AOb-voorzitter Eugenie Stolk:
AOb-voorzitter Eugenie Stolk: "De loonkloof met het voortgezet onderwijs moet nog steeds worden gedicht.”

Beeld: Angeliek de Jonge

AOb-leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord primair onderwijs

De AOb-sectorraad heeft gisteravond unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. Ook de ledenpeiling liet duidelijke cijfers zien: 87 procent kan zich vinden in de afspraken die gemaakt zijn.

“Het betekent dat onze achterban voor nu instemt met dit onderhandelaarsakkoord, maar de sectorraad was ook duidelijk dat we er nog niet zijn”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “De staking op 30 en 31 januari voor structurele investeringen gaat door en de loonkloof met het voortgezet onderwijs moet nog steeds worden gedicht.”

Uit de ledenpeiling blijkt dat 87 procent van de geënquêteerden een positief eindoordeel heeft over de afspraken in het onderhandelaarsakkoord. Maar, ze laten ook duidelijk merken dat het nog niet genoeg is. Bijna 70 procent geeft aan zeker mee te doen aan de staking in januari. 23 procent heeft nog geen beslissing genomen. In de open opmerkingen schrijft bijvoorbeeld een AOb-lid: ‘Voor nu is het akkoord het beste wat eruit te halen valt, maar we zijn er nog lang niet!’ Een andere geënquêteerde vindt dat er ‘doorgepakt’ moet worden: ‘Actie blijven voeren, de loonkloof dichten en de regering de urgentie van het lerarentekort en de kansenongelijkheid duidelijk maken.’

Geënquêteerde: ‘Voor nu is het akkoord het beste wat eruit te halen valt, maar we zijn er nog lang niet!’

Op 12 december kwamen de cao-onderhandelaars in het primair onderwijs tot een akkoord. Het zorgt ervoor dat al het onderwijspersoneel vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent krijgt en een bonus en nabetaling in februari. Ook zijn er afspraken gemaakt over nieuwe functiebeschrijvingen voor oop’ers en schooldirecteuren zodat de functies beter recht doen aan de taken die complexer zijn geworden en er is een afspraak over een individueel scholingsbudget gemaakt. Nadat het onderhandelaarsakkoord was bereikt, zijn de leden om een oordeel gevraagd.

Instemmen

De AOb heeft nu ingestemd. Deze week peilen ook de andere onderwijsorganisaties FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hun achterban. De werkgeversorganisatie PO-raad volgt begin januari. Pas als alle partijen instemmen, is het een definitief akkoord en gaat de cao voor de sector gelden.

Lees ook: Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs

Meer nieuws