In deze periode maakt een groot deel van de laatstejaars vso-leerlingen de mondelinge college-examens, een laatste horde richting het vo-diploma of deelcertificaat.
In deze periode maakt een groot deel van de laatstejaars vso-leerlingen de mondelinge college-examens, een laatste horde richting het vo-diploma of deelcertificaat.

Beeld: Typetank

AOb-petitie ‘kleine klas’ onderdeel staatsexamen

De petitie van de AOb met de roep om kleinere klassen is dit jaar in het vmbo-staatsexamen maatschappijleer terechtgekomen. Veel leerlingen uit het vso doen deze weken hun mondeling examen om hun vo-diploma of deelcertificaat te halen.

Casus 2 vmbo tl-g, pagina 13: ‘Maak klassen kleiner in strijd tegen lerarentekort’. Tussen onderwerpen als het donorregister en seksistisch speelgoed prijkt de petitie van de AOb waar een journalist van het Algemeen Dagblad een bericht in de krant over maakte. Alle vmbo-leerlingen die een mondeling examen maatschappijleer doen, zullen de casus kennen. Het is namelijk één van de vijf casussen die zij moeten voorbereiden en waar examinatoren deze weken tijdens hun belangrijke mondelinge examen vragen over kunnen stellen.

Goals

“Ik kreeg een appje van een docent van het P.C. Hooftcollege in Leiderdorp”, vertelt docent en AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien. De petitie is destijds mede door haar onder de aandacht gebracht. “Ik had het nog helemaal niet gezien, maar ik vind het een lifegoal, dit is toch gewoon heel tof. Die collega vroeg toen gelijk of ik een lesje kon geven om haar vso-leerlingen voor te bereiden voor het mondelinge examen en om meer over de petitie te vertellen.”

‘Ik vind een AOb-petitie in het staatsexamen een lifegoal, dit is toch gewoon heel tof’

Van Strien legde eind juni de leerlingen uit waarom kleine klassen belangrijk zijn en wat de rol van de vakbond is. “De leerlingen zeiden: Hoezo kleine klassen? Wij zitten met vier leerlingen in de klas. Ik heb het toen over solidariteit gehad en uitgelegd wat dat betekent.” Van Strien legde ook uit hoe het werkt om een petitie te beginnen. “Ik vertelde dat je bijvoorbeeld naar de politici in Den Haag toe gaat om de petitie aan te bieden en dat je via sociale media zoveel mogelijk aandacht voor jouw onderwerp wil en dat het in verkiezingsprogramma’s van politieke partijen terecht moet komen. Ze kregen door deze les meer achtergrondinformatie.”

College-examen vs. schoolexamen

Voor de vso-leerlingen uit Leiderdorp staat het mondelinge staatsexamen maatschappijleer vandaag, op 15 juli, in de agenda. Het mondeling van elk vak is het belangrijkste onderdeel van hun college-examen, dat daarnaast kan bestaan uit een praktisch of schriftelijk examen. Examinatoren nemen deze weken mondelinge examens af in heel Nederland.

Het P.C. Hooftcollege in Leiderdorp

Het college-examen in het vso is eigenlijk wat de schoolexamens in het reguliere onderwijs zijn. Leerlingen van particuliere scholen en van veel vso-scholen maken het staatsexamen. Zij kunnen bijvoorbeeld in twee jaar tijd alle vakken halen voor hun vo-diploma. Net als leerlingen in het reguliere onderwijs maken ze op hetzelfde moment het centraal schriftelijk eindexamen, maar dat is bij deze de staatsexamenkandidaten niet het ‘eindpunt’.

Omdat deze leerlingen geen schoolexamens maken, doen ze na de centrale examens het college-examen. Als vso-leerlingen slagen voor het college-examen ontvangen ze hun vo-diploma of hun deelcertificaat.*Check voor een inkijkje het Twitter-account NL_Leraar deze week waarin Saskia van Leer meer vertelt over haar vso-leerlingen die staatsexamen doen.   De meeste vso-scholen, zo’n 65 procent, laten hun leerlingen meedoen aan een staatsexamen. Ze hebben hun onderwijs daarop ingericht, zo meldt de website van de staatsexamens. Ze doen het op deze manier, omdat ze zelf geen examenlicentie hebben. Het vso valt onder het primair onderwijs. Veel docenten uit het voortgezet onderwijs meldden zich in ‘groten getale’ aan om de mondelinge examens af te nemen, aldus het CvtE begin juli.

Kansengelijkheid

Vorig jaar deden zo’n vijfduizend vso-leerlingen mee aan het staatsexamen, schreef Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens (CvtE) in een blog. Volgens hem is het aantal examenkandidaten uit deze onderwijssector afgelopen tien jaar verdubbeld en is het einde van de groei nog niet in zicht.

‘Waarom zou het verwerven van een fraaie startkwalificatie voorbehouden zijn aan jongelui in het reguliere onderwijs?’

‘Het is in toenemende mate een gewilde en zeer gerechtvaardigde route voor al die leerlingen in het vso, die maar al te graag ook een heus vo-diploma willen behalen’, aldus Hendrikse. ‘Uit het oogpunt van kansengelijkheid een zeer wenselijke ontwikkeling. Waarom zou immers het verwerven van een fraaie startkwalificatie voorbehouden zijn aan jongelui in het reguliere onderwijs?’

Van vso naar gvo

Intussen strijdt onder andere binnen de AOb een groep docenten ervoor om het vso bij het voortgezet onderwijs onder te brengen. Vanuit datzelfde oogpunt van kansengelijkheid, aldus docent Michel Verschuren: “Eén van de redenen om van het vso gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) te maken is de examenlicentie. Het college-examen, ter vervanging van schoolexamen, is vaak verzwarend voor onze leerlingen. Bijvoorbeeld omdat vreemde mensen examineren, iets dat in het reguliere vo niet voorkomt. Bovendien hangt alles af van één mondeling.”

Voor de leerlingen uit Leiderdorp is het vandaag de beurt aan maatschappijleer. Docent en AOb-hoofdbestuurder Van Strien gaat dan weer naar de school toe op uitnodiging van de docent. “Ik ben erbij voordat hun examen begint en kan zo ook een keer goed zien hoe het in zijn werk gaat. Het is toch anders dan op mijn eigen middelbare school. Ik hoop dat ik ze heb kunnen helpen klaarstomen voor hun examen maatschappijleer.”

Lees meer: ‘Vso-docenten op de bres voor sector met manifest en petitie’

Meer nieuws