Waar de AOb voor staat

Voor goed onderwijs is goed geschoold, professioneel en gemotiveerd personeel noodzaak. De AOb is belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.

De belangrijkste taak van de AOb is om ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en arbeidsvoorwaarden.

De AOb is de grootste onderwijsbond en speelt daarom een belangrijke rol in het overleg tussen overheid, schoolbesturen en andere belangenorganisaties. Regelmatig zet de AOb de toon in het maatschappelijk debat. De bond kijkt verder dan alleen de arbeidsvoorwaarden. De bond bemoeit zich ook graag met alle andere zaken die nodig zijn voor goed onderwijs. De AOb behartigt de belangen van het onderwijspersoneel bijvoorbeeld via de uitstekende contacten in de Haagse politiek, maar ook bij school- en gemeentebesturen is de AOb actief. Het streven naar goed onderwijs gaat bovendien verder dan de landsgrenzen, ook in internationaal verband speelt de AOb een prominente rol.

Wat doet de AOb precies voor zijn leden?

  • We onderhandelen over de cao van iedereen die in het onderwijs werkt: van het primair onderwijs tot de universiteiten
  • De AOb behartigt jouw belangen in de breedste zin van het woord: binnen de politiek, bij werkgevers
  • Onze juristen staan leden bij in arbeidsconflicten met deskundig juridisch advies
  • Heb je een vraag over een arbeidsrechtelijke ontwikkeling? Het Informatie en Advies Centrum zoekt voor jou het antwoord
  • Leden ontvangen elke maand het toonaangevende Onderwijsblad
  • Leden krijgen korting op cursussen en trainingen van AOb-Scholing

Iedereen die werkt in het onderwijs kan lid worden van de AOb, zowel leraren als ondersteunend personeel. Studenten die in de laatste twee jaar van hun pabo-opleiding of lerarenopleiding zitten kunnen gratis lid worden van de AOb. Ook gepensioneerd onderwijspersoneel kan terecht bij de AOb. De bond is een organisatie van en voor leden.