Webinar en meldpunt long covid

Welke gevolgen heeft long covid voor je werk en voor je gezondheid? Daarover organiseerde de AOb een webinar 7 april 2022.

 

Ook opende de AOb al eerder een meldpunt voor medewerkers in het onderwijs die lijden aan long covid. Heb jij je al gemeld?

 

Ga naar het meldpunt

 

Veel gestelde vragen over long covid, ziekte, je salaris en arbeidsongeschiktheid

Wat zijn de klachten bij long covid?

Mensen met long covid hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd.

Waarom dit meldpunt?

De AOb en de FNV vinden dat de overheid in actie moet komen voor mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt en nog steeds long covid-klachten ondervinden. Daarnaast maken we als vakbonden collectieve afspraken met de werkgevers. Wellicht dat er ook afspraken gemaakt kunnen worden voor medewerkers met long covid. Maar dan moeten we eerst de problemen zorgvuldig in kaart brengen. Dit meldpunt helpt daarbij.

Word ik tijdens ziekte op mijn salaris gekort?

Doorgaans blijf je tijdens ziekteverlof bij je werkgever in dienst, en wordt je salaris doorbetaald. In het eerste ziektejaar is dit in principe 100 procent.

In het tweede ziektejaar krijg je 70 procent betaald over de contracturen waarover je niet werkt, en 100 procent over de uren waarover je wel werkzaamheden uitvoert, veelal op re-integratiebasis.
Let op: er zijn uitzonderingen. Ons advies: kijk eerst in je cao. Als lid kun je de vraag ook kosteloos aan ons informatie- en adviescentrum voorleggen.

Hoe zit het met de re-integratie bij een andere werkgever (het zogenoemde ‘tweede spoor’) in het tweede ziektejaar?

In het plan van aanpak maak je met je werkgever afspraken rondom de re-integratie. De adviezen van de bedrijfsarts geven de medische kaders en mogelijkheden aan. Pas als blijkt dat hervatting in de eigen functie (of andere passende functies bij jouw werkgever) niet meer mogelijk is, zal er gekeken worden voor werkhervatting bij een andere werkgever.

We roepen zowel werkgevers als het UWV op om hier soepel mee om te gaan. Er is nog veel onduidelijk over de prognose van long covid, en het zou onwenselijk zijn als werknemers hierdoor onterecht het onderwijs verlaten.

Ons advies: Overleg met jouw werkgever en de bedrijfsarts. Let goed op de formuleringen in de probleemanalyse en het (gewijzigde) plan van aanpak.

Wat is de wia?

Bij een vast dienstverband volgt na twee jaar ziekte de wia. De wia is een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen aan
de hand van jouw beperkingen welke werkzaamheden je nog wel kunt uitvoeren en wat jouw verdiencapaciteit daarbij is. Jouw inkomen wordt (afhankelijk van de uitkomst van de keuring) door het UWV overgenomen.

Kan de wia-aanvraag worden uitgesteld?

In overleg met jouw werkgever kan ervoor gekozen worden om gezamenlijk de wia-aanvraag uit te stellen. Ons advies: treed hierover in overleg met jouw werkgever en kijk wat er mogelijk is.

Waar kan ik meer informatie krijgen over mijn rechtspositie en inkomen tijdens ziekte?
Voor informatie over jouw rechtspositie tijdens ziekte en re-integratie hebben wij een brochure gemaakt specifiek voor het onderwijs.

Hoe bereid ik me voor op het gesprek met de bedrijfsarts?

Breng je klachten goed in kaart door middel van bijvoorbeeld dagboeken. Overleg deze aan de bedrijfsarts. Maak ook concreet welke behandelingen/medicatie je al gebruikt. Ben je in behandeling bij specialisten en hulpverleners? Geef dit dan ook door. De bedrijfsarts kan zo goed mogelijk een beeld krijgen van jouw mogelijkheden en beperkingen.

Je mag iemand naar het gesprek meenemen. Dit kan bij cognitieve klachten behulpzaam zijn. De AOb heeft ook wia-begeleiders die je bij kunnen staan op juridisch en emotioneel gebied.

Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan is het mogelijk om een second opinion of een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Leden kunnen zich door ons informatie- en adviescentrum hierover laten adviseren.

Hoe bereid ik me voor op het gesprek met de verzekeringsarts (UWV)?

Denk na over het doel van het gesprek. Wat wordt er besproken? Is het een eerstejaarsbeoordeling? Of een tussentijdse beoordeling? Dit vergt een andere voorbereiding.

Probeer te kijken naar jouw dagverhaal. Wat doe je op een dag? Wat betekent het als je moe bent? Dat je 5 minuten op de bank zit of een uur moet slapen? Wees zo concreet mogelijk. Hierdoor krijgt de arts een goed idee van jouw mogelijkheden op een dag.

Disclaimer: aan bovenstaande antwoorden en tips kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een inschatting van de concrete rechtspositie is individueel advies noodzakelijk. Leden kunnen zich hiervoor bij ons melden.