Bestuur

De AOb is een vereniging. De koers wordt bepaald door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan. De dagelijkse leiding is op dit moment in handen van vier bestuurders. De werkorganisatie ondersteunt de vereniging.

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan binnen de AOb. Deze vergadering bestaat uit een honderdtal AOb-leden. Zij bepalen onder meer het beleid en de doelstellingen van de bond. Ook stelt de AV de begroting en de jaarrekening vast, en benoemt de AV het dagelijks bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de AV.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de AOb bewaakt de voortgang van het beleid. Het hoofdbestuur is samengesteld uit verschillende regio’s en verschillende onderwijssectoren, zodat alle onderwijsgeledingen en groepen vertegenwoordigd zijn.

Dagelijks bestuur

De dagelijkse leiding is op dit moment in handen van vijf bestuurders: Tamar van Gelder (voorzitter) Thijs Roovers (primair onderwijs), Jelmer Evers (voortgezet onderwijs), Henrik de Moel (middelbaar beroepsonderwijs en algemeen secretaris) en Douwe Dirk van der Zweep (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs & onderzoek en penningmeester).

Onderwijssectoren

De AOb heeft vijf onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Voor iedere sector is er een sectorraad waarin -ongeveer vijftig- leden uit de sector zitten. Deze mensen spreken zich uit over de arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken die binnen hun sector spelen. De sectorraad kiest een sectorbestuur dat de vergaderingen van de sectorraad samen met de leden van het hoofdbestuur voorbereidt.

Werkorganisatie

De vereniging wordt ondersteund door een werkorganisatie, die bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Informatie en Advies Centrum
  • Algemene Juridische Dienstverlening
  • Beleid, Kennis en Ontwikkeling
  • Buitendienst
  • Scholing & Ondersteuning
  • Marketing en Communicatie
  • Algemene Zaken

De directeur van de werkorganisatie is Christa Compas. De AOb heeft rayonkantoren in Groningen, Deventer, Rotterdam en Eindhoven. Het vijfde rayon, Noord-West, werkt vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Lees meer over de AOb in de regio via deze pagina. Meer weten over het bestuur en de organisatiestructuur van de AOb? Bekijk dan de downloads hieronder.

Het jaarverslag van de AOb kun je hieronder downloaden. Lees ook het artikel via deze link. Vragen? Mail naar: bestuur@aob.nl 

Actief binnen de AOb

Binnen de vereniging zijn er zowel vrijwillige functies als functies met faciliteiten. Zo kun je als AOb-lid in een van de sectorraden van de AOb meepraten over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken. Ook zoekt de AOb contactpersonen op scholen die de verbindende schakel willen zijn tussen de school en de AOb. Leden kunnen zich ook aanmelden voor een van de speciale groepen of afdelingen van de AOb. Houd de pagina met vacatures in de gaten.