Sint Bonaventura, voor rooms-katholiek onderwijs

Sint Bonaventura is een AOb-afdeling die opkomt voor de belangen van de leden die werken in het rooms-katholieke onderwijs. Samen met de AOb-afdeling CVHO ontwikkelt Bonaventura lesmateriaal en onderhoudt contacten met andere katholieke organisaties binnen het onderwijs.

Bonaventura vindt dat de katholieke identiteit op schoolniveau moet worden waargemaakt door bevlogen personeel. Daarom ziet deze AOb-afdeling het als taak om het onderwijspersoneel te inspireren en zo goed mogelijk toe te rusten zodat leraren en ondersteuners op hun eigen school inkleuring kunnen geven aan de rooms-katholieke identiteit.

In de Nederlandse Katholieke Schoolraad zit ook Bonaventura. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de Nederlandse katholieke bisschoppenconferentie, de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders en de besturen. Zij komen allemaal op voor de ontwikkeling en belangen van het katholiek onderwijs.

Handige websites

De confessionele AOb-afdelingen hebben verschillende interessante websites gelanceerd. Bijvoorbeeld een over de reformatie en de contrareformatie. Oud-bestuurslid Henk Willigenburg zegt daarover in het Onderwijsblad: ‘Daar kan iedereen zijn kennis over deze brute tijden nog eens ophalen en verbreden.’ Op de site is ook lesmateriaal te vinden. Kijk op de website. 

Werk je in het voortgezet onderwijs? Dan is de website beeldfiguren in het christendom ook interessant om eens te bezoeken. Op de site is informatie te vinden over sleutelfiguren in het West-Europese christendom. Voor een snelle en gedegen oriëntatie, met suggesties om te gebruiken in de klas, maar ook te raadplegen als bronnenmateriaal voor werkstukken en presentaties. Ga naar de website. 

Voor beginnende docenten in het bijzonder onderwijs is de website Inspiratietoolkit handig. Deze site is bedoeld om startende docenten wegwijs te maken in het gedachtegoed van rooms-katholieke en protestantse scholen en om zelf inhoud te geven aan de vormgeving van dit onderwijs.

Word actief!

Lijkt het je interessant om mee te denken over het rooms-katholieke onderwijs? Of als katholiek over het onderwijs in het algemeen? Wil je meewerken aan het onderhoud en ontwikkelen van een van bovenstaande websites? Of de eigen Sint Bonaventura website? Of andere media uitingen van BONA? Wil je op op landelijk, regionaal of plaatselijk niveau meewerken aan het organiseren van activiteiten voor leden of collega’s? ZIn om op scholen leraren te begeleiden rondom vraagstukken over identiteit en onderwijs?
De AOb-afdeling Sint Bonaventura is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zoeken een secretaris, iemand die de publiciteit onder zijn/haar hoede neemt, een algemeen bestuurslid. Kijk op www.sintbonaventura.nl of mail naar info@sintbonaventura.nl voor meer informatie.

Bestuur

Voorzitter van Sint Bonaventura is Willibrord van den Besselaar. Zijn mailadres is: wvdbesselaar@sintbonaventura.nl 
John van Engelen is algemeen bestuurslid die ook de financiën onder zijn hoede heeft: JvEngelen@SintBonaventura.nl

Meld je aan!

Wil je je als AOb-lid aansluiten bij Sint Bonaventura? Dat kan via de persoonlijke omgeving MijnAOb of mail info@SintBonaventura.nl

Alleen geïnteresseerd? Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws van deze AOb-afdeling. Ook niet AOb-leden kunnen zich op onze nieuwsbrief abonneren.