Waar de AOb voor staat

Voor goed onderwijs is goed geschoold, professioneel en gemotiveerd personeel noodzaak. De AOb is belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.

De belangrijkste taak van de AOb is om ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en arbeidsvoorwaarden.

De AOb is de grootste onderwijsbond en speelt daarom een belangrijke rol in het overleg tussen overheid, schoolbesturen en andere belangenorganisaties. Regelmatig zet de AOb de toon in het maatschappelijk debat. De bond kijkt verder dan alleen de arbeidsvoorwaarden. De bond bemoeit zich ook graag met alle andere zaken die nodig zijn voor goed onderwijs. De AOb behartigt de belangen van het onderwijspersoneel bijvoorbeeld via de uitstekende contacten in de Haagse politiek, maar ook bij school- en gemeentebesturen is de AOb actief. Het streven naar goed onderwijs gaat bovendien verder dan de landsgrenzen, ook in internationaal verband speelt de AOb een prominente rol.

Wat doet de AOb precies voor zijn leden?

  • We onderhandelen over de cao van iedereen die in het onderwijs werkt: van het primair onderwijs tot de universiteiten
  • De AOb behartigt jouw belangen in de breedste zin van het woord: binnen de politiek, bij werkgevers
  • Onze juristen staan leden bij in arbeidsconflicten met deskundig juridisch advies
  • Heb je een vraag over een arbeidsrechtelijke ontwikkeling? Het Informatie en Advies Centrum zoekt voor jou het antwoord
  • Leden ontvangen elke maand het toonaangevende Onderwijsblad
  • Leden krijgen korting op cursussen en trainingen van AOb-Scholing

Iedereen die werkt in het onderwijs kan lid worden van de AOb, zowel leraren als ondersteunend personeel. Studenten die in de laatste twee jaar van hun pabo-opleiding of lerarenopleiding zitten kunnen gratis lid worden van de AOb. Ook gepensioneerd onderwijspersoneel kan terecht bij de AOb. De bond is een organisatie van en voor leden.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen