Bestuur

De AOb is een vereniging. De koers wordt bepaald door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan. De dagelijkse leiding is in handen van zes bestuurders. De werkorganisatie ondersteunt de vereniging.

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan binnen de AOb. Deze vergadering bestaat uit een honderdtal AOb-leden. Zij bepalen onder meer het beleid en de doelstellingen van de bond. Ook stelt de AV de begroting en de jaarrekening vast, en benoemt de AV het dagelijks bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de AV.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de AOb bewaakt de voortgang van het beleid. Het hoofdbestuur is samengesteld uit verschillende regio’s en verschillende onderwijssectoren, zodat alle onderwijsgeledingen en groepen vertegenwoordigd zijn.

Dagelijks bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van zes bestuurders: Liesbeth Verheggen (voorzitter), Eugenie Stolk (primair onderwijs), Henrik de Moel (voortgezet onderwijs), Tamar van Gelder (middelbaar beroepsonderwijs en algemeen secretaris), Douwe Dirk van der Zweep (hoger onderwijs en penningmeester) en Jelmer Evers (hoger onderwijs en beroep leraar).

Onderwijssectoren

De AOb heeft vier onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Voor iedere sector is er een sectorraad waarin -ongeveer vijftig- leden uit de sector zitten. Deze mensen spreken zich uit over de arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken die binnen hun sector spelen. De sectorraad kiest een sectorbestuur dat de vergaderingen van de sectorraad samen met de leden van het hoofdbestuur voorbereidt.

Werkorganisatie

De verenging wordt ondersteund door een werkorganisatie, die bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Informatie en Advies Centrum
  • Algemene Juridische Dienstverlening
  • Beleid, Kennis en Ontwikkeling
  • Buitendienst
  • Scholing & Ondersteuning
  • Marketing en Communicatie
  • Algemene Zaken

De directeur van de werkorganisatie is Petra Velthuysen. De AOb heeft rayonkantoren in Groningen, Deventer, Rotterdam en Eindhoven. Het vijfde rayon, Noord-West, werkt vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Lees meer over de AOb in de regio via deze pagina. Meer weten over het bestuur en de organisatiestructuur van de AOb? Bekijk dan de downloads hieronder.

De verkorte jaarrekening van de AOb kun je hieronder downloaden. De hele jaarrekening kun je opvragen door een mail te sturen naar: bestuur@aob.nl 

Actief binnen de AOb

Binnen de vereniging zijn er zowel vrijwillige functies als functies met faciliteiten. Zo kun je als AOb-lid in een van de sectorraden van de AOb meepraten over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken. Ook zoekt de AOb contactpersonen op scholen die de verbindende schakel willen zijn tussen de school en de AOb. Leden kunnen zich ook aanmelden voor een van de speciale groepen van de AOb. Houd de pagina met vacatures in de gaten.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen