Verkiezingen AOb

De Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de AOb, kiest op 21 en 22 maart 2019 nieuwe leden voor het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur van de bond. De kandidaten stellen zich voor.

Tijdens de verkiezingen in maart worden zeven nieuwe hoofdbestuurders en vier personen voor het dagelijks bestuur gekozen. Zes kandidaten die worden gekozen, krijgen een benoeming van 1 augustus 2019 tot en met 1 augustus 2023. Eén gekozen kandidaat krijgt een benoeming van 1 augustus 2019 tot en met 1 augustus 2021.

Kandidaten voor het dagelijks bestuur

De kandidaten zijn bekend. Ben Hoogenboom, dagelijks bestuurder van de AOb sinds juli 2010, stelt zich niet verkiesbaar voor een volgende termijn. Hoogenboom wil het risico niet nemen dat zijn gezondheid zijn functioneren als volwaardig lid van het dagelijks bestuur een volgende bestuursperiode in de weg zou kunnen staan. Hieronder stellen de kandidaten zich aan je voor.

Willibrord van den Besselaar. (Beeld: Peter van Dorst)

Willibrord van den Besselaar: ‘Ik ben voor een kleiner dagelijks bestuur en echte onderhandelaars aan de cao-tafels’

Waar kom ik vandaan?
Ik ben begonnen in het mbo, geestelijke stromingen en maatschappijleer. Daarna gaf ik les op een havo/vwo-school. Een vak van één uur: 27 lessen/klassen, 750 leerlingen per week. Alternatief: de leergebieden-aanpak op de middenschool. Samen met de middenschool het onderwijs verlaten en cultureel ondernemer geworden. Van ABOP-lid naar kunstenbondFNV.
Na 25 jaar terug. Filosofie, cultuurprofielschool, domeinen, laptops. Terug in het vernieuwingsonderwijs? Of niet terug! Nieuw zijn de managers, beoordelingscycli, pop’s, studieplanners, taakbeleid, functiemix en jaartaken. Ten koste van professionele autonomie, vakkennis, de pedagogische relatie. De school als bedrijf, salaris als sluitpost, examenresultaten en cito-uitslagen als output.

Waar wil ik met de AOb naartoe
Terug uit de overlegstructuren. Tien jaar na Dijsselbloem bemoeien politiek, Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs zich nog steeds met het hoe! En de bond praat mee, maar niet over de arbeidsvoorwaarden. Die verantwoordelijkheid is ‘gedelegeerd’ naar de sectorraden die zich ook op het leraarsvak hebben gestort. Die inmiddels via cao’s onderwijspolitiek voeren.

Waar ik goed in ben
Dichtbij de essentie blijven. Onderwijsmythen doorprikken. Belangen en belangentegenstellingen verduidelijken. Netwerken en verbinden. Verantwoordelijkheden adresseren.

Wat heeft de AOb jou te bieden?
Ruim 83 duizend leden en professionals wier kennis, inzicht, ervaring en betrokkenheid nog veel te weinig worden gebruikt, op school en bij de bond. Een verenigingsstructuur met veel vernieuwingspotentie. Een werkorganisatie die de vereniging/kaderleden op alle niveaus moet bevragen en ondersteunen.

Jelmer Evers. (Beeld: Peter van Dorst).

Jelmer Evers: ‘Als ik er alleen voor mezelf ben, wat ben ik?’

Waar kom ik vandaan?
Ik geef sinds 2002 geschiedenis. Het leraarschap met focus op kennisoverdracht en pedagogiek, vind ik het mooiste beroep ter wereld. Naast mijn werk als docent, heb ik een aantal boeken gepubliceerd, waaronder ‘Flip the System: changing education from the ground up.’ Daarnaast heb ik mij op landelijk niveau met onderwijsbeleid bezig gehouden en ben ik op internationaal niveau met onderwijs en vakbondsvernieuwing bezig geweest.

Waar wil ik met de AOb naartoe
Ons beroep is steeds meer geërodeerd door een afrekencultuur en verslechterende arbeidsomstandigheden en het lerarentekort is een enorme ramp. Leraren hebben een sterke vakbond nodig die op arbeidsvoorwaardelijk en onderwijsinhoudelijk gebied een kracht is waar de politiek niet meer omheen kan en waar we samen onze beroepseer hervinden. Om dat te bereiken moet de AOb de leden weer meer direct betrekken bij het beleid. De bond moet democratisch vernieuwen en weer binnen de haarvaten van scholen komen via diepgaande laagdrempelige netwerken. Democratisch professionalisme.

Waar ik goed in ben
Ik heb een hele brede en internationale blik op het onderwijs. Ik kan goed bruggen bouwen, netwerken en verbinden en ik ben niet bang om nieuwe dingen uit te proberen.

Wat heeft de AOb jou te bieden?
De AOb heeft veel ervaring, talent en een activistische geschiedenis. De AOb neemt op internationaal vlak zijn verantwoordelijkheid en dat vind ik bewonderenswaardig. Ik ervaar bij de AOb een urgentie om de vakbond te vernieuwen en de beroepsgroep te versterken. Ik wil hier graag aan bijdragen.

Tamar van Gelder. (Beeld: Peter van Dorst)

Tamar van Gelder: ‘Goed onderwijs begint bij ons’
Waar kom ik vandaan?

Na jaren aan kwaliteitsverbetering van onderwijs (in po, vo en mbo) te hebben gewerkt, was de AOb een diep gewenste stap voor mij. Sinds 2,5 jaar als algemeen secretaris richt ik mij met heel veel plezier samen met collega’s op thema’s als vermindering van werkdruk, lerarentekort, transparantie en toegankelijkheid.

Waar wil ik met de AOb naartoe?
De AOb moet een levendige vakbond zijn: een netwerk diep verankerd in de haarvaten van scholen. Het is dé vertegenwoordiger van professionals – leraren, leiders en ondersteuners – die strijdt voor goed onderwijs. Die een prettige werkplek eist, waar mensen met plezier werken. En voldoende ruimte, zodat de professionals daadwerkelijk die kwaliteit kunnen leveren. Samen vormen wij een kritische en redelijke tegenmacht, opgebouwd vanaf de werkvloer.

Waar ik goed in ben
In mijn korte AOb-tijd hebben we een mooi cao-resultaat bereikt in het mbo door een goed samenspel met leden. Vermindering van werkdruk en kansen voor starters zijn nu onderdeel van de cao. 60 duizend actievoerders in het Zuiderpark was voor mij als actiecoördinator een hoogtepunt. Ik heb hard gewerkt aan innovaties bij de AOb: van kritische vrienden tot digitaal registeren bij stakingen en online bijeenkomsten. Transparantie en toegankelijkheid vind ik essentieel voor de toekomstbestendigheid van de AOb.

Wat heb je de AOb te bieden?
Samen is zoveel meer en dus zoveel sterker. Samen sterker voor goed onderwijs. De AOb biedt die kans!

Henrik de Moel. (Beeld: Peter van Dorst)

Henrik de Moel: ‘Samen zijn wij de vakbond; een kracht voor goed onderwijs’
Waar kom ik vandaan

Afkomstig uit een onderwijsgezin, werk ik sinds 2000 als leraar geschiedenis en maatschappijleer in Groningen. Binnen de AOb ben ik actief sinds 2007. Ik ben lid geweest van de sectorraad, de AV, het sectorbestuur vo en sinds 2013 het hoofdbestuur. Afgelopen jaar heb ik de sector vo vertegenwoordigd aan de cao-tafel.

Waar wil ik met de AOb naar toe
De kracht van onze vakbond zijn de leden. Om het aantal leden en de betrokkenheid bij de AOb te vergroten, moeten zij zich gesteund en gehoord voelen. Nog grotere zichtbaarheid van de AOb op de werkvloer, onder meer door een dekkend netwerk van contactpersonen is volgens mij nodig.

Waar ik goed in ben
Te vaak wordt onderwijsbeleid gemaakt door mensen die de binnenkant van een klaslokaal al lang niet meer gezien hebben. Door mijn jarenlange ervaring op school en bij de AOb ben ik goed in staat om praktijk en beleid op een goede manier met elkaar te verbinden.

Wat heeft de AOb mij te bieden
Onderwijs maakt het verschil. We vormen (mede) de levens van onze leerlingen en studenten. Daarvoor is kundig, gewaardeerd en fatsoenlijk betaald onderwijspersoneel noodzakelijk. Ik zou het een voorrecht vinden om me de komende jaren in het dagelijks bestuur samen met mijn collega’s daar hard voor te maken. Samen staan we sterk!

Douwe van der Zweep. (Beeld: Peter van Dorst)

Douwe van der Zweep: ‘Een stem geven aan het onderwijs’

Waar kom ik vandaan
Veel AOb’ers kennen mij als penningmeester en als bestuurder voor de sector hoger beroepsonderwijs. Daarvoor heb ik in verschillende functies vakbondservaring opgedaan.

Waar wil ik met de AOb naartoe
De AOb geeft een stem aan iedereen in het onderwijs. Dat is een stem vóór professionaliteit, vertrouwen en publieke waarden. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met de collega’s bij de universiteiten. In de kern staan we voor dezelfde opdracht. We moeten nog veel doen om te zorgen dat alle collega’s van basisschool tot universiteit echt samen optrekken, en iedereen makkelijk kan meedoen.

Waar ik goed in ben
In de afgelopen periode hebben we met z’n allen resultaten geboekt waar ik ook persoonlijk trots op ben. We hebben de topinkomens in het onderwijs verder aan banden gelegd. In de cao’s maximeren we de onzekere contracten. Intern zijn de financiën van de AOb transparanter gemaakt en hebben we een geweldig nieuw ‘clubhuis’ neergezet. Met nuchtere vasthoudendheid maken we voortgang.

Wat heeft de AOb jou te bieden
Een stem geven aan het onderwijs klinkt makkelijk, maar om gehoord te worden heb je een lange adem, vele handen en een gezamenlijk doel nodig. Dat biedt de AOb.

De kandidaten voor het hoofdbestuur:

Het hoofdbestuur bestaat uit bestuursleden die werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs in verschillende regio’s in Nederland. De hoofdbestuurders geven de AOb richting. De kandidaten voor het onbezoldigd hoofdbestuur zijn de volgende personen:

Hennie de Beer. (Beeld: Peter van Dorst)

Hennie de Beer (71 jaar) is kandidaat hoofbestuurder uit de AOb-groepen. ‘De AOb is er voor jong en oud’

Ik ben gepensioneerd en woon in Ouderkerk aan den IJssel. Van 1976 tot 2010 werkte ik in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Onder meer als leraar natuur- en scheikunde en maatschappijleer aan de Toorop-mavo en de osg, Wolfert van Borselen. Van 2005 tot 2010 was ik locatieleider van de Internationale Schakelklassen van de osg. Wolfert van Borselen.

Sinds 1985 ben ik actief lid van de AOb en zijn voorganger de ABOP. Ik was voorzitter van de afdeling/district Rotterdam en Zuid-Holland. In 1999 werd ik lid van het hoofdbestuur namens het rayon Zuidwest. In 2005 ben ik uit het hoofdbestuur gegaan, omdat dit lastig te verenigen was met mijn functie in de directie van de osg. Wolfert van Borselen. Na mijn pensionering ben ik in 2013 lid geworden van het groepsbestuur van de Postactieven van de AOb. Nu ben ik de voorzitter daarvan.

Mijn kennis is breed, HTS natuurkunde, opleiding doctoraal Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens mijn loopbaan is de AOb al die tijd in beweging geweest en is dat gelukkig nog steeds. Ik wil bij de huidige verbouwing zijn. Met tienduizend postactieve leden dient de groep goed vertegenwoordigd te zijn, ook in het hoofdbestuur. De belangen van jong en oud kunnen dan goed afgewogen worden, zonder dat er tegenstellingen ontstaan. Als gepensioneerde sta ik nog steeds binnen het onderwijs en heb grote belangstelling voor ontwikkeling daarin. Mijn sterke kant is dat ik me niet verlies in details. Ik houd de hoofdlijnen in de gaten.

Marjan Dijkema. (Beeld: Peter van Dorst).

Marjan Dijkema is kandidaat hoofdbestuurder uit het rayon Noord: ‘Samen sterk in de regio’

Mijn naam is Marjan Dijkema. Naast mijn functie als docent en stagebegeleider (vmbo-groen Terra Assen) zit ik in het bestuur van de AOb namens rayon Noord en ben ik lid van het Algemeen Bestuur FNV namens de zelfstandige bonden.

Samen met werkorganisatie en vereniging ben ik een inspirerende en enthousiasmerende factor in rayon Noord. Een verbinder die open staat voor nieuwe ideeën en talenten kansen biedt om te groeien. Ik ben betrouwbaar en vasthoudend in overtuiging.

Waarom rayon hoofdbestuurder?
Het ontdekken van kwaliteiten en talenten van mijn leerlingen drijft mij in mijn werk en mijn ambitie. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij in voor goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden voor personeel en goed onderwijs voor leerlingen. Ik zie de positie van werknemers in het onderwijs en de mogelijkheden van de leerlingen om zich te ontwikkelen achteruitgaan. Onderwijspersoneel moet meer invloed en zeggenschap krijgen. Daarom ben ik actief kaderlid.

Aan de leden en collega’s van rayon Noord en de AOb heb ik mijn gedrevenheid, betrokkenheid en inzet getoond en bewezen. Voor mij zijn vereniging, (kader) leden, bestuurders en werkorganisatie de AOb. Samen met de AOb ben ik klaar voor de toekomst.

Nicole ter Harmsel. (Beeld: Peter van Dorst)

Nicole ter Harmsel (34 jaar)l is kandidaat hoofdbestuurder uit het rayon Oost: ‘Van weinig tijd, terug naar kwaliteit en op de toekomst voorbereid’

Met mijn 34 jaar ben ik een mooi evenwicht tussen ervaring en een frisse blik. Ik werk als leerkracht op Obs de Windhoek in Almelo en al een paar jaar als pr- en sectorconsulent. Zo zie ik wat er speelt in de klas en welke gesprekken er worden gevoerd in de lerarenkamer.

Als hoofdbestuurder ga ik de banden met de scholen versterken en de zichtbaarheid van de AOb vergroten. Ik heb dan oog voor leden én niet-leden. Dat vind ik belangrijk: iedereen in het onderwijs telt mee. Wat ik zie en hoor op de scholen neem ik mee naar de AOb. Zo kunnen we met elkaar oplossingen bedenken en actie ondernemen als dat nodig is. Ik ben goed benaderbaar en zorg met een grap of een knipoog voor een ontspannen sfeer.

Ik ga samen met mijn collega’s voor het beste onderwijs. Van weinig tijd, terug naar kwaliteit en op de toekomst voorbereid.

Willy van Huët. (Beeld: Peter van Dorst)

Willy van Huët is kandidaat hoofdbestuurder uit het rayon Oost: ‘Niet langs de zijlijn blijven staan maar actief meedoen!’

Ik woon in Arnhem en werk in Apeldoorn. Ik ben al 36 jaar werkzaam in het onderwijs: 26 jaar voor de klas (so en vso), ambulant begeleidster in het mbo en nu stagebegeleidster in het vso.

Een groot deel van mijn carrière ben ik actief als voorzitter van de medezeggenschapsraad en lid van de gmr, als personeelslid en als ouder gedurende de schooltijd van mijn dochter. Ik ben inmiddels ambtelijk secretaris van onze gmr. Sinds 2015 ben ik lid van de AOb-sectorraad.

Ik wil graag meewerken aan een grote sterke AOb die het stoffige imago van zich afgeschud heeft en waar men binnen het onderwijs graag lid van is en ook het belang van de vakbond inziet. Ik neem informatie snel tot mij, overzie zaken goed en onderscheid hoofd- van bijzaken goed. Mijn sociale en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. Ik kan bijeenkomsten goed leiden en strategisch overleggen, snel denken en schakelen.

De AOb biedt zo de mogelijkheid om bij te dragen aan een sterke bond waar ik mijn kwaliteiten voor in kan zetten. Ik wil graag meepraten en meebeslissen.

Auke van Nie. (Beeld: Peter van Dorst)

Auke van Nie is kandidaat hoofdbestuurder uit de sector hoger onderwijs: ‘Recht op goed onderwijs voor ieder kind, leerling of student

Wat heb ik gedaan?
Op dit moment ben ik lid van het AOb-hoofdbestuur, voorzitter van het FNV-ledenparlement, lid van het verantwoordingsorgaan ABP en daar fractievoorzitter van de FNV- ACOP fractie.
Bij Inholland ben ik lerarenopleider natuurkunde en scheikunde omdat je geconfronteerd wordt met studenten helpt dat om de vraag te stellen wat betekent dit voor jonge, startende docenten.

Waar wil ik met de AOb naar toe?
Mijn motto laat zien waar het om gaat, goed onderwijs zodat iedereen zo goed mogelijke kansen krijgt in de samenleving. Dat gaat op dit moment niet goed en de AOb moet daar meer aandacht voor vragen.

Wat zijn mijn kenmerken?
Een citaat uit een assessment: ‘Hij is oprecht en besluitvaardig en aarzelt niet om anderen te laten weten waar hij staat. Om snel beslissingen te kunnen nemen wil hij graag dat zaken logisch verantwoord zijn en daarom eist en verwacht hij in de meeste situaties rationele argumenten.’
‘De grote waarde die hij toekent aan kritische analyse, deskundigheid en openhartigheid, kan bijdragen aan het idee dat hij niet om de gevoelens van anderen geeft.’

Wat heeft de AOb jou te bieden?
Verbeteren van het onderwijs en arbeidsvoorwaarden kan niet zonder een vakbond. Ik heb collega’s nodig uit verschillende sectoren om daar samen aan te werken.

Rosalinde Stins. (Beeld: Peter van Dorst)

Rosalinde Stins is kandidaat hoofdbestuurder uit de groepen: ‘Denken vanuit de mogelijkheden en samen sterk zijn’

Ik ben een voortijdig schoolverlater, daardoor ben ik onderaan begonnen zonder diploma met een schoonmaakbaantje. Door thuisonderwijs en werkgevers die geloven in kansen geven heb ik meerdere mbo-diploma’s en hbo-certificaten behaald.

Ik kreeg een baan aangeboden op een oude stageplek en daar begon mijn onderwijsloopbaan. Na een paar jaar als onderwijsassistente te hebben gewerkt kwam bij mij de gedachte, ‘Is dit het? Zal ik doorleren of iets anders gaan doen?’

Een collega wees mij op de mogelijkheden binnen de AOb, daar ben ik ook voor gegaan. Ik ben bestuurslid geworden van de groep voor onderwijsondersteunend personeel (oop). Vanuit die functie ga ik ook altijd naar de AOb-sectorraad primair onderwijs. Twee jaar geleden ben ik ook consulent geworden voor de AOb.

De functie hoofdbestuurder namens de groepen lijkt mij een mooie uitdaging, die zowel de groepen als mij een stapje verder kan brengen. Ik wil werken aan diversiteit en dat gebruiken om de rol van de groepen te vergroten. Mensen helpen met het vinden van waar ze bij stralen en daar samen voor zorgen. Daar ligt mijn hart, om samen met anderen er voor te gaan.

Petra Vogel. (Beeld: Peter van Dorst)

Petra Vogel is kandidaat hoofdbestuurder uit het rayon Noordwest: ‘Opkomen voor onderwijs en onderwijspersoneel’

Het opkomen voor onderwijs en onderwijspersoneel zijn voor mij als hoofdbestuurder twee belangrijke taken.Dat houdt voor mij in: goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen en goed opgeleid personeel dat in een prettige omgeving werkt, met normale werkdruk en een passend salaris.

Vanaf het moment waarop ik in het basisonderwijs ging werken ben ik actief kaderlid van de AOb, destijds de ABOP. Na afgevaardigd geweest te zijn naar de AOb-sectorraad primair onderwijs, Bondsraad en Algemene Vergadering werd ik gevraagd me te kandideren voor de vacature van hoofdbestuurder van de AOb voor rayon Noordwest.

Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Inmiddels werk ik al vele jaren met veel plezier twee dagen op mijn school in IJmuiden en twee dagen voor de AOb; een prima combinatie van praktijk en beleid.

Met mijn lidmaatschap van de onderwijsbond voel ik me ook betrokken bij de FNV en ben ik medevertegenwoordiger van onze sector in het Ledenparlement. Ook hier kan ik voor de belangen van onze leden opkomen.

Het werken voor de AOb is nog steeds een geweldige uitdaging. Zowel in het hoofdbestuur als in het rayon moeten we met elkaar werk maken van versterking van de contacten met onze leden, want ik vind het belangrijk dat leden zich gehoord en betrokken voelen bij de AOb.

Een sterke vakbond die voor je belangen opkomt is juist in deze tijd onmisbaar. Ik wil er aan bijdragen dat we zichtbaarder zijn voor onderwijsmensen op de werkvloer en met onze argumenten en acties de politiek duidelijk maken dat er meer geld naar het onderwijs moet voor nu en voor de toekomst!

Ben Zwartjes. (Beeld: Peter van Dorst)

Ben Zwartjes (58 jaar) is kandidaat hoofdbestuurder uit het rayon Zuid: ‘Goed onderwijs, tevreden onderwijspersoneel, normale werkdruk en een marktconform salaris’

Ik ben geboren in Nijmegen en heb daar ook mijn lerarenopleiding gevolgd. Ik heb een dubbele tweedegraads bevoegdheid gehaald in de wiskunde en de natuurkunde, ben afgestudeerd in het vak natuurkunde door het schrijven van een cursusdictaat voor vierdejaarsstudenten natuurkunde met als onderwerp: ‘Elementaire Deeltjes Fysica’. Ik werk als leraar natuurkunde aan het Dendron College in Horst aan de Maas.

Binnen de AOb heb ik de gehele verenigingsorganisatie doorlopen. Van o.a. instellingscontactpersoon, lid/voorzitter districtsbestuur Noord- en Midden-Limburg, lid AV, lid/bestuurslid AOb-sectorraad voortgezet onderwijs, sectorconsulent vo, AOb Academie gevolgd en afgesloten en reeds dit jaar voor het achtste jaar rayonhoofdbestuurder Zuid.

Binnen de AOb wil ik verder gaan met het strijden voor goed onderwijs en tevreden onderwijspersoneel dat ook marktconform betaald wordt. De overheid dient het onderwijs niet als kostenpost te zien, maar als investering in de toekomst van onze bevolking/economie. Om als hoofdbestuurder tegen het huidige kabinetsbeleid te vechten is een zeer grote uitdaging die ik graag verder aanga.

Ook zal ik de AOb bij zoveel mogelijk collega’s en niet-collega’s onder de aandacht blijven brengen. Ik ben ervan overtuigd dat ik als onderdeel van de AOb, en samen met alle collega’s dit waar kan maken. Goede eigenschappen van mijzelf zijn: eerlijk, betrouwbaar, nauwkeurig, precies en goed in organiseren.

Tijdpad verkiezingen

Februari/Maart 2019: presentatie kandidaten op website en in het Onderwijsblad
Maart 2019: kandidaten debatteren tijdens de voorbereidende Algemene Vergaderingen. Kijk in de agenda voor alle data.
Maart 2019: Verkiezing tijdens de Algemene Vergadering op 21 en 22 maart
Augustus 2019: Functie gaat van start