Het kabinet presenteert een plan om scholen ook tijdens het oplaaien van het coronavirus open te houden.
Het kabinet presenteert een plan om scholen ook tijdens het oplaaien van het coronavirus open te houden.

Beeld: Typetank

Kabinet presenteert plan om scholen open te houden

Een kortere zomervakantie en een langere kerstvakantie, soepelere overgangen tussen schoolsoorten en meer flexibiliteit in het hele onderwijsstelsel. Dat moet naast maatregelen -zoals goede ventilatie- helpen om scholen zoveel mogelijk open te houden als het coronavirus weer oplaait. “Als het uitgangspunt is: onderwijs altijd open, dan moet de overheid meer doen om het onderwijspersoneel te beschermen”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

De onderwijsministers maken met een brief aan de Tweede Kamer bekend wat de aanpak is voor het onderwijs. Na twee jaar corona, digitaal onderwijs en vele scholensluitingen ligt er nu een strategie waarbij leerlingen en studenten zoveel mogelijk fysiek les blijven krijgen.

Vakanties

Een andere vakantie-indeling én jaarplanning van scholen is één van de acties. ‘We hebben gezien dat het coronavirus meer rond gaat in de winterperiode’, schrijft de minister. Open dagen zouden daarom niet meer in de winter moeten plaatsvinden, maar bijvoorbeeld rondom de herfst- en voorjaarsvakantie. Scholen moeten dat in hun komende jaarplanning opnemen, zo vraagt het kabinet. Ook de vakantie-indeling moet op de schop, al zal daarvan nog een verdere uitwerking volgen, omdat het ‘heel veel mensen en bedrijven raakt’, zo staat in de brief. Om zo min mogelijk lessen te missen zou de kerstvakantie een week langer moeten en de zomervakantie één week korter.

‘We hebben gezien dat het coronavirus meer rond gaat in de winterperiode’

Dit is een “ingrijpende maatregel”, zegt AOb-voorzitter Van Gelder. “Het heeft grote impact op het onderwijspersoneel en de bonden moeten hierover meepraten.” Daarom ontvangen alle AOb-leden in hun mail een peiling, die ook niet leden kunnen invullen via deze link, om te vragen naar hun mening over het voornemen.

AOb-voorzitter Van Gelder: ‘De vakantieplannen zijn een ingrijpende maatregel en heeft grote impact op het onderwijspersoneel. Wij peilen onze leden.’

Knelpunten

Soepelere overgangen tussen schoolsoorten is een ander punt in de strategie. Dit moet voor alle overgangen gelden: van kinderopvang tot aan het hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijs wil de wetgeving onder de loep nemen om te kijken waar knelpunten zitten. Onderwijstijd verlengen of een langere studieduur zijn opties. Zo krijgen leerlingen meer tijd om de leerstof eigen te maken.

Een ander punt dat het kabinet aanstipt is het maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs. Van Gelder: “Zo’n maatwerkdiploma betekent een grote stelselwijziging. Daar moet altijd het personeel bij worden betrokken en dat moet niet zomaar ingevoerd worden onder het mom van de coronapandemie.” Onlangs reageerde AOb-bestuurder Jelmer Evers nog zeer kritisch op het plan van VO-raad voorzitter Henk Hagoort die ook voor een maatwerkdiploma pleitte.

Ventilatie

Preventieve maatregelen, zoals ventilatie, zelftesten en vaccineren, zijn andere middelen om de schooldeuren zoveel mogelijk open te houden. Toch krijgt het onderwijspersoneel geen voorrang bij vaccinatie, maar moeten zij op dat moment tot de doelgroep van de vaccinatiecampagne behoren, zo staat in de brief. Van Gelder: “Het uitgangspunt is dat het onderwijs zoveel mogelijk openblijft. Als je dat wil moet je iets extra’s doen. Regel dan wél die voorrang of zorg dat de ventilatie overal op orde is. Of noem de Arbo-wetgeving in je aanpak. Dat is staande wetgeving, maar daar moet op gehandhaafd worden, want in die regels staat nu al dat de ventilatie op orde moet zijn.”

‘Wij zijn geraadpleegd door het ministerie, maar zien niets van onze inbreng terug in deze brief’

Verder pleit de AOb voor een fonds dat zorgt dat leraren en ondersteuners die langdurig ziek zijn van covid een extra ziektejaar krijgen. Bij het meldpunt van de bond kwamen onlangs meer dan 1200 meldingen binnen. Ruim 60 procent raakte besmet op school. Nog eens 20 procent vermoedt het, zo staat in het zwartboek. “Ook dit hoort bij een aanpak op de lange termijn”, zegt Van Gelder. “Wij zijn geraadpleegd door het ministerie, maar zien nog niets van onze inbreng terug in deze brief.”

Word lid van de AOb. Samen staan we sterker. 

Meer nieuws