De onderwijsministers komen onderwijspersoneel met long covid niet tegemoet.
De onderwijsministers komen onderwijspersoneel met long covid niet tegemoet.

Beeld: Typetank

Ministers wijzen compensatie onderwijspersoneel long covid af

Onderwijsministers Dennis Wiersma (VVD) en Robbert Dijkgraaf (D66) voelen niet de verantwoordelijkheid om onderwijsmedewerkers met long covid financieel te ondersteunen. Ze vinden het iets voor de schoolbesturen en de bonden. AOb-voorzitter Tamar van Gelder: “We worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

De ministers reageren daarmee op een brief van de AOb en andere onderwijsorganisaties van januari dit jaar. Daarin pleiten de organisaties voor financiële tegemoetkoming voor onderwijspersoneel met long covid. Zo stelt de AOb een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor met terugwerkende kracht en zonder medische selectie zodat het inkomen is gegarandeerd. Bij het meldpunt van de bond hebben zich zo’n 1700 mensen gemeld, zeker omdat het onderwijs één van de sectoren was waar niet thuisgewerkt kon worden.

Morele verplichting

De bewindslieden schrijven dat ze de geluiden ‘serieus’ nemen, maar geven ook aan dat het aan de cao-tafels thuishoort en zien graag de uitkomsten tegemoet. ‘De primaire verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van dergelijke regelingen ligt bij sociale partners.’ In alle cao-inzetten eist de AOb inkomensbescherming voor collega’s die kampen met long covid.
Alleen voor een specifieke groep mensen die werkten in de zorg, komt er nu een aparte regeling. ‘Ten aanzien van deze groep voelt het kabinet de morele verplichting om hen aanvullend te ondersteunen’, aldus Wiersma en Dijkgraaf.

De ministers vinden dat het aan de cao-tafels thuishoort en zien graag de uitkomsten tegemoet

Verantwoordelijkheid

“Niemand neemt verantwoordelijkheid”, constateert AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Wij pleiten al zolang voor een financiële compensatie, voor een verzekering en inkomensbescherming, maar de werkgevers wijzen naar het kabinet. En uit deze brief blijkt dat de ministers naar de sociale partners wijzen. De onderwijsmedewerkers zijn de dupe, zeker diegenen die nu aan de vooravond staan van hun keuring die plaatsvindt na twee jaar ziekte.”

Meer nieuws