De onderhandelaars hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao afgesloten.
De onderhandelaars hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao afgesloten.

Beeld: Typetank

Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs

Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao primair onderwijs. Volgens het akkoord, dat de AOb aan zijn leden gaat voorleggen, krijgt al het onderwijspersoneel vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. Voor onderwijsondersteuners en schooldirecteuren zijn de functiebeschrijvingen geactualiseerd. AOb-voorzitter Eugenie Stolk: “Maar de tweedaagse staking van januari gaat absoluut dóór, omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten.”

De AOb kwam vandaag samen met de andere bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad tot een akkoord onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer. Van tevoren wist AOb-voorzitter Stolk al dat de loonkloof met het voortgezet onderwijs niet gedicht kon worden, omdat het kabinet niet structureel wil investeren. De AOb heeft daarom op 30 en 31 januari een tweedaagse staking uitgeroepen. “We weten dat er een plan voor de lange termijn met investeringen nodig is om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken en te zorgen voor het beste onderwijs. Daar zijn vakbonden en PO-raad het over eens”, aldus Stolk.

Tijdens deze cao-ronde was er wél de 285 miljoen euro, het normale bedrag om de koopkracht op peil te houden en de incidentele 150 miljoen euro van Onderwijsminister Arie Slob uit het door de AOb afgewezen convenant. “Leden zeiden massaal ‘ja’ op de vraag of we ondanks onze acties nu toch een cao konden afsluiten om zo het geld dat er wél is in te zetten en dat niet te laten liggen”, zegt Stolk. “We hebben ons best gedaan om dit zo eerlijk mogelijk te verdelen.”

‘We hebben ons best gedaan om dit zo eerlijk mogelijk te verdelen’

Loonsverhoging

Het akkoord – waarover de leden nu hun oordeel mogen geven – zorgt ervoor dat leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders vanaf 1 januari 2020 op hun salarisstrook een loonsverhoging van 4,5 procent zien. Daarnaast ontvangt al het onderwijspersoneel naar rato van de gewerkte periode en indiensttreding in februari vanuit het convenant een bonus van 875 euro bruto bij een voltijdbaan. In deze maand krijgt het onderwijspersoneel naast de bonus ook nog een nabetaling, omdat de loonsverhoging pas vanaf 1 januari 2020 ingaat en de vorige cao al afgelopen maart afliep. “Het bedrag van deze eenmalige uitkering zal neerkomen op een derde van het maandloon van januari 2020”, aldus Stolk.

In februari 2020 krijgt het onderwijspersoneel naast de bonus ook nog een nabetaling

Ondersteuners

In deze cao is er speciale aandacht voor de schooldirecteuren en de onderwijsondersteuners. Bij de meest voorkomende oop-functies – onder meer onderwijsassistent, leraarondersteuner, logopedist en conciërge – is een nieuwe functiebeschrijving gemaakt die recht doet aan de taken die complexer zijn geworden en erbij zijn gekomen. In een functiebeschrijving staan alle taken en verantwoordelijkheden beschreven.

Deze nieuwe functiebeschrijvingen betekenen voor onderwijsassistenten dat ze makkelijker kunnen doorgroeien binnen hun eigen functie. “Nu zitten ze vaak vast in salarisschaal 4, maar met het akkoord komen er twee nieuwe functies met salarisschaal 5 en 6 bij”, zegt AOb-onderhandelaar Stolk. De onderhandelaars denken dat veel onderwijsassistenten in de praktijk al het werk doen zoals beschreven is in de hogere salarisschalen en dus kunnen doorstromen.

De nieuwe functiebeschrijvingen betekenen voor onderwijsassistenten dat ze makkelijker kunnen doorgroeien

Schoolbesturen moeten verplicht voor 1 augustus 2020 alle oop-functies onder de loep hebben genomen. Vanaf deze datum vervallen alle oude voorbeeld-functiebeschrijvingen. “Onderwijsassistenten moeten goed kijken welke werkzaamheden ze op dit moment uitvoeren en of die passen bij één van de voorbeeldfuncties uit het cao-akkoord. Je kunt dat dan bij het schoolbestuur aangeven”, zegt Stolk. Schoolbesturen kunnen ook in overleg een andere passende functiebeschrijving opstellen. “Wel moet een onafhankelijke deskundige dan de bijpassende salarisschaal vaststellen.”

Schooldirecteuren

Naast de oop’ers bogen de onderhandelaars zich ook over de functiebeschrijvingen van schooldirecteuren en de adjunct-directeuren. De nieuwe voorbeeldfuncties – waarbij het salaris iets is opgeplust – worden aangeboden aan de schoolbesturen. Zij bekijken of ze de voorbeeldfunctie passend vinden voor hun schooldirecteur.

Net als bij de oop-afspraak moeten schoolbesturen de functies van de schoolleiders voor 1 augustus 2020 bekeken hebben. “Zit jij als schooldirecteur in de DB-schaal dan is het goed om te kijken welke werkzaamheden je in de praktijk allemaal doet en of dit past in één van de nieuwe voorbeeldfuncties met de nieuwe waardering erbij.”

Professionalisering

Ook het scholingsbudget kwam tijdens deze onderhandelingen op tafel. Voortaan heeft al het onderwijspersoneel recht op een individueel budget voor scholing. Het gaat om 500 euro per jaar bij een voltijdbaan en twee uur per werkweek om aan scholing te besteden. Het budget kan ook drie jaar lang opgespaard worden. “Het is winst dat het individueel opeisbaar is”, legt Stolk uit. “Vroeger werd het scholingsbudget op teamniveau verdeeld. Dus als een collega een dure cursus deed, was de pot leeg. Nu krijgt iedereen standaard 500 euro per jaar en in 2020 en 2021 is het tijdelijk 600 euro. We maken ons wel zorgen dat er vanwege het lerarentekort te weinig tijd is voor scholing.”

Voortaan heeft al het onderwijspersoneel recht op een individueel budget voor scholing

De AOb legt het akkoord nu via een ledenpeiling voor aan de achterban. Alle leden in het primair onderwijs ontvangen die peiling vandaag per e-mail. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020.

Het onderhandelaarsakkoord in het kort

  • Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent
  • In februari 2020 krijgt al het onderwijspersoneel een bonus van 875 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato
  • Een eenmalige nabetaling in februari 2020 die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan
  • Nieuwe functiebeschrijvingen voor oop’ers en schooldirecteuren die recht doen aan de complexere taken
  • Een individueel scholingsbudget van 600 euro per jaar in 2020 en 2021 voor al het onderwijspersoneel
  • Bij alle schoolbesturen komt van ‘van-werk-naar-werk beleid’ om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De transitievergoeding vervalt
Lees het hele onderhandelaarsakkoord met alle details in deze link. Alle downloads met voorbeelden van functiebeschrijvingen en salaristabellen vind je via de cao-pagina op deze site onder downloads.

Meer nieuws