Verkiezingen AOb

De AOb houdt dit schooljaar verkiezingen voor nieuwe leden van het hoofdbestuur. Elke twee jaar loopt de zittingsperiode van de helft van het hoofdbestuur af.

 

Het AOb-hoofdbestuur bestaat uit twintig personen die werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ze komen uit verschillende regio’s in Nederland.

Wat doet het hoofdbestuur?

Richting en leiding geven aan de AOb. Hoofdbestuurders denken mee over arbeidsvoorwaarden en onderwijsbeleid. Ook bewaken ze de voortgang van de vakbond. Bestuursleden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs, strategisch ingesteld zijn en kennis hebben van onderwijsinhoud.

Waarom nu?

Elke twee jaar loopt de zittingsperiode (van vier jaar) van de helft van het hoofdbestuur af. In 2021 gebeurt dat weer. Dan worden nieuwe hoofdbestuurders gekozen uit de:

– sector primair onderwijs
– sector middelbaar beroepsonderwijs
– sector wetenschappelijk onderwijs & onderzoek
– rayons Oost en Zuidwest
– afdelingen en groepen

Ook kiest de vereniging een:

– een internationaal secretaris
– en een lid van het dagelijks bestuur

Bij wie is een hoofdbestuurder in dienst?

Een ‘onbezoldigd hoofdbestuurder’ werkt maximaal twee dagen voor de AOb naast het werk op school. De AOb betaalt de  school om vervanging te regelen. Dat noemen we ‘op faciliteitenbasis’. Een internationaal secretaris werkt fulltime op faciliteitenbasis voor de AOb, maar is wel in dienst van een school. Dagelijks bestuurders werken dagelijks voor de AOb en zijn in loondienst bij de onderwijsvakbond.

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025. Herbenoeming is mogelijk.

Wat is het tijdspad?

  • 1 november 2020: de kandidaatstelling moest schriftelijk binnen zijn
  • februari 2021: kandidaten stellen zich voor in het Onderwijsblad
  • maart 2021: kandidaten presenteren zich op de voorbereidende vergaderingen
  • 25 (en 26) maart 2021: verkiezingen tijdens de Algemene Vergadering