Verkiezingen AOb

De AOb houdt een tussentijdse verkiezing voor een (onbezoldigd) hoofdbestuurder primair onderwijs. De Algemene Vergadering van de AOb kiest op 9 oktober 2020 de nieuwe hoofdbestuurder. Wil jij opkomen voor je onderwijscollega’s en invloed uitoefenen op het beleid van de AOb? Stel je kandidaat! 

Het gaat om een tussentijdse vacature voor het nieuwe schooljaar voor de sector primair onderwijs. De vacature is open omdat de huidige hoofdbestuurder eerder is afgetreden. De benoeming geldt allereerst van 9 augustus 2020 tot 1 augustus 2021. Daarna is herbenoeming mogelijk voor een zittingsperiode van vier jaar. Interesse? Download het functieprofiel via deze link.

Hoofdbestuur

Het AOb-hoofdbestuur bestaat uit achttien bestuursleden die werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in verschillende regio’s in Nederland. Ook kan er een starter zitten in het hoofdbestuur of iemand die werkt in het bijzonder of openbaar onderwijs.

Wat doet het hoofdbestuur?

Hoofdbestuurders geven de AOb richting en leiding en controleren de dagelijks bestuurders van de AOb. Het dagelijks bestuur van de AOb is dus onderdeel van het hoofdbestuur. De dagelijkse leiding is in handen van vijf bestuurders die voltijd in dienst zijn bij de AOb. Als hoofdbestuurder heb je een toezichthoudende taak waarbij je meedenkt over arbeidsvoorwaarden en het onderwijsbeleid van de AOb op de lange termijn en de voortgang bewaakt. De bestuursleden moeten voor deze functie goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs, strategisch ingesteld zijn en kennis hebben van onderwijsinhoud.

In deze bestuursfunctie werk je maximaal twee dagen voor de AOb naast je werk op school. De AOb betaalt jouw school om vervanging te regelen voor de dagen dat je er niet bent.

Tijdspad verkiezingen

1: Kandidaatstelling schriftelijk binnen: uiterlijk 1 september 2020
2: Publicatie kandidaten: in Onderwijsblad van oktober 2020
3: Presentatie kandidaten op voorbereidende vergaderingen: eind september/begin oktober 2020
4: Verkiezing: AV 9 oktober 2020

Stel je kandidaat!

Wil jij opkomen voor het onderwijspersoneel en lijkt een bestuursfunctie je iets? Stel je kandidaat voor de functie. Mail uiterlijk voor 1 september 2020 naar: bestuur@aob.nl
Meer weten over de functie? Ook dan kun je mailen naar het genoemde mailadres.

Downloads

Functieprofiel hoofdbestuurder primair onderwijs
Bijlages uit statuten en reglementen