Er is nog eenmalig 175 miljoen extra beschikbaar voor werkdrukverlichting in het voortgezet onderwijs.
Er is nog eenmalig 175 miljoen extra beschikbaar voor werkdrukverlichting in het voortgezet onderwijs.

Beeld: Pixabay

175 miljoen extra beschikbaar voor verlichting werkdruk vo

Er is eenmalig 175 miljoen extra beschikbaar om de werkdruk in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Voor werknemers betekent het onder meer dat ze dit schooljaar 23 uur voor werkdrukverlichting erbij krijgen, bovenop de 40 uur die al eerder was afgesproken. Ze kunnen die extra uren ook laten uitbetalen.

Dat er 175 miljoen extra te verdelen valt, is wat je noemt een aangename verrassing. In het Onderwijsakkoord was dit voorjaar al vastgelegd dat er structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor werkdrukverlaging. Het geld wordt deze maand, in november, overgemaakt aan de schoolbesturen. Bonden en werkgevers hebben daarover afspraken gemaakt die afgelopen augustus zijn ingegaan met het huidige schooljaar 2022/2023. Maar de extra financiering start al per januari 2022 en voor die eerste zeven maanden tot aan afgelopen zomer ligt er dus nog eenmalig 175 miljoen klaar.

Over de besteding van dat geld zijn de sociale partners om tafel gaan zitten. Net als bij de eerdere afspraken gaat de helft (87,5 miljoen) naar individuele rechten voor werknemers, in de vorm van 23 uur voor werkdrukverlaging. Die uren komen bovenop de 40 uur die reeds voor dit schooljaar was toegevoegd aan het ‘oude’ persoonlijke budget van 50 uur. Ook voor die extra 23 uur geldt, net als voor die eerdere 40 uur, de mogelijkheid om ze dit jaar te laten uitbetalen.

Hoge nood

“Het is fijn dat deze middelen beschikbaar zijn”, reageert AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Veel collega’s laten de 40 uur uitbetalen vanwege de hoge inflatie en dat zal met dit extra geld ook zo zijn. We hebben helaas wel een aantal voorbeelden van werkgevers voorbij zien komen die hebben voorgesteld om pas aan het eind van het schooljaar de uren uit te betalen. Dat vinden wij een hele slechte zaak. Het geld staat op de rekening van de besturen, we hebben hier een afspraak over gemaakt en de nood is bij veel collega’s hoog. Ik neem aan dat de meeste werkgevers hiernaar zullen handelen en mocht dat niet zo zijn dan kunnen collega’s met ons contact opnemen.”

‘Veel collega’s laten de 40 uur uitbetalen vanwege de hoge inflatie en dat zal met dit extra geld ook zo zijn’

De andere helft van de extra middelen gaat naar een collectieve aanpak, waarbij teams op scholen in onderling overleg bepalen hoe ze de werkdruk ermee willen verlichten. Die plannen moeten gedragen en gesteund worden door een meerderheid van het personeel en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Het is mogelijk om het extra geld over meerdere jaren uit te smeren.

Zie ook de cao-pagina voor voortgezet onderwijs. Check ook deze AOb-webinars over de werkdrukmiddelen individueel, de werkdrukmiddelen voor de collectieve aanpak op school, en antwoorden op vragen uit het publiek.

Meer nieuws