De looneis is 14,3 procent
De looneis is 14,3 procent

Beeld: TypeTank

AOb: Forse loonsverhoging en betaalde stages nodig in primair onderwijs

Een loonsverhoging van 14,3 procent en een stagevergoeding van 750 euro. Dat zijn voor AOb/FNV twee speerpunten bij de komende cao-onderhandelingen in het primair onderwijs.

“De inflatie is torenhoog”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Die bedroeg het afgelopen jaar 14,3 procent. Om er niet in koopkracht op achteruit te gaan, is dit dus ook onze looneis voor de komende cao-onderhandelingen.” De huidige cao loopt 30 april af.

Loonkloof

De looneis van 14,3 procent voor het primair onderwijs is gelijk aan de looneis voor het voortgezet onderwijs. “We hebben tien jaar lang gestreden tegen de loonkloof tussen het salaris van leraren primair onderwijs en leraren voortgezet onderwijs. Die kloof is na heel veel acties nu eindelijk dicht. Dan laten we natuurlijk geen nieuwe kloof ontstaan. Beide onderwijssectoren trekken vanaf nu gelijk op.”

De AOb komt op voor jóuw belangen. Wil je ons ondersteunen? Word lid! Dan kan je straks ook meestemmen over het resultaat van de cao-onderhandelingen.

De AOb voert de onderhandelingen samen met de andere vakbonden. Om het gesprek aan de onderhandeltafel goed te laten verlopen, is er hard gewerkt aan een gezamenlijke inzet namens de AOb, het CNV, FvOv en FNV. Deze inzet vind je hier.

Ondersteuners

Naast de algemene looneis van 14,3 procent wil AOb/FNV dat werknemers in het primair onderwijs die in de lagere schalen voor onderwijsondersteuners zitten, met een extra loonstijging worden gecompenseerd voor de inflatie. “Mensen in de lagere schalen besteden een relatief groter deel van hun salaris aan de dagelijkse uitgaven”, zegt Roovers. “Die mensen worden dus harder getroffen door de inflatie en dat willen we compenseren.”

‘Als we het aantrekkelijk willen maken om een lerarenopleiding te volgen, moeten wij stagiairs in het onderwijs gewoon gaan betalen’

Een tweede belangrijk punt bij de onderhandelingen, schrijven AOb/FNV, is een stagevergoeding van 750 euro (bij een volledige werkweek, anders naar rato). “Als je stage loopt in het onderwijs, word je vaak niet betaald”, zegt Roovers. “Terwijl studenten in andere sectoren vaak wél een stageloon krijgen. Als we het aantrekkelijk willen maken om een lerarenopleiding te volgen – en dat willen we heel graag, gezien het lerarentekort – moeten wij stagiairs in het onderwijs ook gewoon gaan betalen.”

LIO

Dat stageloon geldt dan overigens niet voor de LIO-stages, waar al wel afspraken over zijn gemaakt. “Alleen bieden lang niet alle werkgevers de studenten een ‘leer-arbeidsovereenkomst’ aan”, zegt Roovers, “waardoor de betaling van die studenten toch tekortschiet. Wij willen dat voortaan álle LIO’ers zo’n overeenkomst krijgen, waardoor alle LIO’ers dan een fatsoenlijk loon ontvangen.”

Long covid

Een derde belangrijk punt bij de onderhandelingen is, wat AOb/FNV betreft, een collectieve aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Roovers: “Werknemers die in de WIA terechtkomen, kunnen te maken krijgen met een forse daling van hun inkomen. Dat zien we onder andere bij de slachtoffers van long covid, van wie er helaas veel zijn in het onderwijs. Wij willen een verzekering afsluiten die ook geldt voor werknemers die inmiddels wegens ziekte zijn ontslagen. Ook zij verdienen bescherming.“

‘Als onderwijsassistenten hetzelfde werk doen als leraren: betaal ze er dan ook naar’

Als vierde belangrijk punt willen AOb/FNV dat onderwijsassistenten en leraarondersteuners die zelfstandig groepen overnemen, daarvoor een toelage krijgen die hun salaris aanvult tot een lerarensalaris.

Boekenbon

Roovers: “Ons uitgangspunt is dat je als onderwijsassistent en leraarondersteuner niet zelfstandig een groep moet draaien. Daar heb je de bevoegdheid niet voor. Maar helaas zie je dat, door het lerarentekort, de assistenten en ondersteuners steeds vaker zelfstandig voor de groep komen te staan. En daar dan een bosje bloemen of een boekenbon voor krijgen. Dat is onzinnig. Als mensen hetzelfde werk doen als een leraar: betaal ze daar dan ook naar.”

Tot slot eist de AOb/FNV een betere reiskostenvergoeding. “Transport is duurder geworden”, zegt Roovers. “Het is niet de bedoeling dat je moet gaan bijbetalen om je salaris te kunnen verdienen.”

De nieuwe cao zou, wat AOb/FNV betreft, een looptijd van één jaar moeten krijgen.

 

Meer nieuws