De AOb houdt verschillende wia-spreekuren voor langdurig zieken. Ga naar: www.aob.nl/agenda voor alle data.
De AOb houdt verschillende wia-spreekuren voor langdurig zieken. Ga naar: www.aob.nl/agenda voor alle data.

Beeld: Typetank

Meld je aan voor een wia-spreekuur van de bond

De AOb houdt in verschillende regio’s weer meerdere wia-spreekuren. Als je langdurig ziek raakt, komt er veel op je af. De vrijwillige wia-begeleiders van de bond kunnen je bijstaan op juridisch en emotioneel gebied.

Tussen 10 november en 25 maart worden in verschillende regio’s spreekuren voor langdurig zieke leden georganiseerd. In totaal zijn er zo’n vijftien wia-begeleiders van de AOb die mensen bijstaan als zij arbeidsongeschikt raken.

Dat zijn geschoolde ervaringsdeskundigen die alles weten van de regels voor langdurig ziekteverzuim. Die regels zijn behoorlijk ingewikkeld en de begeleiders kunnen helpen met bijvoorbeeld het aanvraag-en keuringstraject bij het UWV. Ze kunnen de situatie goed in kaart brengen, informatie geven over rechten en plichten en meedenken over welke stappen nodig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

In het filmpje laten twee AOb-leden zien hoe de bond hen heeft geholpen.

Ben je zelf langdurig ziek? Kom dan naar één van de wia-spreekuren bij jou in de buurt. Ga naar de agenda en zoek in de zoekbalk op ‘wia ‘en je ziet alle spreekuren. 

Meer nieuws