Salaris

LB, LC, L10: er zijn veel salarisschalen in het onderwijs. Weten wat je gaat verdienen als je begint met werken in het onderwijs? Doe de AOb Salarischeck en kom er in een mum van tijd achter. Alles over bruto, netto, startsalarissen en meer.

Wat ga ik verdienen? Onderwijs kent verschillende schalen en treden. Als je begint met werken is dat iets wat je graag wilt weten. Of je staat op het punt om een contract te ondertekenen en wil weten of het salaris dat de school biedt voldoet aan de gangbare normen. De AOb heeft daarom een handige Salarischeck gemaakt.

In een handomdraai kom je erachter hoe jouw salarisstrook er straks uitziet en wat je netto overhoudt. Ook kun je zien wat je in de toekomst gaat verdienen of als je zou overstappen naar een andere onderwijssector. Heb je een baan bemachtigd in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo? Doe dan de salarischeck!

Bruto en netto

Goed om te weten is dat ieder bedrag in je salaris als bruto-bedrag wordt genoemd. Het netto-bedrag dat je uiteindelijk op je rekening ontvangt ligt lager. Van het bruto-salaris worden belastingen en werknemerspremies ingehouden. Het verschil tussen bruto en netto is dus het geld dat je werkgever voor jou betaalt aan de Belastingdienst, sociale verzekeringen en aan het pensioenfonds. De sociale verzekeringen zijn er voor als je arbeidsongeschikt wordt of werkloos. Het geld in het pensioenfonds is van jou, alleen kun je er nog niet bij.

Startsalarissen

Het startsalaris verschilt per onderwijssector en hangt ook af van de vacature waarop je solliciteert. In alle onderwijssectoren krijgen parttimers naar rato uitbetaald. Je wordt op dezelfde manier ingeschaald als een fulltimer en je krijgt een evenredig deel van het salaris. Hieronder een kort overzicht van de startsalarissen in het onderwijs. Als je lid bent van de AOb kunnen onze deskundige medewerkers altijd al je vragen beantwoorden over loon en alle salarisschalen.

Primair onderwijs
Ben je starter in het primair onderwijs, dan begin je in de salarisschaal L10. De cijfers achter de L duiden het niveau van de functie aan. Naast L10 zijn er de salarisschalen L11 (voorheen LB), L12 (voorheen LC), L13 (voorheen LD) en L14 (voorheen LE). De salarisschalen hebben in het primair onderwijs allemaal vijftien ’treden’. Dat betekent dat je in vijftien jaar naar het maximum van de schaal kan ‘opklimmen’.

Primair onderwijs Start Maximum Aantal jaren tot maximum
Leraar L10 2738 euro 4206 euro 15
Leraar L11 2820 euro 4534 euro 15

Wat is nodig om in salarisschaal L11 te komen?

  • Je moet minimaal 465 lesuren per jaar draaien in een voltijd-functie
  • Naast het pabo-diploma heb je een extra specialisatie nodig. Bijvoorbeeld voor rekenen, taal, zorg, achterstand of een ander gebied
  • Je volgt de ontwikkelingen in de specialisatie en past die toe
  • Je helpt collega’s actief met je kennis en kunde op het gebied van jouw specialisatie

Voortgezet onderwijs
Een starter in het voortgezet onderwijs komt in schaal LB of LC terecht. De letters duiden het niveau van de functie aan. Alle leraarsfuncties in het voortgezet onderwijs hebben twaalf treden. Als je werkervaring hebt, kun je in aanmerking komen voor een hoger startsalaris. Bij een hoger inkomen in een vorige baan kun je op een overeenkomend bedrag ingeschaald worden.

Wat onderscheidt LC van LB? Een LC-functie stelt hogere eisen:

  • Je moet lesgeven aan heterogene groepen
  • Je moet leerlingen met complexe problemen begeleiden
  • Je moet gespecialiseerde vakkennis toepassen
  • Je moet onderdelen van het curriculum helpen ontwikkelen
Voortgezet onderwijs Start Maximum Aantal jaren tot maximum
Leraar LB 2822 euro 4301 euro 12
Leraar LC 2840 euro 5012 euro 12
Leraar LD 2851 euro 5699 euro 12


Mbo en hbo 

Ben je starter in het mbo? In het mbo heten de salarisschalen hetzelfde als in het voortgezet onderwijs. Ook het aantal jaren totdat je het maximum bereikt is gelijk, namelijk twaalf jaar. Het hbo werkt met salarisschaal 10, 11, 12 of 13. In deze onderwijssector is bevordering naar een volgende trede afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren.

Mbo Start Maximum Aantal jaren tot maximum
Leraar LB  2961 euro  4429 euro 12
Leraar LC  3385 euro  5018 euro 12
Leraar LD  3875 euro  5685 euro 12

 

Hbo Start Maximum
Schaal 10 2902 euro 4393 euro
Schaal 11 3731 euro 5127 euro
Schaal 12 4534 euro 5831 euro
Schaal 13 5193 euro 6326 euro

Functiemix

In 2008 sprak de AOb met het ministerie van Onderwijs af in het Convenant Leerkracht dat meer leraren naar een hogere salarisschaal moeten doorstromen. Voor het basisonderwijs is de afspraak dat 40 procent van de leraren in een LB-schaal (nu: L11) wordt geplaatst. Deze doelstelling is nog niet behaald. De doorgroei stokt. 

In het speciaal (basis) onderwijs is er ruimte voor 14 procent LC-functies en in het voortgezet onderwijs voor een groei van het aantal LC- en LD-functies naar 56 procent. In de Randstad ligt het percentage nog hoger.

Wil je meer weten over het doorstromen naar hogere salarisschalen en wat de stand van zaken is bij jouw schoolbestuur? Ga dan naar de speciale website: www.functiemix.nl