'Schuiven met een weekje vakantie is lapwerk.'
'Schuiven met een weekje vakantie is lapwerk.'

Beeld: Typetank

AOb-leden massaal tegen verandering schoolvakanties

Driekwart van de AOb-leden is tegen het voorstel van de regering om de kerstvakantie te verlengen en de zomervakantie te verkorten. “Het verschuiven van een week vakantie is lapwerk”, vindt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Zorg liever voor kleinere klassen en goede ventilatie in de klas.”

Het kabinet overweegt de zomervakantie komend schooljaar één week in te korten, zodat de kerstvakantie met een week kan worden verlengd. Dit moet de verspreiding van eventuele nieuwe corona-varianten, die vooral in de winter de kop op steken, tegengaan. Afgelopen twee jaar werd de kerstvakantie op het laatste moment met een week verlengd, wat voor veel onrust zorgde onder leerlingen, leraren, scholen en ouders.

‘Zorg er eerst voor dat het virus zich moeilijk kan verspreiden op de scholen – door kleinere klassen en goede ventilatie’

AOb-leden zijn tegen het plan om met een week vakantie te gaan schuiven, zo blijkt uit een peiling die door 22 duizend leden is ingevuld. Van de leden is 75 procent tegen, slechts 16 procent is vóór. De uitkomst van een vergelijkbare AOb-peiling op sociale media, die ook niet-leden hebben ingevuld, is nog kritischer: daar toont 85 procent zich tegenstander van het plan.

Lapwerk

“Als er nieuwe corona-varianten de kop op steken, zorg er dan allereerst voor dat het virus zich moeilijk kan verspreiden op de scholen”, zegt AOb voorzitter Tamar van Gelder. “En ga niet een weekje vakantie verschuiven, want dat is lapwerk. Zorg voor een goede ventilatie in de klassen, want die is nog veel te vaak niet in orde.”

 

Verder zou het kabinet er bij nieuwe covid-varianten voor moeten zorgen dat leraren zo snel mogelijk worden gevaccineerd. “Uiteraard gaan medewerkers in de gezondheidszorg vóór”, zegt Van Gelder. “Maar daarna zijn echt de leraren aan de beurt. Zodat de scholen zo lang mogelijk normaal kunnen doordraaien, én ter bescherming van leraren zelf. Want er zijn teveel mensen uit het onderwijs die langdurige covid hebben opgelopen. Voor die mensen moet trouwens ook nog veel worden geregeld, zoals uitstel van de WIA-keuring.”

Meivakantie

Als het kabinet toch besluit de kerstvakantie te verlengen, kiest de helft van de AOb-leden ervoor om die extra week ten koste te laten gaan van de zomervakantie. Daarna volgen de meivakantie (32 procent), de voorjaarsvakantie (11 procent) en tot slot de herfstvakantie.

Het kabinet wil het voorstel voor het veranderen van de vakanties de komende maanden bespreken met diverse partijen. De schoolvakanties (zowel de vastgestelde data als de adviesdata) komen tot stand in overleg met onder andere de vakbonden en werkgevers, Ouders & Onderwijs en de ANWB. Uiterlijk juni moet er duidelijkheid zijn over de schoolvakanties van komend jaar.

Meer lezen: Kabinet presenteert plan om scholen open te houden

 

Meer nieuws