De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen wordt bij de schoolbesturen gelegd.
De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen wordt bij de schoolbesturen gelegd.

beeld: Tweede Kamer

AOb: ‘Specialist moet ventilatiesystemen controleren’

Scholen moeten zelf nagaan of hun ventilatiesysteem voldoet aan het Bouwbesluit, bleek vandaag tijdens een speciaal ingelast coronadebat in de Tweede Kamer. “Dit advies is veel te vrijblijvend”, reageert AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht, nemen de zorgen over de gezondheidsrisico’s op scholen toe. ‘Er moeten snel afdoende antwoorden komen, zodat het onderwijs met vertrouwen het nieuwe schooljaar kan starten’, schreef de AOb eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag was er een spoeddebat waarin vooral zorgen werden geuit over de ventilatiesystemen op scholen. “Zorg voor een plan of keurmerk voor de juiste ventilatie van binnenruimtes”, riep PVV-partijleider Geert Wilders op.
RIVM-directeur Jaap van Dissel benadrukte afgelopen dinsdag, tijdens een briefing in de Tweede Kamer, dat scholen moeten voldoen aan het Bouwbesluit waarin de regels voor een juiste ventilatie staan. Het ‘plan’ waarnaar Wilders vraagt, is er dus al. Maar Joba van den Berg (CDA) vindt die verwijzing naar het Bouwbesluit te vrijblijvend. “Hoe gaat de minister van Onderwijs zorgen dat scholen worden ondersteund in hoe zij binnenruimtes kunnen en moeten ventileren”, vroeg zij zich vandaag af tijdens het debat.

De gezondheid van onderwijspersoneel én leerlingen wordt hiermee niet gewaarborgd

Een antwoord op die vraag verstuurde het ministerie van Onderwijs tijdens het debat aan diverse belangenverenigingen. Er worden via het Bouw- en Arbobesluit al eisen gesteld aan de ventilatie van scholen. Omdat het RIVM, en dus het kabinet, nog steeds veronderstelt dat COVID-19 voornamelijk wordt verspreid door druppeltransmissie en direct en indirect contact, ziet Onderwijsminister Arie Slob geen noodzaak ‘af te wijken van de reeds geldende eisen’, zo laat hij weten in het vandaag verstuurde Corona-onderwijsbulletin. ‘Wel geldt volgens het RIVM het aanvullend advies om een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te vermijden.’ In een aparte brief roept Arie Slob scholen daarom op hun ventilatiesysteem tegen het licht te houden. De PO- en VO-raad kunnen scholen hierbij ondersteunen. “De sectorraden kunnen hierbij de weg wijzen en verwijzen naar experts”, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens het debat. Als uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, kan de school contact opnemen met de lokale GGD. ‘Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen’, schrijft Slob. “Dan moet het ventilatiesysteem worden aangepast”, zei De Jonge tijdens het debat. “En voor het in between, voor de tussenliggende tijd, moeten passende maatregelen worden genomen.” Maar, zegt hij ook: “Wat we niet moeten doen is voor het hele land de onrust zo groot maken dat de vraag gesteld wordt of we wel open kunnen gaan.”

‘Wat we niet moeten doen is voor het hele land de onrust zo groot maken dat de vraag gesteld wordt of we wel open kunnen gaan’

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen wordt daarmee volledig bij de schoolbesturen gelegd. “Dat is veel te vrijblijvend”, reageert AOb-bestuurder Jelmer Evers. “De gezondheid van onderwijspersoneel én leerlingen wordt hiermee niet gewaarborgd. De minister gaat nonchalant om met ventilatie-zorgen. Scholen kunnen vaak zelf hun eigen ventilatiesysteem niet goed beoordelen.” Bovendien, zegt Evers, is al heel lang bekend dat de ventilatie op veel scholen ontoereikend is. “Besturen hebben hun verantwoordelijkheid niet eerder genomen, dus ik maak me zorgen over of ze dat nu wel zullen doen.” De bond wil dat de ventilatiesystemen van alle schoolgebouwen worden gecontroleerd door externe deskundigen.

‘Ik vind dat de minister hier iets te relaxt mee omgaat’

“Ik vind dat de minister hier iets te relaxt mee omgaat”, zei ook PvdA-voorman Lodewijk Asscher. “Er zijn nog maar twee werkdagen over voordat in een groot gedeelte van Nederland de scholen open gaan.” Samen met GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver diende hij een motie in die controle van de ventilatiesystemen verplicht stelt. ‘En dat daar waar nodig in overleg met de GGD aanvullende maatregelen worden genomen’, aldus de aangenomen motie.

Mondkapjes

Een ander punt dat tijdens het debat werd opgeworpen is dat van de mondkapjes. “Waarom zitten jongeren in overvolle klassen zonder mondkapje terwijl ze op weg naar school in het openbaar vervoer wel een mondkapje op moeten”, vroeg onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen. In zijn brief laat Onderwijsminister Slob weten geen reden te zien de kapjes voor scholieren te verplichten, omdat mondkapjes volgens het Outbreak Management Team niet als vervanging voor de anderhalve meter-regel kunnen fungeren.

Onderwijsminister Slob ziet geen reden mondkapjes voor scholieren te verplichten

Tijdens het debat hielden D66, CDA en Groep-Van Haga nog een pleidooi voor de studentenverenigingen. “Ik kan het niet uitleggen dat studie- of roeiverenigingen wel activiteiten mogen organiseren, maar de studentenverenigingen geen introductie”, zei Rob Jetten (D66). “We moeten voorkomen dat eerstejaars studenten afhaken omdat ze anoniem blijven en medestudenten alleen via een scherm kennen.” Het pleidooi vond geen weerklank bij de minister-president. Collega-VVD’er Hayke Veldman vroeg aan Mark Rutte of er geen regionale verschillen gemaakt kunnen worden. “De situatie in Rotterdam is nu eenmaal anders dan die in Twente.” Rutte wil nog wel onderzoeken of er voor ‘onder-verenigingen’ die lijken op sportverenigingen uitzonderingen gemaakt kunnen worden.

Meer weten?

Meer nieuws