De aanpak van het lerarentekort is weinig effectief.
De aanpak van het lerarentekort is weinig effectief.

Beeld: Typetank

Aanpak lerarentekort is weinig effectief

Minister Arie Slob (ChristenUnie) ziet dat zijn maatregelen om het lerarentekort te bestrijden vruchten beginnen af te werpen, zo meldde hij aan de Tweede Kamer vorige week tijdens een debat. Het Onderwijsblad zette de maatregelen en de effectiviteit ervan op een rij.

Stille reserve benutten – Nauwelijks effect

De stille reserve bestaat uit 17 duizend mensen met een pabo-diploma die niet werken in het onderwijs, en nog eens 32 duizend met een bevoegdheid voor vo of mbo die niet meer voor de klas staan. De meeste daarvan werken inmiddels in de zorg, een sector die ook met tekorten kampt. Het lukt maar moeizaam om deze groep te verleiden om terug te komen naar het onderwijs. Werkdruk en slechte betaling zijn de bottleneck.

Werkloze leraren terugbrengen – Geen effect

Ruim 11 duizend mensen met een ww-uitkering hebben een onderwijsbevoegdheid. De meeste zijn 55-plussers in krimpgebieden, die het onderwijs hebben verlaten om plaats te maken voor jongeren. Ze hebben tot hun pensioen recht op een ww-uitkering. Wie solliciteert wordt vaak niet eens opgeroepen. Anderen hebben gezondheidsproblemen of zijn afgeknapt. Onderzoeksbureau Regioplan is helder over de mogelijkheden: ‘Ww-ers niet de oplossing voor het lerarentekort.’

Zij-instromers verleiden – Effect +/-

Mensen die willen overstappen naar het onderwijs kunnen gebruik maken van zij-instroom-subsidies. Daar is veel belangstelling voor, ruim 1100 in 2019, méér dan de subsidiepot aankan. Alleen is de belangstelling wat scheef in verhouding tot de vraag uit het onderwijs, zo blijkt uit een overzicht dat het ministerie naar de Tweede Kamer stuurde. De meeste zij-instromers willen naar het mbo (63%), voor po (30%) en vo (7%) is de belangstelling beduidend lager.

Parttimers overhalen – Geen effect

In het basis- en speciaal onderwijs wil een flink deel van de parttimers best meer werken, vooral jongeren. Maar daar tegen over staat een grote groep van 35-plussers die juist wat minder willen werken, zag Arbeidsmarkt Platform PO. Die twee houden elkaar in evenwicht. Als het tijdelijk is, is de bereidheid groter om zieke of zwangere collega te vervangen maar heel veel parttimers zijn tevreden met de omvang van hun huidige baan.

Ouderen laten doorwerken – Nauwelijks effect

De meeste ouderen willen eerder met pensioen dan hun aow-leeftijd. Slechts een klein deel wil vanwege tekorten langer doorwerken, zo bleek uit de AOb-enquête onder 57-plussers.

Jongeren interesseren – Effect +/-

De aanmelding voor de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs laat al twee jaar een plus zien, vooral door de groei bij de deeltijdopleidingen. De fulltime-pabo blijft stabiel, ondanks het financiële lokkertje dat zij niet alleen in het eerste maar ook het tweede jaar maar de helft van het collegegeld hoeven over te maken. De lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs en mbo hebben juist te maken met een dip, terwijl ook daar de halvering van het collegegeld een jaar langer duurt dan in de rest van het hbo.

Lees ook: Lerarentekort stelselmatig onderschat

Meer nieuws