Verkiezingen hoofdbestuur voortgezet onderwijs

Er zijn drie kandidaten voor een plek in het AOb-hoofdbestuur van de sector voortgezet onderwijs. De kandidaten stellen zich op deze pagina en op de voorbereidende algemene vergaderingen in de regio’s aan je voor. Op 14 juni kiest de Algemene Vergadering (AV) van de AOb, dit is het hoogste orgaan, wie de nieuwe hoofdbestuurder wordt. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Peter Kors is aardrijkskundedocent en wil in het AOb-hoofdbestuur. Zijn motto is: ‘De AOb moet een sterke beroepsorganisatie zijn’

Peter Kors is aardrijkskundedocent en sinds 2017 lid van het AOb-sectorbestuur voortgezet onderwijs. 

“Ik sta na een carrière bij de overheid en diverse grotere organisaties met erg veel plezier voor de klas als docent aardrijkskunde. Als voorzitter van de gmr voel ik mij als een vis in het water om op een rustige en analytische manier positief bij te dragen aan een goed draaiende organisatie. Mijn kracht is dat ik het overzicht kan bewaren in complexe situaties met oog voor de diversiteit van belangen. Sinds 2017 ben ik lid van het AOb-sectorbestuur voortgezet onderwijs.

Sterke positie

De AOb moet in mijn ogen als beroepsorganisatie een sterke positie hebben in het onderwijs-polderland. Naast de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in cao moeten we als bond duidelijk de belangen van de leden bewaken als het onderwijs weer eens genoemd wordt voor het oplossen van maatschappelijke problemen in Nederland. Het ondersteunen van de medezeggenschap op scholen en het empoweren van de leden is daar cruciaal voor.

Goed onderwijs

Een uitdaging vind ik het om het geheel van betrokken leden samen te brengen met de professionele werkorganisatie, waarbij we kritisch naar elkaar kunnen zijn, maar wel samen werken aan een gemeenschappelijk doel: goed onderwijs op een voor iedereen prettige manier georganiseerd en beloond.”

Ab Rooks stelt zich kandidaat voor het AOb-hoofdbestuur. Zijn motto: ‘AOb-lid ja/nee? We gaan voor reële doelen in onderwijsland.’

Ab Rooks wil in het AOb-hoofdbestuur voor de sector voortgezet onderwijs.

“De AOb biedt een platform om met anderen, voorstellen te doen en te werken aan de verbetering van onderwijs op centraal niveau. Daarvoor is overleg nodig om te zoeken naar het concept met de best mogelijke oplossing voor iedereen. Een oplossing die niemand uitgevogeld zou hebben op basis van puur eigenbelang, maar meerwaarde heeft voor iedere deelnemer.”

Aandachtspunten

“Bijzondere aandacht zou ik willen besteden aan de rechtspositie en werkomstandigheden van jong personeel. Dat is binnen de AOb een ondervertegenwoordigde groep. We dienen ons te bekommeren om hun positie. Ik verwacht, juist omdat ik -geboren in 1955- geen enkel eigen belang heb, de positie van jongeren onverschrokken en vastberaden te kunnen prioriteren.
Een ander punt is de organisatiegraad onder het personeel. Die moet omhoog. Rechtsbijstand en cao vormen voor veel leden primair de reden om lid te zijn van een werknemersorganisatie, biedt zo’n lidmaatschap aan.
Met deze punten wil ik aan de slag, want één ding staat vast het moet in één termijn.”

Kim van Strien is docent Frans en wil in het AOb-hoofdbestuur. Haar motto: ‘Samen maken we het verschil voor ons onderwijs’


Kim van Strien is docent Frans en voelt de noodzaak om op te komen voor haar onderwijssector.

“Sinds 12 jaar ben ik lerares Frans in het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs zie ik aan veel kanten wringen. Ik voelde de noodzaak om op te staan voor mijn sector. In eerste instantie heb ik dat gedaan als bestuurslid bij Leraren in Actie, later als initiatiefnemer van VO in Actie.’

Ambitie

Mijn ambitie als hoofdbestuurder is om samen met collega’s te bouwen aan een volwassen beroepsgroep waarvan de leden onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen doen en zo het onderwijs kunnen verzorgen dat onze leerlingen verdienen en onze samenleving nodig heeft.

Bevlogen

Mijn leerlingen en collega’s noemen mij een betrokken en bevlogen docent. Wanneer het om belangrijke zaken gaat, ga ik door tot ik mijn doel bereikt heb. Mijn eigen mening zal ik altijd delen, maar ik luister ook naar wat anderen te zeggen hebben. Ik zoek graag de verbinding, want samen sta je het sterkst.

De AOb heeft mij veel te bieden. Allereerst tijd en ruimte om mij in te zetten voor ons onderwijs. Daarnaast biedt de AOb mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen als professional binnen de organisatie. Tevens heeft de AOb veel goede mensen in huis met wie ik uitstekend verwacht te kunnen samenwerken.”