Verkiezingen AOb

De AOb houdt dit schooljaar verkiezingen voor nieuwe leden van het hoofdbestuur. Wil jij opkomen voor je onderwijscollega’s en invloed uitoefenen op het beleid van de AOb? Stel je kandidaat!

 

Het AOb-hoofdbestuur bestaat uit twintig personen die werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ze komen uit verschillende regio’s in Nederland.

Wat doet het hoofdbestuur?

Richting en leiding geven aan de AOb. Hoofdbestuurders denken mee over arbeidsvoorwaarden en onderwijsbeleid. Ook bewaken ze de voortgang van de vakbond. Bestuursleden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs, strategisch ingesteld zijn en kennis hebben van onderwijsinhoud.

Waarom nu?

Elke twee jaar loopt de zittingsperiode (van vier jaar) van de helft van het hoofdbestuur af. In 2021 gebeurt dat weer. Dan worden nieuwe hoofdbestuurders gekozen uit de:

– sector primair onderwijs
– sector middelbaar beroepsonderwijs
– sector wetenschappelijk onderwijs & onderzoek
– rayons Oost en Zuidwest
– afdelingen en groepen

Ook kiest de vereniging een:

– een internationaal secretaris
– en een lid van het dagelijks bestuur

Bij wie ben ik dan in dienst?

In de functie ‘onbezoldigd hoofdbestuurder’ werk je maximaal twee dagen voor de AOb naast je werk op school. De AOb betaalt jouw school om vervanging te regelen voor de dagen dat je er niet bent. Dat noemen we ‘op faciliteitenbasis’. Een internationaal secretaris werkt fulltime op faciliteitenbasis voor de AOb, maar is wel in dienst van een school. Als dagelijks bestuurder werk je dagelijks voor de AOb en ben je in loondienst bij de onderwijsvakbond.

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025. Herbenoeming is mogelijk.

Wat is het tijdspad?

  • 1 november 2020: kandidaatstelling moet schriftelijk binnen zijn
  • februari 2021: kandidaten stellen zich voor in het Onderwijsblad
  • maart 2021: kandidaten presenteren zich op de voorbereidende vergaderingen
  • 25 (en 26) maart 2021: verkiezingen tijdens de Algemene Vergadering

Stel je kandidaat!

Wil jij opkomen voor je collega’s in het onderwijs en lijkt een bestuursfunctie je iets? Stel je dan kandidaat en mail uiterlijk 1 november 2020 naar bestuur@aob.nl.
Meer weten over de functies? Ook dan kun je een mailtje sturen.

Downloads

Functieprofiel hoofdbestuurder

Functieprofiel dagelijks bestuurder

Bijlages uit de statuten en reglementen