaten voor jeugdzorg en andere zorginstellingen onder zijn hoede heeft. Op de school zitten leerlingen met diverse problematieken waaronder autisme die meestal niet thuis wonen en specialistische zorg krijgen op het Hoenderloo College. Vanwege nijpende financiële problemen bij Pluryn moeten de school en de internaten in Hoenderloo en Deelen nu dicht.

Lucht

Al in februari dit jaar was er een actie van het onderwijspersoneel tegen de voorgenomen sluiting. Ze legden toen het werk een dag neer. Een paar maanden later maakte Pluryn-bestuurder Karel Verweij bekend dat de sluiting toch uitgesteld werd. Het zou zorgen voor meer lucht voor een deel van de leerlingen waarvoor lastig een nieuwe plek is te vinden en voor het personeel. In een brief aan de mr schreef Verweij: ‘De sluiting van het Hoenderloo College zal uiterlijk plaatsvinden per 1 augustus 2021 dan wel zoveel eerder als nodig en mogelijk is.’ Het besluit biedt het onderwijspersoneel volgens Pluryn ‘een aanzienlijk beter perspectief’.

Fait accompli

Abbing: “Die lucht is nodig, dit gaat om een speciale groep leerlingen. Die verplaats je niet zomaar van school A naar school B. De zorg moet afgestemd worden en zij moeten wennen. Het vinden van een passende school is lastig. Ouders worden nu eigenlijk voor een fait accompli gesteld. Dat is triest. Net als de medewerkers die niet weten waar ze aan toe zijn. Zoiets moet je humaan en netjes oplossen en niet wachten totdat er geen ruimte meer is.”

‘Medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn. Zoiets moet je humaan en netjes oplossen’

Vertrouwen opgezegd

De medezeggenschapsraad heeft het vertrouwen opgezegd in het bestuur. Per brief laat de raad weten dat de onderwijskwaliteit niet ‘geborgd’ is. Volgens de raad kan de school helemaal niet dicht, omdat er een zorgplicht is naar leerlingen toe en die hebben nog lang niet allemaal een passende nieuwe plek gevonden. ‘Wij als MR nemen onze taak en verantwoordelijkheid serieus. Door het ontbreken van concrete en realistische plannen hebben wij niet de indruk dat wij door u serieus genomen worden’, aldus de raad.

Personeelsbijeenkomst

De bonden houden daarom op vrijdag 19 juni een bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur in Hoenderloo. Dan verzamelen medewerkers en ouders zich onder schooltijd om te vergaderen over hoe het nu verder moet. Mocht het bestuur niet tot inzicht komen, dan zijn juridische procedures om de medewerkers bij te staan de volgende stap, volgens Abbing. “Je kan niet zo met elkaar omgaan.”

Eerder kwam Pluryn al in het nieuws door onderzoek van Follow the Money en EenVandaag. Zij zochten uit dat de sluiting helemaal niet ‘onvermijdelijk’ was, maar vooral bedoeld om de panden die tientallen miljoenen waard zijn te verkopen. Pluryn liet daarop weten zich niet in de berichtgeving te herkennen en dat ze juist met alle ouders afspraken aan het maken zijn voor vervolgzorg. ‘Pluryn neemt haar verantwoordelijkheid en houdt zich aan afspraken. We zijn voortdurend in gesprek met de mr, de bonden en andere betrokkenen. Alle besluiten zijn unaniem genomen door de raad van bestuur met instemming van de raad van toezicht.’

‘Ik hoop dat er van vele kanten druk op de ketel wordt gezet’

Verborgen agenda

Abbing denkt ook dat er verborgen agenda’s zijn. “Waarom zou je dit anders zo snel willen afhandelen terwijl het ten koste gaat van leerlingen en personeel?” Tot nu toe zwabbert het bestuur in de definitieve besluitvorming, volgens de AOb-rayonbestuurder. “Ik hoop dat er van vele kanten druk op de ketel wordt gezet.”

De AOb komt op voor het onderwijspersoneel. Samen staan we sterk!

Word lid!

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER