Koers bepalen, verantwoordelijkheid nemen

De Algemene Vergadering van de AOb verkiest om de twee jaar de helft van het hoofdbestuur voor een zittingsperiode van vier jaar. Op 30 en 31 maart 2023 worden de hoofdbestuurders gekozen.

Na maximaal vier jaar moeten zittende leden van het AOb-hoofdbestuur reglementair aftreden. Er is wel de mogelijkheid tot herverkiezing. Naast het reglementair aftreden, stoppen deze verkiezing ook drie hoofdbestuurders nog tijdens hun zittingsperiode. Daardoor zijn er meer plaatsen te vergeven.

Hoofdbestuurders*Het AOb-hoofdbestuur bestaat in totaal uit twintig mensen. Vijf daarvan, het dagelijks bestuur, zijn in loondienst. De overige vijftien hoofdbestuurders zijn onbezoldigd en komen uit verschillende regio’s en onderwijssectoren. Zij werken maximaal twee dagen voor de AOb naast het werk op school. De AOb betaalt de school om vervanging te regelen. Dat noemen we ‘op faciliteitenbasis’. geven richting en leiding aan de AOb en denken mee over arbeidsvoorwaarden en onderwijsbeleid. Ook bewaken ze de voortgang van de vakbond. Bestuursleden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs, strategisch ingesteld zijn en kennis hebben van onderwijsinhoud.

Ook handig om te weten


Hieronder lees je meer over de kandidaten. De eerste drie personen stellen zich herverkiesbaar voor een plaats in het dagelijks bestuur. De overige tien kandidaten vertegenwoordigen sectoren en afdelingen binnen de vereniging, ook daarvan stellen een aantal personen zich herverkiesbaar.

 • Tamar van Gelder, kandidaat hoofdbestuurder - dagelijks bestuur

  Veel AOb-ers kennen mij als voorzitter van onze club. Voorzitter sinds 2021 nadat ik algemeen secretaris, verantwoordelijk voor het mbo en acties in deze zittingsperiode op me had genomen. In afgelopen periode heb ik veel gezien, gedaan en in gang gezet, maar ik ben nog niet klaar.

  De jaren zijn omgevlogen. Het waren hele diverse en pittige jaren, van actievoeren naar een interne crisis tot een pandemie.

  In 2019 en 2020 is onder mijn verantwoordelijkheid volop actiegevoerd. In maart 2019 op een modderig Malieveld met 40.000 actievoerders uit alle onderwijssectoren. En in november 2019 sloten scholen in het po en vo de deuren een dag.

  Dat is ook het moment geweest van onze interne crisis (aftreden voorzitter). Een heel heftig moment. Door veerkracht van de toenmalige ploeg is het ons gelukt om de actiedraad op te pakken. In januari 2020 staakten de scholen in het po en vo twee dagen.

  Mijn motto: Goed onderwijs voor elke leerling en student begint bij ons

  Onze opbouw van acties kwam tot een abrupt einde door de corona pandemie. Van de ene intense periode naar de andere die weer hele andere competenties vergden. Denk aan continu intensief overleg voeren intern (zorg voor onze eigen medewerkers en kaderleden) en extern met werkgever(koepels), ministerie en collega-vakbonden (zorg voor alle onderwijsmedewerkers).

  Waar wil ik met de AOb naartoe?

  De AOb is een levendige club; een netwerk diep verankerd in de haarvaten van scholen en instellingen. Het is dé vertegenwoordiger van de werkvloer die strijdt voor goed onderwijs voor elke leerling en student. Die een prettige werkplek eist, waar mensen met plezier werken. En met voldoende ruimte en zeggenschap. zodat de professionals daadwerkelijk die kwaliteit kunnen leveren. Samen vormen wij een kritische en redelijke tegenmacht, opgebouwd vanaf de werkvloer.

  Er zijn een aantal zaken waar ik me in de volgende periode op zou willen richten:
  – Een sterke beroepsgroep met een stevige positie in het onderwijslandschap.
  – Samen sterk in organisatie voor en met leden. Krachtig verenigen hebben we in de vingers.
  – Sterk kader met een diverse achtergrond.
  – Groei in leden. En stevig in ledenbehoud.

  Wat heeft de AOb jou te bieden?

  Samen is zoveel meer en dus zoveel sterker. Samen sterker voor goed onderwijs. De AOb biedt die kans!

   

 • Jelmer Evers, kandidaat hoofdbestuurder - dagelijks bestuur

  Van 2002 tot 2019 was ik docent geschiedenis en heb ik met enorm veel plezier lesgegeven. Het leraarschap met haar dubbele focus op kennisoverdracht en pedagogiek, vind ik het mooiste beroep ter wereld. Helaas wordt ons beroep nog steeds en steeds meer geërodeerd door afnemende autonomie, werkdruk en verslechterende arbeidsomstandigheden.
  Tegelijkertijd nam ik te veel gelatenheid en gebrek aan beroepseer onder onderwijspersoneel waar. Dat was een van de redenen vier jaar geleden om me verkiesbaar te stellen voor het dagelijks bestuur.

  We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik zie ook wat er mogelijk is als we ons wel goed organiseren. Zoals bijvoorbeeld onze inzet rondom curriculum.nu, het verruimen van de bevoegdheden, het dichten van de loonkloof. Door ons te verenigen hebben we goede resultaten bereikt, op zowel arbeidsvoorwaardelijk als onderwijsinhoudelijk vlak.

  De AOb is bij uitstek de vereniging die onze collega’s krachtig weet te verenigen en weet te vertegenwoordigen, op de werkvloer en landelijk. Er is enorm veel kennis, gedrevenheid en beroepseer binnen de AOb en daar voel ik mij thuis. Daarnaast moet een bestuurder ook een verbinder zijn, iemand die voor consensus kan zorgen en daarvoor gaat staan. Die zowel de vereniging kan mobiliseren als complexe vraagstukken kan doorzien en tot een goed onderbouwd en gedragen beleid kan komen. Ik heb de afgelopen vier jaar veel geleerd op dit vlak.

  Mijn motto: Samen maken we ons onderwijs en zijn we de vakbond. Op de werkvloer en in het land.

  Wat mij betreft is dit nog maar het begin en gaan we de volgende vier jaar samen verder werken aan een krachtige democratische vereniging waarin iedereen in het onderwijs zich thuis voelt en verantwoordelijkheid kan nemen, waarin we gezamenlijk werken aan goed onderwijs voor ieder kind en waar de buitenwereld niet omheen kan. Ik hoop dat ik als lid van het Dagelijks Bestuur van de AOb nogmaals de kans krijg om die verantwoordelijkheid te nemen om dit samen met elkaar op te bouwen.

   

 • Henrik de Moel, kandidaat hoofdbestuurder - dagelijks bestuur

  Na bijna twintig jaar voor de klas als docent Geschiedenis en Maatschappijleer en een jarenlange inzet voor de AOb op allerlei plekken, waaronder het Hoofdbestuur, heb ik mij vier jaar geleden kandidaat gesteld voor het Dagelijks Bestuur. De afgelopen jaren was ik verantwoordelijk voor het VO en later het MBO. Sinds 2021 ben ik daarnaast de Algemeen Secretaris van onze vereniging.

  De AOb moet in mijn ogen nog meer de spin het onderwijs-web worden. Wij zijn de grootste werknemersorganisatie in het onderwijs in Nederland en die positie moeten we verder uitbouwen. Met mijn ervaring in zowel het onderwijs als binnen de AOb kan ik daar zeker een rol in spelen.

  Onderwijs maakt het verschil. We zijn onmisbaar in de levens van onze leerlingen en studenten. Voor goed onderwijs is bevoegd, gewaardeerd en fatsoenlijk betaald onderwijspersoneel noodzakelijk. Graag wil ik me de komende jaren, samen met mijn collega’s, voor hen inzetten.

  Mijn motto: Samen zijn wij de AOb!

   

 • Kim van Strien, kandidaat hoofdbestuurder uit de sector voortgezet onderwijs

  Als docent Frans heb ik in de afgelopen zestien jaar gezien hoe ons onderwijssysteem steeds meer vastloopt en de kwaliteit achteruit gaat. De werkdruk is torenhoog, collega’s zijn moeilijker te vinden, kinderen kunnen minder goed lezen, het aantal thuiszitters is flink toegenomen, klassen zitten te vol en concrete plannen om echt te komen tot structurele verbeteringen voor het onderwijs blijven uit.

  Daarnaast vinden schoolbesturen vaste contracten vaak nog een vieze gedachte en moeten collega’s vechten voor een hogere salarisschaal. Dat moet echt anders!

  In de afgelopen jaren hebben we als AOb flink invloed gehad op het onderwijsbeleid. Door een krachtige vereniging te zijn kunnen we verbeteringen afdwingen in het onderwijs. Daar hebben we veel leden voor nodig, zodat de vakbond meer gaat leven in de scholen.

  Samen met onze leden wil ik knokken voor die sterke vakbond en dat goede onderwijs. Ik hoop dat mijn enthousiasme, creativiteit en doorzettingsvermogen daarbij gaan helpen.

  Mijn Motto: Krachtig voor kwaliteit

  De AOb biedt mij kansen om mij verder te ontwikkelen en bovenal de gelegenheid om te doen wat ik het liefste doe: aan de slag gaan om het onderwijs beter te maken. Ik heb veel zin om mij daar nog een termijn voor in te zetten bij de AOb.

 • Marianne Barendregt, kandidaat hoofdbestuurder uit rayon noord

  De AOb is een prachtige vereniging. Ik ben al jaren lid, volg pmr-netwerkbijeenkomsten, ben sinds vorig jaar aangesloten bij de sectorraad en lees met veel interesse het Onderwijsblad. Mede door deze inspirerende ervaringen en de expertise van de vereniging wil ik solliciteren op de functie van onbezoldigd hoofdbestuurder rayon Noord.

  Mijn naam is Marianne Barendregt, ik ben docent Engels en woon samen met mijn man en onze kinderen in Friesland. Na ruim twintig jaar geef ik nog steeds met veel plezier les op een brede scholengemeenschap in Wolvega. Omdat ik veel ervaring heb opgedaan, binnen alle leerjaren van vmbo tot vwo en als voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapraad van de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf, voel ik me goed voorbereid om binnen de AOb een bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkelingen en beleid.

  De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat een kartrekkersrol mij goed ligt. Ik vind het erg plezierig om als een spil bij veel zaken betrokken te zijn, collega’s te kunnen helpen en allerhande activiteiten te organiseren. Een hoofdbestuurder heeft in mijn optiek een grote faciliterende en coachende rol: elkaar goed informeren, zodat wij samen vanuit een prettige sfeer het werk kunnen doen, waarin vertrouwen en betrokkenheid kernwaarden zijn.

  Mijn motto: Een baan in het onderwijs is mooi, maar geen hobbyisme

 • John Brewster, kandidaat hoofdbestuurder uit de sector mbo

  Het MBO verdient beter
  Geboren in Wageningen Suriname was ik al actief in schoolbesturen en jongerenorganisaties. Het was dus geen verrassing dat ik bestuurskunde ben gaan studeren. Ik sta meer dan 24 jaar voor de klas en ben twee termijnen voorzitter van de ondernemingsraad geweest.

  Me inzetten voor de belangen van anderen is meer dan een talent geworden. Dat ik steeds opzoek ben naar creatieve en ‘out-of-the-box’ oplossingen maakte dat ik twee keer de landelijke pioniersprijs heb gewonnen.

  Als de toekomst van de wereld vandaag in de klas zit, hebben wij leraren nodig die zich gewaardeerd voelen, geen werkdruk ervaren en weten dat er een organisatie achter hen staat die bergen kan verzetten. Ik wil daarom als mbo-boegbeeld optreden en zorgen dat het mbo, maar vooral de leraren de aandacht en waardering krijgen die hen toekomt.

  Mijn motto: De toekomst van de wereld zit vandaag in de klas

  Het ledental maximaliseren, meerwaarde voor hen creëren en het mbo zichtbaar aan tafel krijgen zijn de uitdagingen die ik samen met de AOb durf aan te gaan. Als bruggenbouwer, maar gefocust op het resultaat zal ik het beste voor het mbo bereiken. “De gloeilamp is niet ontstaan door het continu verbeteren van de kaars” is een wijsheid die mij daarbij blijvend inspireert.

 • Andries Knol, kandidaat hoofdbestuurder uit de sector mbo

  Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in het mbo. In veel verschillende functies, maar altijd ook voor de klas blijven staan. Lid van de sectorraad mbo van de AOb, en voorzitter van de beroepsvereniging in het mbo.

  Het mbo staat tegenwoordig gelukkig in alle facetten bij iedereen op de radar. Alle facetten? Nou, bijna alle facetten. Eén facet ontbreekt nadrukkelijk, de mbo docent!

  Kansengelijkheid, studentenwelzijn, een stagepact, kansrijk opleiden, onderzoek, innovatie en veel nieuws in de media over het mbo, maar vrijwel geen aandacht voor de mbo docent en weinig aandacht voor de werkdruk in het mbo. Dat moet anders.

  Daarnaast moeten we als AOb, de dubbele doelstelling verder gaan oppakken. Daarmee bedoel ik ‘de kwaliteit van onderwijs’. Dit is te lang ondergesneeuwd gebleven binnen onze bond, waardoor initiatieven als de BVMBO en recentelijk het Lerarencollectief zijn ontstaan.

  Ik heb een goed beeld van het mbo. Weet wat er fout en goed gaat en wat nodig is om de kwaliteit te verbeteren en hoe dat bereiken. Vanuit mijn verschillende functies in het mbo, heb ik een uitgebreid netwerk en weet ik hoe de hazen lopen en waar welke verantwoordelijkheden liggen.

  Mijn motto: Het mbo staat eindelijk op de kaart, nu de mbo docent nog!

  Tenslotte heb ik het nadrukkelijk over de dubbele opdracht, want het opkomen voor de belangen van werknemers in het onderwijs blijft vanzelfsprekend ook voor mij topprioriteit.

   

 • Arlene Noya, kandidaat hoofdbestuurder uit rayon zuid

  In 2008 heb ik als leerkracht, onder de hoede van ervaren leerkrachten, het mooie beroep mogen ontdekken en uitvoeren. Om vervolgens in gesprek te gaan met leerkrachten waar het nu echt om draait in het onderwijs als sectorconsulent primair onderwijs.

  Toch bleef er wat kriebelen, al die studenten die klaar staan om het onderwijs te versterken, hen wilde ik spreken. En dat doe ik nu als pr-consulent. Hen informeren waar ze recht op hebben, in hun eigen belang, zodat ze er over vijf jaar nog steeds zijn. Ze het belang van de AOb laten inzien, het samen sterk zijn, dat wij bepalen wat de toekomst van het onderwijs is en hoe dit eruit ziet.

  Die toekomst van de AOb mag van mij (inhoudelijk) sterker, verschillende onderwijssectoren die elkaar weten te vinden en elkaar versterken. Netwerken buiten de sector om lijkt mij een interessante uitdaging, we hebben elkaar allemaal nodig. Hoe verbind je jezelf met de ander? Hoe vindt bijvoorbeeld de leerkracht de pabo-docent?

  Ik overzie complexe materie snel en kan knelpunten omzetten in actiepunten. Ook kan ik mensen enthousiasmeren en in beweging krijgen.

  Mijn motto: Samen krachtig onderwijs begint bij jou en mij!

  Door deze functie binnen de AOb hoop ik meer invloed te kunnen uitoefeningen en mijn ideeën werkelijkheid te laten worden.

 • Sophie Piccardt Brouwer, kandidaat hoofdbestuurder uit rayon noordwest

  Bij de AOb vind ik onderwijscollega’s die, net als ik, ervan overtuigd zijn dat wij als hoogopgeleide onderwijsprofessionals de kwaliteit van het onderwijs willen en kúnnen bepalen. Daarom ben ik actief binnen de AOb, als sector- en medezeggenschapsconsulent en als lid van de sectorraad primair onderwijs.

  Ik werk al ruim 25 jaar als leerkracht en intern begeleider. Op de scholen waar ik heb gewerkt was ik altijd lid van de mr en gmr omdat ik graag meedenk met het bredere plaatje. Ook in mijn persoonlijk leven probeer ik, door vrijwilligersfuncties, maatschappelijk betrokken te zijn. Vanuit die verschillende functies weet ik dat ik goed ben in analytisch denken op hoofdlijnen en dat ik een onderbouwde, kritische bijdrage kan leveren aan een discussie.

  Tegelijkertijd is zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en de verbinding zoeken met verschillende partijen iets waaraan ik veel plezier beleef. Deze kwaliteiten wil ik nu inzetten in het hoofdbestuur van de AOb.

  Mijn motto: Krachtig onderwijspersoneel in een verenigde bond

  We zijn een sterke werknemersorganisatie en groeien richting een krachtige beroepsorganisatie. Een organisatie die invloed heeft op heldere besluiten, die genomen worden vanuit vertrouwen in het onderwijspersoneel. Een organisatie die ook het verenigingsgevoel uitdraagt: een club waar je graag bij wil horen. Dat zijn ontwikkelingen waar ik aan wil bijdragen als lid van het hoofdbestuur voor rayon noordwest.

 • Dorien König, kandidaat hoofdbestuurder uit rayon oost

  Een beetje opvallend ben ik misschien wel als kandidaat rayon oost. Ik woon namelijk zo’n honderd meter van dit rayon vandaan. Toch voel ik me verbonden met dit rayon en wissel ik af tussen rayon noordwest en oost. Op dit moment mag ik tijdelijk de taken van de rayonhoofdbestuurder oost waarnemen, maar dit smaakt naar meer.

  Afgelopen jaren zette ik mij als hoofdbestuurder in om onze bond toegankelijker te maken voor leden. Door deze innovaties merkte ik dat het juist belangrijk is om dichtbij leden op de werkvloer te zijn. Niet alles hoeft digitaal. Juist persoonlijk contact verbindt ons en maakt de AOb sterker.

  Ik geloof in samenwerken, netwerken bouwen en goed voor elkaar zorgen. Hierbij weet ik van aanpakken en denk ik graag na hoe iets uitdagends toch wél kan. Daarnaast blijf ik me graag landelijk inzetten voor uitdagingen in het onderwijs.

  Zelf heb ik als leraar basisonderwijs dagelijks te maken met het personeelstekort en hoge werkdruk. Met een hoop kunst- en vliegwerk krijgen wij op school het rooster rond, maar dit is slopend voor het team. Hier strijd ik graag als bestuurder voor. Ik ben vast niet de enige die verbetering wil, dus kom en doe mee!

  Mijn motto: Alleen ga je sneller maar samen kom je verder

 • Coba van der Veer, kandidaat hoofdbestuurder uit de sector hbo

  Mijn naam is Coba van der Veer ik ben al 27 jaar werkzaam in de breedte van het onderwijs en op de pabo in Ede als docent taal en als assessor voor de zij-instroom. Sinds 2018 ben ik actief bij de AOb. Eerst als sectorconsulent en secretaris van de sectorraad hbo en als trainer bij verenigingsscholing.

  Sinds augustus 2022 ben ik hoofdbestuurder voor het hbo en dat doe ik met heel veel plezier! Het blijkt de baan te zijn die heel goed past, want ik ben een enthousiaste netwerker met een antenne voor onderwijs. Als persoon ben ik een creatieve denker die graag inspeelt op kansen en zelf kansen creëert.

  Zichtbaar zijn voor leden en niet-leden in het hbo is mijn speerpunt geweest het afgelopen half jaar: door het organiseren van activiteiten en het opbouwen van een AOb-netwerk voor de hbo-sector op LinkedIn. De AOb is een krachtige organisatie en ik weet zeker dat we meer kunnen bereiken als we inzetten op het bouwen van netwerken van en voor professionals.

  Mijn motto: De AOb: een inspirerend netwerk van professionals!

  De AOb als beroepsorganisatie maakt mij enthousiast. Met een goede CAO, een uitstekend Onderwijsblad en juridische ondersteuning voor leden, dragen we bij aan onderwijskwaliteit. Maar ook juist door in gesprek te gaan over onderwijsthema’s zoals het lerarentekort, werkdruk en flexibilisering in het hbo. De actualiteit in het onderwijs motiveert mij om als hoofdbestuurder bij te dragen aan onderwijskwaliteit.

   

   

 • Hans Nieuwkerk, kandidaat hoofdbestuurder uit de sector post-actieven (pa)

  Ik, Hans Nieuwkerk, heb met veel plezier zo’n kleine veertig jaar als leraar in het primair onderwijs gewerkt en vanaf het begin van de medezeggenschap heb ik in de mr gezeten. Bij de AOb ben ik onder andere vakbondsconsulent en voorzitter van het sectorbestuur en de sectorraad geweest.

  Na mijn pensionering ben ik actief gebleven bij de AOb postactieven. Via de toen nog groepsraad, bestuur postactieven, ben ik zo’n drie jaar geleden gekozen in het hoofdbestuur.
  Daar heb ik me ingezet voor alle leden van de AOb en heb mee mogen denken over de strategienota en ander beleid.

  Mag ik herkozen worden dan zal ik op enthousiaste wijze de AOb helpen steeds zichtbaarder te worden op de scholen. Ook zal ik meehelpen om meer contactpersonen te vinden en hen bij de AOb te betrekken. Dit alles zal nodig zijn meer leden te krijgen.

  Om leden duidelijk te maken dat het belangrijk is na hun pensionering lid te blijven, moeten we als sector postactieven meer zichtbaar worden. We moeten meer organiseren en goed communiceren via andere de nieuwsbrief en onze Facebookpagina. Belangrijk is ook de verbinding te leggen met de andere sectoren, we zijn toch allemaal de AOb.

  Mijn motto: Van startend, ervaren, pensionado, ik wil er voor je te zijn

  Ik denk dat ik hierbij een bijdrage kan leveren door in gesprek te gaan met de collega’s in het hoofdbestuur en de sectorbesturen.

 • Ben Zwartjes, kandidaat hoofdbestuurder uit de afdelingen

  Hallo, mijn naam is Ben Zwartjes. Geboren in Nijmegen en heb daar ook wiskunde en natuurkunde gestudeerd aan de lerarenopleiding. Heb binnen de AOb alle verenigingsorganen doorlopen, van schoolcontactpersoon, lid sectorraad voortgezet onderwijs, bestuur sectorraad voortgezet onderwijs, afgevaardigde naar de Algemene Vergadering, voorzitter districtsbestuur Noord- en Midden-Limburg, consulent voortgezet onderwijs tot rayonhoofdbestuurder rayon zuid. Ik ben een echte vakbondsman. Knokkend voor goede arbeidsvoorwaarden en goed onderwijs.

  Ruim voor het einde van het vorige schooljaar (2021-2022) werd ik door een bestuurslid van Bonaventura benaderd om na te denken of ik voor hen hoofdbestuurder wilde worden. Hij was op de hoogte dat ik mij aan het einde van dit schooljaar (2022-2023) niet meer herkiesbaar zou stellen voor rayonhoofdbestuurder. Ik heb hier terdege over nagedacht en uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij kandidaat wilde stellen voor de afdelingen in het hoofdbestuur van de AOb. Uiteraard heb ik ook reeds gesproken met de andere afdeling, het CVHO.

  Mijn motto: Onderwijs, een prettige en veilige werkplek en leerplek voor iedereen!

  Ik wil graag voor de afdelingen in het hoofdbestuur verkozen worden om de afdelingen beter zichtbaar te maken binnen de bond, maar ook zeker bij de leden van de AOb en onze toekomstige leden. Ik zie dit als een nieuwe uitdaging.