7,7 procent was het aandeel werknemers met long covid in de WIA-aanvragen in 2022.
7,7 procent was het aandeel werknemers met long covid in de WIA-aanvragen in 2022.

Beeld: Typetank

Onderwijs koploper in effect long covid op WIA-aanvragen

In het onderwijs had long covid vorig jaar het grootste effect op langdurig ziekteverlof van werknemers. Met een aandeel van 7,7 procent in het aantal WIA-aanvragen was de impact van corona op de onderwijssector groot. Het onderwijs staat met dit percentage boven de zorg.

Volgens uitkeringsinstantie UWV springen de zorg en het onderwijs er bovenuit als het gaat om de effecten van long covid op arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit het rapport ‘Postcovidsyndroom bij WIA-aanvragen in 2022’ van het UWV. De cijfers zijn vandaag gepubliceerd. De AOb wil financiële compensatie voor werknemers die met long covid kampen.

Nieuwe oorzaak

De onderzoekers namen in het rapport de verschillen tussen de bedrijfstakken onder de loep en zoomden daarbij in op WIA-aanvragen als gevolg van long covid. Het gaat dan om werknemers die hun werk niet meer kunnen uitvoeren of slechts deels door langdurige corona-klachten zoals kortademigheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Deze werknemers doen uiteindelijk een WIA-aanvraag als ze twee jaar ziek zijn. ‘Het coronavirus heeft tot een nieuwe oorzaak van WIA-aanvragen geleid’, schrijven de UWV-onderzoekers in het rapport.

Het gaat om werknemers die hun werk niet meer kunnen uitvoeren

Gemiddeld in Nederland zorgde long covid voor een aandeel van iets meer dan 4 procent op het totale aandeel WIA-aanvragen. Het ging vorig jaar van de 63.790 WIA-aanvragen om 2610 mensen met long covid. In het onderwijs is dit aandeel met 7,7 procent fors hoger.

Dat het onderwijs bovenaan staat in het aandeel WIA-aanvragen vanwege long covid, betekent niet dat de zorg minder last had van corona. Het risico lag in deze bedrijfstak namelijk flink hoger met 0,93 procent versus 0,56 procent in het onderwijs. ‘In de bedrijfstak onderwijs is het risico op long covid weliswaar kleiner dan in zorg & welzijn, maar het aandeel long covid in de WIA-aanvragen ligt juist een stuk hoger’, schrijven de onderzoekers. ‘Dat komt doordat het totale WIA-risico in het onderwijs veel kleiner is dan in zorg & welzijn.’

Onderschatting

Onderzoeker Carla van Deursen van het UWV laat weten dat de getallen nog hoger kunnen zijn dan nu in het rapport is opgenomen. Dat komt onder meer door achterstanden bij de verwerking van WIA-aanvragen bij het UWV. “Er is sprake van een onderschatting van de cijfers”, laat Van Deursen weten. Bovendien konden de onderzoekers 22 procent van het totale aantal WIA-aanvragen niet aan een diagnose koppelen. “Dat is best een flink aandeel.” Er kunnen dus in het onderwijs, maar ook in alle andere bedrijfstakken, meer WIA-aanvragen zijn gedaan vanwege long covid.

‘Er is sprake van een onderschatting van de cijfers’

Wel suggereren deze cijfers dat het onderwijspersoneel in een ‘gevaarlijkere omgeving’ moest werken en daardoor vaker is besmet met corona. “Dat is de enige logische verklaring voor het hoge aandeel”, zegt Van Deursen. “Al kun je dit nooit met 100 procent zekerheid zeggen.”

Financiële compensatie

De AOb wil een financiële compensatie voor werknemers die met long covid kampen. “Het gaat om honderden collega`s. Voor deze mensen is er nog steeds geen vangnet”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. “Zij staken wel hun nek uit, zeker personeel in het funderend onderwijs liep in de eerste golf flink meer risico.”

‘Het gaat om honderden collega’s. Voor deze mensen is er nog steeds geen vangnet. Zij staken wel hun nek uit’

Verzekering

De AOb pleit al een tijdlang voor financiële compensatie. “Er is een betaalbare verzekering ontwikkeld die inkomensbescherming biedt voor werknemers die ziek uitvallen. Ook de mensen die nu al zijn afgekeurd met long covid kunnen daaronder vallen. Daarover hebben we al afspraken kunnen maken.” Toch is het nog niet opgelost. “De minister en de werkgevers willen nu de rekening niet oppakken. Maar dit probleem gaat niet weg. Wij blijven hierop terugkomen.”

Samen staan we sterk. Sluit je aan!
Word lid!

Meer nieuws